Item


Cargas y lagunas probatorias

José Luís Ramírez Ortiz, jutge penal, exposa les seves reflexions sobre el raonament probatori, les llacunes en la instrucció i les càrregues, àmbit poc desenvolupat en quan a l’abordament i sobre el què exposa les seves reflexions fruit de la seva pràctica. El conjunt d’elements de proves sobre un cas incideix en la correcció de la reconstrucció històrica, de tal manera que quan més proves tinguem sobre un fet, serè major l’encert en la decisió. Però aquesta situació d’existència de proves probatòries suficients per a dictar sentència, no sempre es dona. Freqüentment es donen llacunes probatòries amb conseqüències de fet. Alguns conceptes, termes, que aborden aquesta situació serien “comprensibilitat”, “pes probatori/valor probatori”, “prova absent” o “càrrega probatòria”. En aquesta situació de no existència de proves suficients, acusació i defensa no juguen al mateix lloc. Amb altres derivades interessants sobre la qüestió

José Luís Ramírez Ortiz, criminal judge, presents his reflections on evidentiary reasoning, the gaps in the instruction and charges, an area that has not been developed in terms of the approach and on which he presents his reflections as a result of his practice. The set of elements of evidence about a case affects the correctness of the historical reconstruction, in such a way that the more evidence we have about a fact, the greater the success in the decision. But this situation of existence of sufficient evidentiary evidence to issue a sentence does not always occur. Frequently there are evidential gaps with factual consequences. Some concepts, terms, that address this situation would be "comprehensibility", "probative weight/probative value", "absent evidence" or "probative burden". In this situation of non-existence of sufficient evidence, prosecution and defense do not play in the same place. With other interesting derivatives on the matter

7530.mp4 7530.mp3

16

Universitat de Girona. Departament de Dret Privat

Author: Ramírez Ortiz, José Luis
Date: 2024 April 4
Abstract: José Luís Ramírez Ortiz, jutge penal, exposa les seves reflexions sobre el raonament probatori, les llacunes en la instrucció i les càrregues, àmbit poc desenvolupat en quan a l’abordament i sobre el què exposa les seves reflexions fruit de la seva pràctica. El conjunt d’elements de proves sobre un cas incideix en la correcció de la reconstrucció històrica, de tal manera que quan més proves tinguem sobre un fet, serè major l’encert en la decisió. Però aquesta situació d’existència de proves probatòries suficients per a dictar sentència, no sempre es dona. Freqüentment es donen llacunes probatòries amb conseqüències de fet. Alguns conceptes, termes, que aborden aquesta situació serien “comprensibilitat”, “pes probatori/valor probatori”, “prova absent” o “càrrega probatòria”. En aquesta situació de no existència de proves suficients, acusació i defensa no juguen al mateix lloc. Amb altres derivades interessants sobre la qüestió
José Luís Ramírez Ortiz, criminal judge, presents his reflections on evidentiary reasoning, the gaps in the instruction and charges, an area that has not been developed in terms of the approach and on which he presents his reflections as a result of his practice. The set of elements of evidence about a case affects the correctness of the historical reconstruction, in such a way that the more evidence we have about a fact, the greater the success in the decision. But this situation of existence of sufficient evidentiary evidence to issue a sentence does not always occur. Frequently there are evidential gaps with factual consequences. Some concepts, terms, that address this situation would be "comprehensibility", "probative weight/probative value", "absent evidence" or "probative burden". In this situation of non-existence of sufficient evidence, prosecution and defense do not play in the same place. With other interesting derivatives on the matter
7530.mp4 7530.mp3
16
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/7530
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona. Departament de Dret Privat
Collection: Seminaris de Filosofia del Dret
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Dret -- Filosofia -- Congressos
Law -- Philosophy -- Congresses
Prova (Dret) -- Congressos
Càrrega de la prova -- Congressos
Evidence (Law) -- Congresses
Burden of proof -- Congresses
Title: Cargas y lagunas probatorias
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors