Item


Datos Geoespaciales en la web (en la era de REST, JSON y OpenAPI) = Dades geoespacials al web (a l’era de REST, JSON i OpenAPI)

Comunicación a cargo de Joana Simoes (Open Geospatial Consortium - OGC) sobre Datos Geoespaciales en la web (en la era de REST, JSON y OpenAPI). Los servicios web de OGC (OWS) están implementados en muchas aplicaciones de software libre (p. ej.: Geoserver, QGIS, OpenLayers, Leaflet). La mayoría de los usuarios de este software ya ha publicado o accedido a datos utilizando WMS, WFS o WCS. Sin embargo, estos estándares fueron diseñados hace más de diez años, cuando la web era muy diferente de lo que es hoy. En ese momento, SOAP y XML eran muy populares. Hoy, no tanto. En esta comunicación me gustaría presentar una nueva familia de APIs desarrollada por OGC, que se basa en las tecnologías nativas de la web, al día de hoy. En particular, voy a hablar de OGC API Features, que es el estándar para servir features en la web (equivalente al WFS), y que ya podéis encontrar en aplicaciones como QGIS, Geoserver o GDAL. La visión detrás de las OGC APIs es hacer la vida más fácil a los desarrolladores, para que más personas lo puedan hacer, aunque no sean necesariamente expertas en GIS

Comunicació a càrrec de Joana Simoes (Open Geospatial Consortium - OGC) sobre Dades geoespacials al web (a l’era de REST, JSON i OpenAPI). Els serveis web d’OGC (OWS) estan implementats a moltes aplicacions de programari lliure (p. ex.: Geoserver, QGIS, OpenLayers, Leaflet). La majoria dels usuaris d’aquest programari ja han publicat o accedit a dades utilitzant WMS, WFS o WCS. No obstant això, aquests estàndards van ser dissenyats fa més de deu anys, quan la web era molt diferent del que és avui. En aquell moment, SOAP i XML eren molt populars. Avui, no tant. En aquesta comunicació m’agradaria presentar una nova família d’API desenvolupada per OGC, que es basa en les tecnologies natives de la web d’avui dia. En particular, parlaré d’OGC API Features, que és l’estàndard per servir característiques a la web (equivalent al WFS), i que ja podeu trobar en aplicacions com QGIS, Geoserver o GDAL. La visió darrere de les OGC API és fer la vida més fàcil als desenvolupadors, perquè més persones ho puguin fer, encara que no siguin necessàriament expertes en GIS

Universitat de Girona. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció

Author: Simoes, Joana
Date: 2022 June 8
Abstract: Comunicación a cargo de Joana Simoes (Open Geospatial Consortium - OGC) sobre Datos Geoespaciales en la web (en la era de REST, JSON y OpenAPI). Los servicios web de OGC (OWS) están implementados en muchas aplicaciones de software libre (p. ej.: Geoserver, QGIS, OpenLayers, Leaflet). La mayoría de los usuarios de este software ya ha publicado o accedido a datos utilizando WMS, WFS o WCS. Sin embargo, estos estándares fueron diseñados hace más de diez años, cuando la web era muy diferente de lo que es hoy. En ese momento, SOAP y XML eran muy populares. Hoy, no tanto. En esta comunicación me gustaría presentar una nueva familia de APIs desarrollada por OGC, que se basa en las tecnologías nativas de la web, al día de hoy. En particular, voy a hablar de OGC API Features, que es el estándar para servir features en la web (equivalente al WFS), y que ya podéis encontrar en aplicaciones como QGIS, Geoserver o GDAL. La visión detrás de las OGC APIs es hacer la vida más fácil a los desarrolladores, para que más personas lo puedan hacer, aunque no sean necesariamente expertas en GIS
Comunicació a càrrec de Joana Simoes (Open Geospatial Consortium - OGC) sobre Dades geoespacials al web (a l’era de REST, JSON i OpenAPI). Els serveis web d’OGC (OWS) estan implementats a moltes aplicacions de programari lliure (p. ex.: Geoserver, QGIS, OpenLayers, Leaflet). La majoria dels usuaris d’aquest programari ja han publicat o accedit a dades utilitzant WMS, WFS o WCS. No obstant això, aquests estàndards van ser dissenyats fa més de deu anys, quan la web era molt diferent del que és avui. En aquell moment, SOAP i XML eren molt populars. Avui, no tant. En aquesta comunicació m’agradaria presentar una nova família d’API desenvolupada per OGC, que es basa en les tecnologies natives de la web d’avui dia. En particular, parlaré d’OGC API Features, que és l’estàndard per servir característiques a la web (equivalent al WFS), i que ja podeu trobar en aplicacions com QGIS, Geoserver o GDAL. La visió darrere de les OGC API és fer la vida més fàcil als desenvolupadors, perquè més persones ho puguin fer, encara que no siguin necessàriament expertes en GIS
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/6785
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció
Collection: XV Jornadas SIG Libre (2022);
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Sistemes d’informació geogràfica -- Congressos
Geographic information systems -- Congresses
Informació -- Sistemes d’emmagatzematge i recuperació -- Geografia -- Congressos
Information storage and retrieval systems -- Geography -- Congresses
Programari lliure -- Congressos
Open source software -- Congresses
Dades geoespacials -- Congressos
Geospatial data -- Congresses
Dades obertes -- Congressos
Open data -- Congresses
Title: Datos Geoespaciales en la web (en la era de REST, JSON y OpenAPI) = Dades geoespacials al web (a l’era de REST, JSON i OpenAPI)
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors