Item


Aplicació Actual de l’Aprenentatge Cooperatiu a la Universitat de Girona: passos cap a l’elaboració d’una guia sobre aprenentatge cooperatiu

The purpose of the present paper is to analyse the present state of the practical application of cooperative learning methodologies at the University of Girona, to assess its strengths and weaknesses and to extract from that criteria, ideas and principles. These materials will be the basis upon which a guide or manual of use on cooperative learning will be drafted. The guide will be at the disposal of the UdG teaching staff and other people interested in it, with the aim of helping them with their teaching and foster a higher degree of use of cooperative learning at the University. The paper presents the survey already conducted, as well as the methodology followed, the hypotheses of the study and the results obtained

L’objectiu del treball és analitzar quina és l’aplicació actual de l’aprenentatge cooperatiu a la Universitat de Girona, valorar-ne els punts forts i febles i extreure’n criteris, idees o principis. Aquests materials serviran de referència en el marc del procés d’elaboració d’un manual o guia sobre l’aprenentatge cooperatiu. Aquest manual es posarà a l’abast dels docents de la UdG i altres persones interessades, a fi d’ajudar-los en la seva tasca docent i fomentar-ne una major aplicació. La comunicació presenta el qüestionari realitzat, així com la metodologia aplicada a l’estudi, les hipòtesis de l’estudi i els resultats obtinguts

CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Author: Garcia-Romeu, Maria Luisa
Ruda González, Albert
Planas i Grabuleda, Marta
Curós i Vilà, Maria Pilar
Vidal i Fàbrega, Oriol
Ministral i Masgrau, Marta
Date: 2012
Abstract: The purpose of the present paper is to analyse the present state of the practical application of cooperative learning methodologies at the University of Girona, to assess its strengths and weaknesses and to extract from that criteria, ideas and principles. These materials will be the basis upon which a guide or manual of use on cooperative learning will be drafted. The guide will be at the disposal of the UdG teaching staff and other people interested in it, with the aim of helping them with their teaching and foster a higher degree of use of cooperative learning at the University. The paper presents the survey already conducted, as well as the methodology followed, the hypotheses of the study and the results obtained
L’objectiu del treball és analitzar quina és l’aplicació actual de l’aprenentatge cooperatiu a la Universitat de Girona, valorar-ne els punts forts i febles i extreure’n criteris, idees o principis. Aquests materials serviran de referència en el marc del procés d’elaboració d’un manual o guia sobre l’aprenentatge cooperatiu. Aquest manual es posarà a l’abast dels docents de la UdG i altres persones interessades, a fi d’ajudar-los en la seva tasca docent i fomentar-ne una major aplicació. La comunicació presenta el qüestionari realitzat, així com la metodologia aplicada a l’estudi, les hipòtesis de l’estudi i els resultats obtinguts
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/10147
Language: cat
Publisher: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
Collection: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/2385-6203
Rights: Attribution 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Subject: Ensenyament universitari -- Metodologia
Education, Higher -- Methodology
Aprenentatge -- Ensenyament
Learning -- Study and teaching
Interdisciplinarietat en l’ensenyament -- Ensenyament universitari
Interdisciplinary approach in education -- Study and teaching (Higher)
Aprenentatge -- Treball en equip
Team learning approach in education
Ensenyament cooperatiu
Education, Cooperative
Title: Aplicació Actual de l’Aprenentatge Cooperatiu a la Universitat de Girona: passos cap a l’elaboració d’una guia sobre aprenentatge cooperatiu
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors