Item


Portal de geodatos del ámbito marítimo del Baix Empordà = Portal de geodades en l’àmbit marítim del Baix Empordà

Comunicación a cargo de Rosa Olivella, Toni Hernández (SIGTE-Universitat de Girona), y Carolina Martí (Institut de Medi Ambient - Universitat de Girona) sobre el portal de geodatos del ámbito marítimo del Baix Empordà. Se trata de un mapa web que tiene como finalidad aportar valor al estudio y la gestión del ámbito territorial de la Mesa de Cogestión Marítima del litoral del Baix Empordà (Costa Brava). Para ello se han recogido y puesto a disposición datos geográficos relacionados con: - Actividades extractivas (pesca, pesca submarina, caladores) - Actividades recreativas (zonas de inmersión, rutas de cayac, navegación recreativa…) - Hábitats (especies, batimetría...) - Elementos de interés (puertos, espacios protegidos...) Dichos datos se han recopilado en parte de fuentes existentes y en parte se han obtenido directamente de los agentes implicados. A partir de la información recogida se han podido llevar a cabo unos análisis de impacto de los usos de este espacio y valorar así el impacto sobre el medio. Dichos análisis también se encuentran disponibles en el mapa web. Junto con el mapa web de carácter público existe una intranet de acceso a los datos, con visualización detallada de sus atributos, y con posibilidad de descarga, con el fin de poder ofrecer más detalle a gestores y científicos. El proyecto ha presentado varios retos a resolver y que quisiéramos compartir en la JSL. Principalmente, se trata de: - El proceso de recogida de información, inexistente hasta el momento. - Mostrar mucha información de forma entendible, usable, en un mismo mapa o visor - La generación de teselas vectoriales generadas bajo demanda desde PostGIS. - El cálculo y representación de las zonas de impacto a partir de la intersección entre distintas capas

Comunicació a càrrec de Rosa Olivella, Toni Hernández (SIGTE-Universitat de Girona), iCarolina Martí (Institut de Medi Ambient - Universitat de Girona) sobre el portal de geodades en l’àmbit marítim del Baix Empordà. Es tracta d’un mapa web que té com a finalitat aportar valor a l’estudi i la gestió de l’àmbit territorial de la Mesa de Cogestió Marítima del litoral del Baix Empordà (Costa Brava). Per elaborar-lo s’han recollit i posat a disposició dades geogràfiques relacionades amb: - Activitats extractives (pesca, pesca submarina, caladors) - Activitats recreatives (zones d’immersió, rutes de caiac, navegació recreativa…) - Hàbitats (espècies, batimetria...) - Elements d’interès (ports, espais protegits...) Aquestes dades s’han recopilat en part de fonts existents i en part s’han obtingut directament dels agents implicats. A partir de la informació recollida s’han pogut fer unes anàlisis d’impacte dels usos d’aquest espai i valorar l’impacte sobre el medi. Aquestes anàlisis també es troben disponibles en el mapa web. Juntament amb el mapa web de caràcter públic hi ha una intranet d’accés a les dades, amb visualització detallada dels seus atributs, i possibilitat de descàrrega, per poder oferir més detalls a gestors i científics. El projecte ha plantejat diversos reptes per resoldre i que voldríem compartir a la JSL. Principalment, es tracta de: - El procés de recollida d’informació, inexistent fins aquest moment. - Mostrar molta informació de manera entenedora, usable, en un mateix mapa o visor. - La generació de tessel·les vectorials generades sota demanda des de PostGIS - El càlcul i la representació de les zones d’impacte a partir de la intersecció entre diverses capes

