Item


Aspectos metafísicos de la teoría jurídica de Ricardo Caracciolo

Cristina Redondo comença expressant un agraïment immens a Ricardo, a banda de personal, l’obra de crear equips entusiastes que es creen per la manera de Ricardo de relacionar-se amb la gent. Una concepció positivista del dret ha de rebutjar el realisme moral? El treball de Ricardo és el treball sobre el realisme moral versus positivisme jurídic. Ricardo critica AB Ligin i Hart perquè segons ell fracassen en el seu temptatiu de mostrar que el realisme moral és incompatible amb una concepció positivista del dret. Això és el que intentarà fer ell i mostrar que són compatibles, i que una segona conclusió que se segueix de la primera havent demostrat com ell creu que són posicions compatibles, llavors si el realisme moral fos veritable no és la seva intenció mostrar el que ho sigui, per descomptat, però si ho fos això no seria o no constituiria una raó a favor de l’antipositivisme, donat que és compatible amb ell el positivisme diguem

Cristina Redondo begins by expressing immense gratitude to Ricardo, apart from the staff, the work of creating enthusiastic teams that are created by Ricardo’s way of relating to people. Does a positivist conception of law have to reject moral realism? Ricardo’s work is the work on moral realism versus legal positivism. Ricardo criticizes AB Ligin and Hart because according to him they fail in their attempt of showing that moral realism is incompatible with a conception positivist of law. This is what he will try to do and show that they are compatible, and that a second conclusion follows from the first having shown how he thinks they are compatible positions, then if the moral realism were true, it is not his intention to show that it is, of course, but if it were, this would not or would not constitute a reason in favor of antipositivism, given that positivism is compatible with it, let’s say

7570.mp4 7570.mp3

16

Universitat de Girona. Grup de Recerca en Filosofia del Dret

Other contributions: Universitat de Girona. Càtedra de Cultura Jurídica
Author: Redondo, Cristina
Date: 2024 April 25
Abstract: Cristina Redondo comença expressant un agraïment immens a Ricardo, a banda de personal, l’obra de crear equips entusiastes que es creen per la manera de Ricardo de relacionar-se amb la gent. Una concepció positivista del dret ha de rebutjar el realisme moral? El treball de Ricardo és el treball sobre el realisme moral versus positivisme jurídic. Ricardo critica AB Ligin i Hart perquè segons ell fracassen en el seu temptatiu de mostrar que el realisme moral és incompatible amb una concepció positivista del dret. Això és el que intentarà fer ell i mostrar que són compatibles, i que una segona conclusió que se segueix de la primera havent demostrat com ell creu que són posicions compatibles, llavors si el realisme moral fos veritable no és la seva intenció mostrar el que ho sigui, per descomptat, però si ho fos això no seria o no constituiria una raó a favor de l’antipositivisme, donat que és compatible amb ell el positivisme diguem
Cristina Redondo begins by expressing immense gratitude to Ricardo, apart from the staff, the work of creating enthusiastic teams that are created by Ricardo’s way of relating to people. Does a positivist conception of law have to reject moral realism? Ricardo’s work is the work on moral realism versus legal positivism. Ricardo criticizes AB Ligin and Hart because according to him they fail in their attempt of showing that moral realism is incompatible with a conception positivist of law. This is what he will try to do and show that they are compatible, and that a second conclusion follows from the first having shown how he thinks they are compatible positions, then if the moral realism were true, it is not his intention to show that it is, of course, but if it were, this would not or would not constitute a reason in favor of antipositivism, given that positivism is compatible with it, let’s say
7570.mp4 7570.mp3
16
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/7570
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona. Grup de Recerca en Filosofia del Dret
Collection: IV Premi Internacional de Cultura Jurídica. Ricardo Caracciolo
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Caracciolo, Ricardo -- Congressos
Dret -- Filosofia -- Congressos
Ètica -- Congressos
Premi Internacional de Cultura Jurídica
International Prize for Legal Culture
Caracciolo, Ricardo -- Congresses
Law -- Philosophy -- Congresses
Ethics -- Congresses
Title: Aspectos metafísicos de la teoría jurídica de Ricardo Caracciolo
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors