Item


Las pautas de conducta y diligencia en el derecho

Aquest treball reflexiona sobre l’ús que es fa en el dret de les clàusules del tipus «diligència deguda», «a cura», «bon pare de família», «lex artis», etc. Per això s’ofereix, en primer lloc, una caracterització dels conceptes que es fan servir en aquestes expressions; en segon lloc, es defensa que, en utilitzar aquestes clàusules, el dret utilitza una tècnica normativa diferent de la determinació a priori de deures d’acció concrets, tècnica que consisteix en la definició de responsabilitats (en el sentit de deures vinculats a un rol). ; i en tercer i darrer lloc, s’aborda la suposada afectació a la seguretat jurídica que se sol atribuir a l’ús d’aquestes clàusules, relativitzant aquestes crítiques

«good father of a family», «lex artis», etc. For this, it is offered, firstly, a characterization of the concepts that are used in these expressions; Secondly, it is argued that, when using these clauses, the law uses a normative technique other than the a priori determination of specific duties of action, a technique that consists in the definition of responsibilities (in the sense of duties linked to a role). ; and thirdly and lastly, the alleged affectation to legal certainty that is usually attributed to the use of these clauses is addressed, relativizing these criticisms

7027.mp4 7027.mp3

16

Universitat de Girona. Càtedra de Cultura Jurídica

Manager: Reyes Garcés, Henry, Universitat de Girona
Author: Lifante Vidal, Isabel
Date: 2023 February 23
Abstract: Aquest treball reflexiona sobre l’ús que es fa en el dret de les clàusules del tipus «diligència deguda», «a cura», «bon pare de família», «lex artis», etc. Per això s’ofereix, en primer lloc, una caracterització dels conceptes que es fan servir en aquestes expressions; en segon lloc, es defensa que, en utilitzar aquestes clàusules, el dret utilitza una tècnica normativa diferent de la determinació a priori de deures d’acció concrets, tècnica que consisteix en la definició de responsabilitats (en el sentit de deures vinculats a un rol). ; i en tercer i darrer lloc, s’aborda la suposada afectació a la seguretat jurídica que se sol atribuir a l’ús d’aquestes clàusules, relativitzant aquestes crítiques
«good father of a family», «lex artis», etc. For this, it is offered, firstly, a characterization of the concepts that are used in these expressions; Secondly, it is argued that, when using these clauses, the law uses a normative technique other than the a priori determination of specific duties of action, a technique that consists in the definition of responsibilities (in the sense of duties linked to a role). ; and thirdly and lastly, the alleged affectation to legal certainty that is usually attributed to the use of these clauses is addressed, relativizing these criticisms
7027.mp4 7027.mp3
16
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/7027
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona. Càtedra de Cultura Jurídica
Collection: VIè Workshop de Filosifia del Dret Privat
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Dret civil -- Filosofia -- Congressos
Civil law -- Philosophy -- Congresses
Dret -- Filosofia -- Congressos
Law -- Philosophy -- Congresses
Title: Las pautas de conducta y diligencia en el derecho
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors