Item


Generació de rutes òptimes a partir de dades obertes i programari lliure = Generación de rutas óptimas a partir de Datos Abiertos y software libre

Comunicació a càrrec de Cristina Calvo (Instituto Geográfico Nacional) sobre la generació de rutes òptimes a partir de dades obertes i programari lliure. L’Institut Geogràfic Nacional (IGN) va publicar al març de 2017 la primera versió de la Informació Geogràfica de Referència de Xarxes de Transport (IGR-RT), amb l’objectiu inicial de donar compliment als requisits d’INSPIRE, al mateix temps que pretenia satisfer les necessitats dels restants productes del propi IGN en la mateixa matèria. Posteriorment a la publicació de la primera versió s’ha treballat en la seva actualització i millora i han sorgit diversos casos d’ús de l’IGR-RT per a propòsits diferents dels que inicialment s’havien plantejat. Això ha permès detectar incidències en el conjunt de dades, al mateix temps que es posava de manifest la necessitat de fer evolucionar el model de dades, canviar els formats en què es distribueix i la periodicitat en la publicació de les noves versions. Un d’aquests casos d’ús és la generació de rutes òptimes entre diferents punts del territori a través de la xarxa viària. Aquest cas d’ús va néixer d’una sol·licitud del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que es va posar en contacte amb l’IGN/CNIG per a plantejar la possibilitat de calcular el cost en temps i la distància en quilòmetres des de la capital de cadascun dels municipis de l’Estat fins a l’hospital més pròxim, el municipi de més de 20.000 habitants més pròxim i el municipi de més de 50.000 habitants més pròxim. La raó d’aquesta petició partia d’un estudi que buscava avaluar el risc de despoblament dels municipis espanyols i que prenia la distància als diversos equipaments i serveis socioculturals i sanitaris com un dels factors que a priori contribuïa a augmentar aquest risc. Presentant l’exercici realitzat per a calcular les rutes, pretenem mostrar la metodologia utilitzada, però sobretot les dificultats trobades durant el seu desenvolupament i les limitacions actuals que l’IGR-RT presenta per a aquesta mena d’usos. En línies generals, es considera que els coneixements adquirits durant l’anàlisi realitzada han permès posar a prova les dades de xarxa viària recopilats en l’IGR-RT, així com obrir la porta a la possibilitat d’oferir nous serveis als ciutadans per part de l’IGN. No els relatius al càlcul de ruta òptima (per a això existeixen nombrosos programes comercials, tant d’ús lliure com de pagament), sinó sobretot pel que fa al càlcul d’isòcrones, que entenem que pot ser de gran utilitat per a nombrosos usuaris i institucions

Universitat de Girona. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció

Author: Calvo, Cristina
Date: 2021 March 24
Abstract: Comunicació a càrrec de Cristina Calvo (Instituto Geográfico Nacional) sobre la generació de rutes òptimes a partir de dades obertes i programari lliure. L’Institut Geogràfic Nacional (IGN) va publicar al març de 2017 la primera versió de la Informació Geogràfica de Referència de Xarxes de Transport (IGR-RT), amb l’objectiu inicial de donar compliment als requisits d’INSPIRE, al mateix temps que pretenia satisfer les necessitats dels restants productes del propi IGN en la mateixa matèria. Posteriorment a la publicació de la primera versió s’ha treballat en la seva actualització i millora i han sorgit diversos casos d’ús de l’IGR-RT per a propòsits diferents dels que inicialment s’havien plantejat. Això ha permès detectar incidències en el conjunt de dades, al mateix temps que es posava de manifest la necessitat de fer evolucionar el model de dades, canviar els formats en què es distribueix i la periodicitat en la publicació de les noves versions. Un d’aquests casos d’ús és la generació de rutes òptimes entre diferents punts del territori a través de la xarxa viària. Aquest cas d’ús va néixer d’una sol·licitud del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que es va posar en contacte amb l’IGN/CNIG per a plantejar la possibilitat de calcular el cost en temps i la distància en quilòmetres des de la capital de cadascun dels municipis de l’Estat fins a l’hospital més pròxim, el municipi de més de 20.000 habitants més pròxim i el municipi de més de 50.000 habitants més pròxim. La raó d’aquesta petició partia d’un estudi que buscava avaluar el risc de despoblament dels municipis espanyols i que prenia la distància als diversos equipaments i serveis socioculturals i sanitaris com un dels factors que a priori contribuïa a augmentar aquest risc. Presentant l’exercici realitzat per a calcular les rutes, pretenem mostrar la metodologia utilitzada, però sobretot les dificultats trobades durant el seu desenvolupament i les limitacions actuals que l’IGR-RT presenta per a aquesta mena d’usos. En línies generals, es considera que els coneixements adquirits durant l’anàlisi realitzada han permès posar a prova les dades de xarxa viària recopilats en l’IGR-RT, així com obrir la porta a la possibilitat d’oferir nous serveis als ciutadans per part de l’IGN. No els relatius al càlcul de ruta òptima (per a això existeixen nombrosos programes comercials, tant d’ús lliure com de pagament), sinó sobretot pel que fa al càlcul d’isòcrones, que entenem que pot ser de gran utilitat per a nombrosos usuaris i institucions
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/6204
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció
Collection: XIV Jornadas SIG Libre (2021);
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Sistemes d’informació geogràfica -- Congressos
Geographic information systems -- Congresses
Informació -- Sistemes d’emmagatzematge i recuperació -- Geografia -- Congressos
Information storage and retrieval systems -- Geography -- Congresses
Title: Generació de rutes òptimes a partir de dades obertes i programari lliure = Generación de rutas óptimas a partir de Datos Abiertos y software libre
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors