Item


Daño entre generaciones

Deteriorar el medi ambient produirà conseqüències negatives a les generacions futures, és un dels arguments més usuals esgrimits no només per ambientalistes, sinó també per diferents teòrics del dret que estan preocupats per la seva preservació. S’intenta analitzar si una reformulació de la tesi contrafàctica clàssica del dany pot explicar l’objecció existent en obrar de la generació present quan els seus actes afecten l’ambient i, en conseqüència, les generacions futures, fins i tot en els casos on l’acció que produeix el efecte nociu és, alhora, la causa de l’existència de l’ésser que es vol proteger

Deteriorating the environment will produce negative consequences for future generations, it is one of the most common arguments put forward not only by environmentalists, but also by different legal theorists who are concerned about its preservation. An attempt is made to analyze whether a reformulation of the classic counterfactual thesis of damage can explain the existing objection to acting on the part of the present generation when their actions affect the environment and, consequently, future generations, even in cases where the action that produces the harmful effect is, at the same time, the cause of the existence of the being that is to be protected

7084.mp4 7084.mp3

16

Universitat de Girona. Departament de Dret Privat

Author: Truccone Borgogno, Santiago
Date: 2023 May 5
Abstract: Deteriorar el medi ambient produirà conseqüències negatives a les generacions futures, és un dels arguments més usuals esgrimits no només per ambientalistes, sinó també per diferents teòrics del dret que estan preocupats per la seva preservació. S’intenta analitzar si una reformulació de la tesi contrafàctica clàssica del dany pot explicar l’objecció existent en obrar de la generació present quan els seus actes afecten l’ambient i, en conseqüència, les generacions futures, fins i tot en els casos on l’acció que produeix el efecte nociu és, alhora, la causa de l’existència de l’ésser que es vol proteger
Deteriorating the environment will produce negative consequences for future generations, it is one of the most common arguments put forward not only by environmentalists, but also by different legal theorists who are concerned about its preservation. An attempt is made to analyze whether a reformulation of the classic counterfactual thesis of damage can explain the existing objection to acting on the part of the present generation when their actions affect the environment and, consequently, future generations, even in cases where the action that produces the harmful effect is, at the same time, the cause of the existence of the being that is to be protected
7084.mp4 7084.mp3
16
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/7084
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona. Departament de Dret Privat
Collection: Seminaris de Filosofia del Dret
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Dret -- Filosofia -- Congressos
Law -- Philosophy -- Congresses
Home -- Influència del medi -- Congressos
Human beings -- Effect of environment on -- Congresses
Principi de precaució -- Congressos
Precautionary principle -- Congresses
Medi ambient -- Avaluació del risc -- Congressos
Environmental risk assessment -- Congresses
Relacions intergeneracionals -- Congressos
Intergenerational relations -- Congresses
Title: Daño entre generaciones
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors