Browse by Title

133 items found

Showing titles from 25 to 50:

  1  2  3  4  5  6   
FormatDateTitleAuthor
FormatDateTitleAuthor
doc icon DUGiDocs 2021 La compra venda immobiliària: estat de la qüestió i problemes pràctics Mota Papaseit, Nativitat
doc icon DUGiDocs 2013 La Configuració de la compensació per raó de treball en el llibre segon del Codi Civil de Catalunya Bosch Capdevila, Esteve
doc icon DUGiDocs 2012 Configuració i tipologia dels contractes de serveis: una proposta per a Catalunya des del marc europeu Arroyo i Amayuelas, Esther
doc icon DUGiDocs 2019 August La conformitat de la prestació al contracte: qüestions des del Codi de consum Arnau Raventós, Lídia
doc icon DUGiDocs 2015 La Conformitat en la regulació projectada de la compravenda Vaquer Aloy, Antoni
doc icon DUGiDocs 2019 August Conseqüències de la cooperació reforçada en el Reglament europeu en matèria de règim econòmic matrimonial i matrimoni entre persones del mateix sexe Marín Cosarnau, Diana
doc icon DUGiDocs 2021 La constitucionalitat dels límits a la renda en els arrendaments d’habitatge: Comentari a la sentència del BVerfG de 18 de juliol de 2019 Fradera Fàbregas, Francesc
doc icon DUGiDocs 2015 La Contractació amb consumidors en el Llibre Sisè Gramunt Fombuena, M. Dolors
doc icon DUGiDocs 2012 Contractació amb consumidors i vendes especials Gramunt Fombuena, M. Dolors
doc icon DUGiDocs 2012 La contractació que afecta els consumidors al futur Llibre sisè Anguera Camós, Jordi
doc icon DUGiDocs 2015 El Contracte d’aliments a l’avantprojecte de llei del Llibre sisè Solé Resina, Judith
doc icon DUGiDocs 2012 Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts d’obligacions al Codi Civil de Catalunya: materials de les Setzenes Jornades de Dret Català a Tossa: 23 i 24 de setembre de 2010 Universitat de Girona. Institut de Dret Privat Europeu i Comparat
doc icon DUGiDocs 2012 Las Costas procesales en los procedimientos de familia Betriu Monclús, Joaquim
doc icon DUGiDocs 2012 Criteris per a una regulació de la responsabilitat de l’empresari al Llibre VIè del CCCat Solé Feliu, Josep
doc icon DUGiDocs 2019 August El criteri de raonabilitat com a límit moderador en l’exigibilitat del compliment conforme al Llibre VI del CCCat Arroyo San José, Laura
doc icon DUGiDocs 2015 Custodia del territorio. Configuración jurídica. Titulación e inscribilidad Boisán Cañamero, Ignacio Javier
doc icon DUGiDocs 2017 December El Dret civil balear, exemple de mera conservació del Dret civil “especial”: entre l’ocàs del Dret civil balear i l’oportunitat de la seva resiliència Llodrà Grimalt, Francesca
doc icon DUGiDocs 2019 August El Dret civil català i el Reglament europeu de successions Ginebra Molins, M. Esperança
doc icon DUGiDocs 2019 August Els aliments als fills: fonament i abast de l’obligació Ribot Igualada, Jordi
doc icon DUGiDocs 2015 Els articles 621-49 (pacte de previsió de finançament per tercer) i 621-54 (pacte de condició resolutòria) del projecte de llei reguladora del Llibre VI del Codi civil de Catalunya Longo Martínez, Antonio Ángel
doc icon DUGiDocs 2019 August Els conceptes jurídics de Dret internacional privat europeu i els de Dret civil català: excloents o compatibles? Fon i Mas, Maria
doc icon DUGiDocs 2021 Els drets d’adquisició preferent en la futura regulació Cumella Gaminde, Antonio
doc icon DUGiDocs 2013 Els plans de parentalitat en el Llibre segon del Codi civil de Catalunya Lauroba Lacasa, Ma. Elena
doc icon DUGiDocs 2013 Els Poders en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat Valls Xufré, Josep Maria
doc icon DUGiDocs 2019 Els Reglaments europeus i l’evolució del Dret català de contractes, família i successions Universitat de Girona. Institut de Dret Privat Europeu i Comparat
  1  2  3  4  5  6   

Subjects

Authors