Item


Oralidad y case management en el proceso civil

A partir de dades estadístiques sobre casos judicials – resolts, pendents i nous ingressos – al Perú i a Espanya, s’arriba al concepte de taxa de congestió al sistema judicial i a la realitat d’un sistema judicial congestionat. Es planteja una millora i optimització del sistema judicial, i el dret d’accés a la justícia, i es planteja el concepte de la ‘Oralitat’ com a una millora què portaria a aquests objectiu. Però què entenem per Oralitat, i de quina manera aquesta pot derivar en processos judicials eficients – economia – i efectius? La plantejada millora dels processos judicials per la Oralitat, de la qual existeix molta bibliografia, comportaria 3 aspectes fonamentals: · Oralitat com a contraposició d’escriptura · Oralitat com una mena de ideologia del procés què ha de comportar una posició, raonada, apassionada i, diguem-ne, amb una visió equitativa i justa · ha de tenir uns principis com són la immediació, concentració i publicitat La contraponent aporta la seva visió sobre aquest procés

Based on statistical data on judicial cases – resolved, pending and new income – in Peru and Spain, the concept of congestion rate in the judicial system and the reality of a congested judicial system is reached. An improvement and optimization of the judicial system, and the right of access to justice, is proposed, and the concept of ‘Orality’ is raised as an improvement that would lead to these objectives. But what do we mean by Orality, and how can this result in efficient judicial processes – economy – and effective? The proposed improvement of judicial processes by the Orality, of which there is a lot of bibliography, would entail 3 fundamental aspects: · Orality as a writing contrast · Orality as a kind of ideology of the process that must entail a position, reasoned, passionate and, say, with an equitable and fair vision · it must have principles such as immediation, concentration and advertising The counterponent contributes its vision about this process

7499.mp4 7499.mp3

16

Càtedra de Cultura Jurídica. Grup de Recerca en Filosofia del Dret

Author: Zegarra, Francisco
Vázquez Rojas, Carmen
Date: 2024 February 15
Abstract: A partir de dades estadístiques sobre casos judicials – resolts, pendents i nous ingressos – al Perú i a Espanya, s’arriba al concepte de taxa de congestió al sistema judicial i a la realitat d’un sistema judicial congestionat. Es planteja una millora i optimització del sistema judicial, i el dret d’accés a la justícia, i es planteja el concepte de la ‘Oralitat’ com a una millora què portaria a aquests objectiu. Però què entenem per Oralitat, i de quina manera aquesta pot derivar en processos judicials eficients – economia – i efectius? La plantejada millora dels processos judicials per la Oralitat, de la qual existeix molta bibliografia, comportaria 3 aspectes fonamentals: · Oralitat com a contraposició d’escriptura · Oralitat com una mena de ideologia del procés què ha de comportar una posició, raonada, apassionada i, diguem-ne, amb una visió equitativa i justa · ha de tenir uns principis com són la immediació, concentració i publicitat La contraponent aporta la seva visió sobre aquest procés
Based on statistical data on judicial cases – resolved, pending and new income – in Peru and Spain, the concept of congestion rate in the judicial system and the reality of a congested judicial system is reached. An improvement and optimization of the judicial system, and the right of access to justice, is proposed, and the concept of ‘Orality’ is raised as an improvement that would lead to these objectives. But what do we mean by Orality, and how can this result in efficient judicial processes – economy – and effective? The proposed improvement of judicial processes by the Orality, of which there is a lot of bibliography, would entail 3 fundamental aspects: · Orality as a writing contrast · Orality as a kind of ideology of the process that must entail a position, reasoned, passionate and, say, with an equitable and fair vision · it must have principles such as immediation, concentration and advertising The counterponent contributes its vision about this process
7499.mp4 7499.mp3
16
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/7499
Language: spa
Publisher: Càtedra de Cultura Jurídica. Grup de Recerca en Filosofia del Dret
Collection: 1er Encuentro PUCP-UdG sobre filosofía y proceso
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Perú -- Procediment judicial -- Aspectes socials -- Congressos
Perú -- Justícia -- Administració -- Aspectes polítics -- Congressos
Perú -- Procediment penal abreujat -- Congressos
Dret -- Filosofia -- Congressos
Peru -- Judicial process -- Social aspects -- Congresses
Peru -- Justice, Administration of -- Political aspects -- Congresses
Peru -- Speedy trial -- Congresses
Law -- Philosophy -- Congresses
Title: Oralidad y case management en el proceso civil
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors