Item


Derechos colectivos y comunes. Uso y mención de las ideas de Ricardo Caracciolo

Abordaré un text de Ricardo que és un text lateral a la seva obra. I crec que aquest text pot projectar certes preocupacions contemporànies i, per tant, mantenir viva la flama de Ricardo Caracciolo. Exposaré dues cites ben conegudes, i després intentaré mostrar-los més endavant com es vinculen amb la preocupació d’aquest text, encara que espero que sigui obvi. A la primera part reconstruiré molt ràpid les parts que m’interessen de les idees de Caracciolo; assenyalaré ràpid algunes crítiques que li han fet aquí, però passaré molt ràpid per això i aniré alguns aspectes i observacions puntuals. Després plantejaré una crítica que em sembla una mica més substancial, i finalment intentaré connectar el que diu Ricardo Caracciolo sobre els drets col·lectius amb els drets comuns, que és una discussió molt actual i alguns diuen que és idèntica en el text: hi ha els drets col·lectius, s’analitzen i en quin sentit hi ha un plus conceptual quan es parla o s’usa el terme drets col·lectius per oposició a la de drets individuals. Caracciolo defineix els drets col·lectius per oposició als drets individuals, tenint-ne en compte el contingut. Realitzaré diverses consideracions sobre aquests àmbits

I will address a text by Ricardo that is a lateral text in his work. And I believe that this text can project certain contemporary concerns and, therefore, keep the flame of Ricardo Caracciolo alive. I’m going to lay out two well-known quotes, and then try to show you later how they relate to the concern of this text, although I hope it’s obvious. In the first part I am going to reconstruct very quickly the parts of Caracciol’s ideas that interest me; I’m going to quickly point out some criticisms that have been made here, but I’m going to go through that very quickly and go over some specific aspects and observations. Then I am going to propose a criticism that seems a little more substantial to me, and finally I am going to try to connect what Ricardo Caracciolo says about collective rights with common rights, which is a very current discussion and some say that it is identical in the text: collective rights exist, they are analyzed and in what sense there is a conceptual plus when the term collective rights is spoken or used as opposed to individual rights. Caracciolo defines collective rights as opposed to individual rights, taking into account their content. I will make several considerations about these areas

7571.mp4 7571.mp3

16

Universitat de Girona. Grup de Recerca en Filosofia del Dret

Other contributions: Universitat de Girona. Càtedra de Cultura Jurídica
Author: Bouvier, Hernán G.
Date: 2024 April 25
Abstract: Abordaré un text de Ricardo que és un text lateral a la seva obra. I crec que aquest text pot projectar certes preocupacions contemporànies i, per tant, mantenir viva la flama de Ricardo Caracciolo. Exposaré dues cites ben conegudes, i després intentaré mostrar-los més endavant com es vinculen amb la preocupació d’aquest text, encara que espero que sigui obvi. A la primera part reconstruiré molt ràpid les parts que m’interessen de les idees de Caracciolo; assenyalaré ràpid algunes crítiques que li han fet aquí, però passaré molt ràpid per això i aniré alguns aspectes i observacions puntuals. Després plantejaré una crítica que em sembla una mica més substancial, i finalment intentaré connectar el que diu Ricardo Caracciolo sobre els drets col·lectius amb els drets comuns, que és una discussió molt actual i alguns diuen que és idèntica en el text: hi ha els drets col·lectius, s’analitzen i en quin sentit hi ha un plus conceptual quan es parla o s’usa el terme drets col·lectius per oposició a la de drets individuals. Caracciolo defineix els drets col·lectius per oposició als drets individuals, tenint-ne en compte el contingut. Realitzaré diverses consideracions sobre aquests àmbits
I will address a text by Ricardo that is a lateral text in his work. And I believe that this text can project certain contemporary concerns and, therefore, keep the flame of Ricardo Caracciolo alive. I’m going to lay out two well-known quotes, and then try to show you later how they relate to the concern of this text, although I hope it’s obvious. In the first part I am going to reconstruct very quickly the parts of Caracciol’s ideas that interest me; I’m going to quickly point out some criticisms that have been made here, but I’m going to go through that very quickly and go over some specific aspects and observations. Then I am going to propose a criticism that seems a little more substantial to me, and finally I am going to try to connect what Ricardo Caracciolo says about collective rights with common rights, which is a very current discussion and some say that it is identical in the text: collective rights exist, they are analyzed and in what sense there is a conceptual plus when the term collective rights is spoken or used as opposed to individual rights. Caracciolo defines collective rights as opposed to individual rights, taking into account their content. I will make several considerations about these areas
7571.mp4 7571.mp3
16
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/7571
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona. Grup de Recerca en Filosofia del Dret
Collection: IV Premi Internacional de Cultura Jurídica. Ricardo Caracciolo
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Caracciolo, Ricardo -- Congressos
Drets civils -- Congressos
Dret -- Filosofia -- Congressos
Ètica -- Congressos
Caracciolo, Ricardo -- Congresses
Civil rights -- Congresses
Law -- Philosophy -- Congresses
Ethics -- Congresses
Title: Derechos colectivos y comunes. Uso y mención de las ideas de Ricardo Caracciolo
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors