Item


Procesos abreviados en la justicia penal: eficiencia vs. determinación de la verdad.

S’analitzen els processos abreujats o simplificats a la justícia penal peruana, així com els paràmetres que han portat a consolidar-los, així com el procés immediat. Els processos de reforma realitzats a la justícia iberoamericana han comportat la decisió de implementar mecanismes de simplificació del procés judicial comú. El resultat ha redundat en una imatge d’eficàcia per part de la justícia, i en especial dels procediments penals. S’aporten dades sobre els beneficis econòmics que aporta al sistema judicial, així com altres consideracions. El contraponent aportarà la seva visió respecte de l’exposició

The abbreviated or simplified processes in Peruvian criminal justice are analyzed, as well as the parameters that have led to their consolidation, as well as the immediate process. The reform processes carried out in Ibero-American justice have led to the decision to implement mechanisms to simplify the common judicial process. The result has resulted in an image of effectiveness on the part of justice, and especially criminal procedures. Data is provided on the economic benefits it brings to the judicial system, as well as other considerations. The opponent will contribute his vision regarding the exhibition

7498.mp4 7498.mp3

16

Càtedra de Cultura Jurídica. Grup de Recerca en Filosofia del Dret

Author: Limay, Raquel
Mora, Jeffry
Date: 2024 February 15
Abstract: S’analitzen els processos abreujats o simplificats a la justícia penal peruana, així com els paràmetres que han portat a consolidar-los, així com el procés immediat. Els processos de reforma realitzats a la justícia iberoamericana han comportat la decisió de implementar mecanismes de simplificació del procés judicial comú. El resultat ha redundat en una imatge d’eficàcia per part de la justícia, i en especial dels procediments penals. S’aporten dades sobre els beneficis econòmics que aporta al sistema judicial, així com altres consideracions. El contraponent aportarà la seva visió respecte de l’exposició
The abbreviated or simplified processes in Peruvian criminal justice are analyzed, as well as the parameters that have led to their consolidation, as well as the immediate process. The reform processes carried out in Ibero-American justice have led to the decision to implement mechanisms to simplify the common judicial process. The result has resulted in an image of effectiveness on the part of justice, and especially criminal procedures. Data is provided on the economic benefits it brings to the judicial system, as well as other considerations. The opponent will contribute his vision regarding the exhibition
7498.mp4 7498.mp3
16
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/7498
Language: spa
Publisher: Càtedra de Cultura Jurídica. Grup de Recerca en Filosofia del Dret
Collection: 1er Encuentro PUCP-UdG sobre filosofía y proceso
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Perú -- Procediment penal abreujat -- Congressos
Perú -- Procediment judicial -- Aspectes socials -- Congressos
Peru -- Speedy trial -- Congresses
Peru -- Judicial process -- Social aspects -- Congresses
Title: Procesos abreviados en la justicia penal: eficiencia vs. determinación de la verdad.
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors