Item


Investigando la investigación de los hechos

L’autora de Investigación sin prejuicios, exposa que la fase d’instrucció-investigació està configurada, idealment, de la manera més neutral possible, de manera que quan s’arribi a judici no pesi sobre el investigat una càrrega acusatòria de la que sigui impossible sortir. En definitiva planteja una gran qüestió: és possible investigar-instruir sense prejudicis? ¿La fase d’instrucció està configurada processalment com allò que prediquem d’ella, una fase preparatòria pel judici? La seva percepció és que més que preparar el judici, veritablement fem un assaig del judici i el deixem pràcticament realitzat. Fins ara a l’etapa d’instrucció-investigació se li ha dedicat menys atenció, focalitzant més el indici en si. Què volem obtenir de la fase d’investigació? Aquesta pregunta és crucial. Així com la decisió de quan acabem la fase d’investigació. Exposa una sèrie de derivades sobre el tema summament interessants

The author of Investigación sin prejuicios, explains that the investigation-investigation phase is configured, ideally, in the most neutral way possible, so that when the trial is reached it does not weigh on the investigated an accusatory charge from which it is impossible to leave. In short, it raises a big question: is it possible to investigate-instruct without prejudice? Is the instruction phase procedurally configured as what we preach about it, a preparatory phase for judgment? His perception is that rather than preparing for judgment, we truly do a trial rehearsal and leave it practically done. So far, the instruction-investigation stage has been given less attention, focusing more on the indication itself. What do we want to obtain from the research phase? This question is crucial. As well as the decision of when we finish the research phase. It presents a series of derivatives on the subject extremely interesting

7525.mp4 7525.mp3

16

Càtedra de Cultura Jurídica

Author: Borràs Andrés, Núria
Date: 2024 April 3
Abstract: L’autora de Investigación sin prejuicios, exposa que la fase d’instrucció-investigació està configurada, idealment, de la manera més neutral possible, de manera que quan s’arribi a judici no pesi sobre el investigat una càrrega acusatòria de la que sigui impossible sortir. En definitiva planteja una gran qüestió: és possible investigar-instruir sense prejudicis? ¿La fase d’instrucció està configurada processalment com allò que prediquem d’ella, una fase preparatòria pel judici? La seva percepció és que més que preparar el judici, veritablement fem un assaig del judici i el deixem pràcticament realitzat. Fins ara a l’etapa d’instrucció-investigació se li ha dedicat menys atenció, focalitzant més el indici en si. Què volem obtenir de la fase d’investigació? Aquesta pregunta és crucial. Així com la decisió de quan acabem la fase d’investigació. Exposa una sèrie de derivades sobre el tema summament interessants
The author of Investigación sin prejuicios, explains that the investigation-investigation phase is configured, ideally, in the most neutral way possible, so that when the trial is reached it does not weigh on the investigated an accusatory charge from which it is impossible to leave. In short, it raises a big question: is it possible to investigate-instruct without prejudice? Is the instruction phase procedurally configured as what we preach about it, a preparatory phase for judgment? His perception is that rather than preparing for judgment, we truly do a trial rehearsal and leave it practically done. So far, the instruction-investigation stage has been given less attention, focusing more on the indication itself. What do we want to obtain from the research phase? This question is crucial. As well as the decision of when we finish the research phase. It presents a series of derivatives on the subject extremely interesting
7525.mp4 7525.mp3
16
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/7525
Language: spa
Publisher: Càtedra de Cultura Jurídica
Collection: Workshop: Investigando la Investigación"
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Dret -- Investigació -- Congressos
Dret -- Metodologia -- Congressos
Pràctica processal -- Congressos
Legal research -- Congresses
Law -- Methodology -- Congresses
Trial practice -- Congresses
Title: Investigando la investigación de los hechos
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors