Listing items by Author "L’objecte d’aquest projecte és dimensionar una instal·lació fotovoltaica per a una casa aïllada de la xarxa elèctrica, Sergio amb la finalitat d’aportar una alternativa a les energies convencionals i fomentar l’autoconsum a través de les energies netes. Es dissenyarà un sistema hardware i software que permeti obtenir valors de corrent i tensió de la instal·lació fotovoltaica, per tal de conèixer la potència generada i consumida, també s’obtindran valors de la temperatura. El sistema hardware estarà format per una o varies plaques, les quals han de proporcionar una senyal per a cada variable a adquirir. El sistema software es dissenyarà amb labVIEW i constarà d’una interfície que analitzarà, mostrarà i guardarà les dades adquirides. S’utilitzarà la tarja d’adquisició NI USB 6000 com enllaç entre les plaques i la interfície"

Your search returned 0 items.

Subjects

Authors