6779.mp4 6779.mp3

Universitat de Girona. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció

Author: Olivella, Rosa
Hernández Vallés, Toni
Martí, Carolina
Date: 2022 June 8
Abstract: Comunicación a cargo de Rosa Olivella, Toni Hernández (SIGTE-Universitat de Girona), y Carolina Martí (Institut de Medi Ambient - Universitat de Girona) sobre el portal de geodatos del ámbito marítimo del Baix Empordà. Se trata de un mapa web que tiene como finalidad aportar valor al estudio y la gestión del ámbito territorial de la Mesa de Cogestión Marítima del litoral del Baix Empordà (Costa Brava). Para ello se han recogido y puesto a disposición datos geográficos relacionados con: - Actividades extractivas (pesca, pesca submarina, caladores) - Actividades recreativas (zonas de inmersión, rutas de cayac, navegación recreativa…) - Hábitats (especies, batimetría...) - Elementos de interés (puertos, espacios protegidos...) Dichos datos se han recopilado en parte de fuentes existentes y en parte se han obtenido directamente de los agentes implicados. A partir de la información recogida se han podido llevar a cabo unos análisis de impacto de los usos de este espacio y valorar así el impacto sobre el medio. Dichos análisis también se encuentran disponibles en el mapa web. Junto con el mapa web de carácter público existe una intranet de acceso a los datos, con visualización detallada de sus atributos, y con posibilidad de descarga, con el fin de poder ofrecer más detalle a gestores y científicos. El proyecto ha presentado varios retos a resolver y que quisiéramos compartir en la JSL. Principalmente, se trata de: - El proceso de recogida de información, inexistente hasta el momento. - Mostrar mucha información de forma entendible, usable, en un mismo mapa o visor - La generación de teselas vectoriales generadas bajo demanda desde PostGIS. - El cálculo y representación de las zonas de impacto a partir de la intersección entre distintas capas
Comunicació a càrrec de Rosa Olivella, Toni Hernández (SIGTE-Universitat de Girona), iCarolina Martí (Institut de Medi Ambient - Universitat de Girona) sobre el portal de geodades en l’àmbit marítim del Baix Empordà. Es tracta d’un mapa web que té com a finalitat aportar valor a l’estudi i la gestió de l’àmbit territorial de la Mesa de Cogestió Marítima del litoral del Baix Empordà (Costa Brava). Per elaborar-lo s’han recollit i posat a disposició dades geogràfiques relacionades amb: - Activitats extractives (pesca, pesca submarina, caladors) - Activitats recreatives (zones d’immersió, rutes de caiac, navegació recreativa…) - Hàbitats (espècies, batimetria...) - Elements d’interès (ports, espais protegits...) Aquestes dades s’han recopilat en part de fonts existents i en part s’han obtingut directament dels agents implicats. A partir de la informació recollida s’han pogut fer unes anàlisis d’impacte dels usos d’aquest espai i valorar l’impacte sobre el medi. Aquestes anàlisis també es troben disponibles en el mapa web. Juntament amb el mapa web de caràcter públic hi ha una intranet d’accés a les dades, amb visualització detallada dels seus atributs, i possibilitat de descàrrega, per poder oferir més detalls a gestors i científics. El projecte ha plantejat diversos reptes per resoldre i que voldríem compartir a la JSL. Principalment, es tracta de: - El procés de recollida d’informació, inexistent fins aquest moment. - Mostrar molta informació de manera entenedora, usable, en un mateix mapa o visor. - La generació de tessel·les vectorials generades sota demanda des de PostGIS - El càlcul i la representació de les zones d’impacte a partir de la intersecció entre diverses capes
6779.mp4 6779.mp3
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/6779
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció
Collection: XV Jornadas SIG Libre (2022);
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Sistemes d’informació geogràfica -- Congressos
Geographic information systems -- Congresses
Informació -- Sistemes d’emmagatzematge i recuperació -- Geografia -- Congressos
Information storage and retrieval systems -- Geography -- Congresses
Programari lliure -- Congressos
Open source software -- Congresses
Visualització de la informació -- Congressos
Information visualization -- Congresses
Title: Portal de geodatos del ámbito marítimo del Baix Empordà = Portal de geodades en l’àmbit marítim del Baix Empordà
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors