Avís Legal

Aquest lloc web, amb adreça DNS dugi.udg.edu, és propietat de la Universitat de Girona amb CIF Q-6750002-E i amb seu social a:
Plaça Sant Domènec, 3. 17071 Girona

L'objectiu d'aquest portal és fer pública qualsevol informació relacionada amb aquest servei, els repositoris institucionals que contenen en format digital publicacions i material audiovisual derivats de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària de la UdG.
El portal:

  • Cobreix la informació sobre els repositoris: les novetats, etc.
  • Ofereix la possibilitat de cercar i consultar en línia la documentació i el material audiovisual continguts en els repositoris de la UdG.

Els autors mantenen els seus drets sobre els materials i només atorguen a la Universitat de Girona el permís per difondre'ls a través del DUGi en les condicions establertes per la llicència d'ús que els acompanya.

En cas que no s'indiqui el contrari -amb la inclusió d'una llicència Creative Commons-, els materials inclosos en el DUGi estan subjectes a les condicions d'ús que s'estableixen d'acord amb l'article 31.2 de la Llei de Propietat Intel·lectual: els materials i documents només poden ser reproduïts per a ús privat de l'usuari sense autorització de l'autor, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i no sigui utilitzada amb fins lucratius.

En la utilització o cita de parts dels continguts és obligat indicar el nom de la persona autora.

Qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial del web no autoritzat prèviament necessita el consentiment exprés i escrit de la Universitat de Girona.

La Universitat de Girona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no depenguin de la Universitat.

Matèries

Autors