Item


Investigaciones de la policía y derechos humanos

Laura Merkel ens exposa les situacions que, de vegades, es donen en el procés d’instrucció-investigació quan les tasques són realitzades per la policia. Aquesta tasca es dona sovint amb una tensió constant entre les investigacions i els drets humans. Parlem, per exemple, quan l’única prova que acrediti la culpabilitat és obtinguda violant un dret constitucional, la prova il·lícita. Com es produeixen les proves il·lícites? La policia té com a una de les seves finalitats la protecció de la societat investigant els delictes, però investigar suposa vulnerar drets – per ultrapassar les ordres rebudes, per manca de regulació en certs àmbits, tortura, ... –; tensió constant, doncs, entre les investigacions i els drets constitucionals. L’Exposició, amb il·lustració d’exemples, pretén explicar i fer entendre millor el tema, sense pretendre arribar a una solució definitiva, i alguna derivada més d’aquesta situació

Laura Merkel explains the situations that sometimes arise in the investigation-investigation process when the tasks are carried out by the police. This task often comes with a constant tension between investigations and human rights. We are talking, for example, when the only evidence that proves guilt is obtained by violating a constitutional right, the illicit evidence. How do illicit tests occur? The police have as one of their purposes the protection of society by investigating crimes, but investigating means violating rights - to exceed the orders received, due to lack of regulation in certain areas, torture, ... -; constant tension, then, between investigations and constitutional rights. The Exhibition, with illustrative examples, aims to explain and make the subject better understood, without pretending to reach a definitive solution, and some more derived from this situation

7527.mp4 7527.mp3

16

Càtedra de Cultura Jurídica

Author: Merkel, Laura
Date: 2024 April 3
Abstract: Laura Merkel ens exposa les situacions que, de vegades, es donen en el procés d’instrucció-investigació quan les tasques són realitzades per la policia. Aquesta tasca es dona sovint amb una tensió constant entre les investigacions i els drets humans. Parlem, per exemple, quan l’única prova que acrediti la culpabilitat és obtinguda violant un dret constitucional, la prova il·lícita. Com es produeixen les proves il·lícites? La policia té com a una de les seves finalitats la protecció de la societat investigant els delictes, però investigar suposa vulnerar drets – per ultrapassar les ordres rebudes, per manca de regulació en certs àmbits, tortura, ... –; tensió constant, doncs, entre les investigacions i els drets constitucionals. L’Exposició, amb il·lustració d’exemples, pretén explicar i fer entendre millor el tema, sense pretendre arribar a una solució definitiva, i alguna derivada més d’aquesta situació
Laura Merkel explains the situations that sometimes arise in the investigation-investigation process when the tasks are carried out by the police. This task often comes with a constant tension between investigations and human rights. We are talking, for example, when the only evidence that proves guilt is obtained by violating a constitutional right, the illicit evidence. How do illicit tests occur? The police have as one of their purposes the protection of society by investigating crimes, but investigating means violating rights - to exceed the orders received, due to lack of regulation in certain areas, torture, ... -; constant tension, then, between investigations and constitutional rights. The Exhibition, with illustrative examples, aims to explain and make the subject better understood, without pretending to reach a definitive solution, and some more derived from this situation
7527.mp4 7527.mp3
16
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/7527
Language: spa
Publisher: Càtedra de Cultura Jurídica
Collection: Workshop: Investigando la Investigación"
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Dret -- Investigació -- Congressos
Dret -- Metodologia -- Congressos
Pràctica processal -- Congressos
Càrrega de la prova -- Congressos
Actes il·lícits -- Congressos
Abús de dret -- Congressos
Legal research -- Congresses
Law -- Methodology -- Congresses
Trial practice -- Congresses
Burden of proof -- Congresses
Torts -- Congresses
Abuse of rights -- Congresses
Title: Investigaciones de la policía y derechos humanos
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors