Item


Workshop sobre teoría de las normas y derecho procesal. Diálogos con la teoría del derecho chilena

Flavia Carbonell presents the preliminary reflections of a research project, "Procedural sanctions in the light of norms theory", which aims to analyze the different unfavorable legal consequences with respect to the parties that occur within a judicial process, and that dogmatics and jurisprudence, sometimes the legislator, considers it as a procedural sanction. Dogmatics and procedural practice often call procedural sanction in a lax and undifferentiated way to group different legal sanctions that are considered unfavorable to the parties in a process. Procedural nullity is visualized as a sanction, in the same way as other situations of loss of rights due to inactivity of the parties. Disciplinary sanctions, criminal penalties or fines would also be other doctrinal uses mentioned above; but also, and of the most important, nullity of an irregular legal act, termination of the possibility of exercising a right or opportunity to execute the act due to the expiration of the term or the expiration of the opportunity and, thirdly, for pecuniary, disciplinary or criminal purposes. Disciplinary sanctions, criminal penalties or fines would also be other doctrinal uses mentioned above; but also, and of the most important, nullity of an irregular legal act, termination of the possibility of exercising a right or opportunity to execute the act due to the expiration of the term or the expiration of the opportunity and, thirdly, for pecuniary, disciplinary or criminal purposes. Derivatives are raised on the subject

Flavia Carbonell exposa les reflexions preliminars d’un projecte d’investigació, “Les sancions processals a la llum de la teoria de les normes”, i que té per objecte analitzar les distintes conseqüències jurídiques desfavorables respecte de les parts que es produeixen dins d’un procés judicial, i que la dogmàtica i la jurisprudència, de vegades el legislador, ho considera com una sanció processal. La dogmàtica i la pràctica processal sol anomenar sanció processal de manera laxa i indiferenciada per agrupar distintes jurídiques que es consideren desfavorables per a les parts en un procés. La nul·litat processal és visualitzada com a una sanció, de la mateixa manera que altres situacions de pèrdua de drets per inactivitat de les parts. Sanciones disciplinàries, penals o multes serien també altres usos doctrinals abans esmentats; però també, i dels més importants, nul·litat d’un acte jurídic irregular, extinció de la possibilitat d’exercir un dret o l’oportunitat per executar l’acte pel venciment del plac o transcurs de l’oportunitat i, en tercer lloc, als efectes pecuniaris, disciplinaris o penals. Sancions disciplinàries, penals o multes serien també altres usos doctrinals abans esmentats; però també, i dels més importants, nul·litat d’un acte jurídic irregular, extinció de la possibilitat d’exercir un dret o l’oportunitat per executar l’acte pel venciment del plac o transcurs de l’oportunitat i, en tercer lloc, als efectes pecuniaris, disciplinaris o penals. Es plantegen derivades sobre el tema

7550.mp4 7550.mp3

16

Universitat de Girona. Departament de Dret Privat

Author: Carbonell, Flavia
Date: 2024 April 22
Abstract: Flavia Carbonell presents the preliminary reflections of a research project, "Procedural sanctions in the light of norms theory", which aims to analyze the different unfavorable legal consequences with respect to the parties that occur within a judicial process, and that dogmatics and jurisprudence, sometimes the legislator, considers it as a procedural sanction. Dogmatics and procedural practice often call procedural sanction in a lax and undifferentiated way to group different legal sanctions that are considered unfavorable to the parties in a process. Procedural nullity is visualized as a sanction, in the same way as other situations of loss of rights due to inactivity of the parties. Disciplinary sanctions, criminal penalties or fines would also be other doctrinal uses mentioned above; but also, and of the most important, nullity of an irregular legal act, termination of the possibility of exercising a right or opportunity to execute the act due to the expiration of the term or the expiration of the opportunity and, thirdly, for pecuniary, disciplinary or criminal purposes. Disciplinary sanctions, criminal penalties or fines would also be other doctrinal uses mentioned above; but also, and of the most important, nullity of an irregular legal act, termination of the possibility of exercising a right or opportunity to execute the act due to the expiration of the term or the expiration of the opportunity and, thirdly, for pecuniary, disciplinary or criminal purposes. Derivatives are raised on the subject
Flavia Carbonell exposa les reflexions preliminars d’un projecte d’investigació, “Les sancions processals a la llum de la teoria de les normes”, i que té per objecte analitzar les distintes conseqüències jurídiques desfavorables respecte de les parts que es produeixen dins d’un procés judicial, i que la dogmàtica i la jurisprudència, de vegades el legislador, ho considera com una sanció processal. La dogmàtica i la pràctica processal sol anomenar sanció processal de manera laxa i indiferenciada per agrupar distintes jurídiques que es consideren desfavorables per a les parts en un procés. La nul·litat processal és visualitzada com a una sanció, de la mateixa manera que altres situacions de pèrdua de drets per inactivitat de les parts. Sanciones disciplinàries, penals o multes serien també altres usos doctrinals abans esmentats; però també, i dels més importants, nul·litat d’un acte jurídic irregular, extinció de la possibilitat d’exercir un dret o l’oportunitat per executar l’acte pel venciment del plac o transcurs de l’oportunitat i, en tercer lloc, als efectes pecuniaris, disciplinaris o penals. Sancions disciplinàries, penals o multes serien també altres usos doctrinals abans esmentats; però també, i dels més importants, nul·litat d’un acte jurídic irregular, extinció de la possibilitat d’exercir un dret o l’oportunitat per executar l’acte pel venciment del plac o transcurs de l’oportunitat i, en tercer lloc, als efectes pecuniaris, disciplinaris o penals. Es plantegen derivades sobre el tema
7550.mp4 7550.mp3
16
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/7550
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona. Departament de Dret Privat
Collection: Seminaris de Filosofia del Dret
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Dret -- Filosofia -- Congressos
Law -- Philosophy -- Congresses
Xile -- Dret processal -- Congressos
Xile -- Norma jurídica -- Congressos
Xile -- Accions i defenses (Dret) -- Congressos
Chile --Procedure (Law) -- Congresses
Chile -- Rule of law -- Congresses
Chile -- Actions and defenses -- Congresses
Title: Workshop sobre teoría de las normas y derecho procesal. Diálogos con la teoría del derecho chilena
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0