Item


La Qualitat dels programes de prevenció universal de drogodependències en l’àmbit educatiu: possibilitats i dificultats per aplicar les orientacions sobre bones pràctiques

El present article té per objectiu presentar els aspectes que defineixen la qualitat dels programes de prevenció universal de drogodependències en l’àmbit educatiu, a partir de les orientacions autonòmiques i europees sobre qualitat i bones pràctiques en programes de prevenció. Per tal d’observar les possibilitats i dificultats que sorgeixen en la pràctica real d’aquestes intervencions, s’ha desenvolupat un total de tres entrevistes a tres responsables de programes de prevenció de drogodependències que es desenvolupen actualment a la comarca del Maresme (Barcelona). Les entrevistes s’han elaborat a partir dels criteris d’eficàcia que defineixen la qualitat d’aquest tipus de propostes. Els resultats mostren que els tres programes tenen aspectes en comú, com per exemple l’edat dels participants (entre 12 i 16 anys), el fet de tenir en compte els seus coneixements, les seves experiències i els seus factors de risc i de protecció en relació als consums i les drogues en general, a més a més d’implicar a altes àmbits en el procés de prevenció, a part de l’educatiu (programes multisectorials). Es destaca l’adequació de l’inici dels programes de prevenció universal en l’etapa de l’adolescència, com a moment vital idoni; la importància de l’ús del model d’influència social com a estratègia funcional d’intervenció; la introducció dels programes en el si del currículum escolar de cada centre d’ensenyament secundari; l’avaluació com a procés o tasca menys aprofundida de totes les que ha de contenir un programa de tipus socioeducatiu

This article aims to present the aspects that define the quality of universal prevention programs of drug addiction in education, from regional and European guidelines on quality and best practices in prevention programs. In order to examine the possibilities and difficulties that arise in the actual practice of these interventions, we have developed a total of three interviews with three managers of drug prevention programs currently being developed in the region of Maresme (Barcelona). These interviews have been developed based on performance standards that define the quality of this type of proposal. The results show that all three programs have common features, such as the age of the participants (between 12 and 16 years), the fact that their knowledge, experiences, their risk and protective factors related to consumption and drugs are being considered, as well as the inclusion of other areas in the process of prevention, besides educational (multisectoral programs). It highlights the suitability of the onset of universal prevention programs in adolescence, as it is an important stage of life; the importance of using the social influence model as an strategy of functional intervention; the introduction of the programs to the school’s curriculum in all secondary schools; the evaluation as a process or a less developed work of all those that a socio-type program should contain

Manager: Fullana Noell, Judit
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Jiménez Barahonda, Lidia
Date: 2013 September
Abstract: El present article té per objectiu presentar els aspectes que defineixen la qualitat dels programes de prevenció universal de drogodependències en l’àmbit educatiu, a partir de les orientacions autonòmiques i europees sobre qualitat i bones pràctiques en programes de prevenció. Per tal d’observar les possibilitats i dificultats que sorgeixen en la pràctica real d’aquestes intervencions, s’ha desenvolupat un total de tres entrevistes a tres responsables de programes de prevenció de drogodependències que es desenvolupen actualment a la comarca del Maresme (Barcelona). Les entrevistes s’han elaborat a partir dels criteris d’eficàcia que defineixen la qualitat d’aquest tipus de propostes. Els resultats mostren que els tres programes tenen aspectes en comú, com per exemple l’edat dels participants (entre 12 i 16 anys), el fet de tenir en compte els seus coneixements, les seves experiències i els seus factors de risc i de protecció en relació als consums i les drogues en general, a més a més d’implicar a altes àmbits en el procés de prevenció, a part de l’educatiu (programes multisectorials). Es destaca l’adequació de l’inici dels programes de prevenció universal en l’etapa de l’adolescència, com a moment vital idoni; la importància de l’ús del model d’influència social com a estratègia funcional d’intervenció; la introducció dels programes en el si del currículum escolar de cada centre d’ensenyament secundari; l’avaluació com a procés o tasca menys aprofundida de totes les que ha de contenir un programa de tipus socioeducatiu
This article aims to present the aspects that define the quality of universal prevention programs of drug addiction in education, from regional and European guidelines on quality and best practices in prevention programs. In order to examine the possibilities and difficulties that arise in the actual practice of these interventions, we have developed a total of three interviews with three managers of drug prevention programs currently being developed in the region of Maresme (Barcelona). These interviews have been developed based on performance standards that define the quality of this type of proposal. The results show that all three programs have common features, such as the age of the participants (between 12 and 16 years), the fact that their knowledge, experiences, their risk and protective factors related to consumption and drugs are being considered, as well as the inclusion of other areas in the process of prevention, besides educational (multisectoral programs). It highlights the suitability of the onset of universal prevention programs in adolescence, as it is an important stage of life; the importance of using the social influence model as an strategy of functional intervention; the introduction of the programs to the school’s curriculum in all secondary schools; the evaluation as a process or a less developed work of all those that a socio-type program should contain
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/10411
Language: cat
Collection: Educació social (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Drogoaddicció -- Prevenció
Drug abuse -- Prevention
Adolescents -- Salut i higiene
Teenagers -- Health and hygiene
Entrevistes en treball social
Interviewing in social service
Title: La Qualitat dels programes de prevenció universal de drogodependències en l’àmbit educatiu: possibilitats i dificultats per aplicar les orientacions sobre bones pràctiques
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors