Item


Prohibición de expresiones humorísticas, libertad de expresión y test de ponderación.

Abordem, per dir-ho d’alguna manera, l’humor incontrolable i es planteja si podem acceptar límits a la llibertat d’expressió en les expressions humorístiques. Treball en fase preliminar què cerca tota mena d’aportació, crítiques i comentaris. Les paròdies, sàtires, acudits, etc. des d’una posició liberal forta, davant posicions conservadores, moralistes,... Les expressions humorístiques presenten unes particularitats i valor especial a l’àmbit del debat públic que, crec, requereix d’una protecció reforçada. Les censures, limitacions, de les expressions humoristes suposa una limitació de la llibertat d’expressió. Des d’una posició conservadora es visualitza com un enfrontament o ultrapassar límits externs com el valor, la moral, etc. El contraponent realitza les seves consideracions al respecte

We address, so to speak, uncontrollable humor and consider whether we can accept limits on freedom of expression in humorous expressions. Work in preliminary phase that seeks all kinds of contributions, criticisms and comments. Parodies, satires, jokes, etc. from a strong liberal position, against conservative, moralistic positions,... Humorous expressions present special particularities and value in the field of public debate that, I believe, requires reinforced protection. Censorship, limitations, of humorist expressions are a limitation on freedom of expression. From a conservative position it is visualized as a confrontation or going beyond external limits such as value, morality, etc. The opponent makes his considerations in this regard

7496.mp4 7496.mp3

16

Càtedra de Cultura Jurídica. Grup de Recerca en Filosofia del Dret

Author: Marciani Burgos, Betzabé
García Yzaguirre, Víctor
Date: 2024 February 15
Abstract: Abordem, per dir-ho d’alguna manera, l’humor incontrolable i es planteja si podem acceptar límits a la llibertat d’expressió en les expressions humorístiques. Treball en fase preliminar què cerca tota mena d’aportació, crítiques i comentaris. Les paròdies, sàtires, acudits, etc. des d’una posició liberal forta, davant posicions conservadores, moralistes,... Les expressions humorístiques presenten unes particularitats i valor especial a l’àmbit del debat públic que, crec, requereix d’una protecció reforçada. Les censures, limitacions, de les expressions humoristes suposa una limitació de la llibertat d’expressió. Des d’una posició conservadora es visualitza com un enfrontament o ultrapassar límits externs com el valor, la moral, etc. El contraponent realitza les seves consideracions al respecte
We address, so to speak, uncontrollable humor and consider whether we can accept limits on freedom of expression in humorous expressions. Work in preliminary phase that seeks all kinds of contributions, criticisms and comments. Parodies, satires, jokes, etc. from a strong liberal position, against conservative, moralistic positions,... Humorous expressions present special particularities and value in the field of public debate that, I believe, requires reinforced protection. Censorship, limitations, of humorist expressions are a limitation on freedom of expression. From a conservative position it is visualized as a confrontation or going beyond external limits such as value, morality, etc. The opponent makes his considerations in this regard
7496.mp4 7496.mp3
16
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/7496
Language: spa
Publisher: Càtedra de Cultura Jurídica. Grup de Recerca en Filosofia del Dret
Collection: 1er Encuentro PUCP-UdG sobre filosofía y proceso
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Llibertat d’expressió -- Congressos
Drets civils -- Congressos
Freedom of speech -- Congresses
Civil rights -- Congresses
Dret -- Filosofia -- Congressos
Law -- Philosophy -- Congresses
Title: Prohibición de expresiones humorísticas, libertad de expresión y test de ponderación.
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors