Item


John Dewey i l’educació democràtica = John Dewey and democratic education

In Dewey, philosophy and education are inseparable. It is often forgotten that Dewey’s conception of school and education has only been possible because he conceived thought in terms of lived experience, of constantly tested experience, of incessant research; in other words, of ’continuous search’ of ’effective means of action’. In addition, according to Dewey, true education is an education in democracy, and that means investing in an education that deals with thought. The service to democratic progress is done precisely through an education in reasonability and taking into account the experience

En Dewey, filosofia i educació són indestriables. Sovint s’oblida que la concepció deweyana de l’escola i de l’educació només ha estat possible perquè Dewey concebia el pensament en termes d’experiència viscuda, d’experiència constantment posada a prova, de recerca sempre posada en qüestió; en altres termes, de ’recerca contínua’ de ’vies d’acció efectives’. Però a més, per Dewey, la vertadera educació és una educació per a la democràcia, i significa apostar per una educació que s’ocupi del fet de pensar. El servei al progrés democràtic es fa precisament a través d’una educació en la raonabilitat i tenint en compte l’experiència

En Dewey, filosofía y educación son inseparables. A menudo se olvida que la concepción deweyana de la escuela y de la educación sólo ha sido posible porque Dewey concebía el pensamiento en términos de experiencia vivida, de experiencia constantemente puesta a prueba, de investigación incesante; en otros términos, de ’búsqueda continua’ de ’vías de acción efectivas’. Pero además, según Dewey, la verdadera educación es una educación para la democracia, y eso significa apostar por una educación que se ocupe del pensar. El servicio al progreso democrático se hace precisamente a través de una educación en la razonabilidad y teniendo en cuenta la experiencia

Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, 2015, núm. 25, p. 21-42

Institut d’Estudis Catalans. Societat d’Història de l’Educació dels Països de la Llengua Catalana

Author: Carreras, Carla
Date: 2015
Abstract: In Dewey, philosophy and education are inseparable. It is often forgotten that Dewey’s conception of school and education has only been possible because he conceived thought in terms of lived experience, of constantly tested experience, of incessant research; in other words, of ’continuous search’ of ’effective means of action’. In addition, according to Dewey, true education is an education in democracy, and that means investing in an education that deals with thought. The service to democratic progress is done precisely through an education in reasonability and taking into account the experience
En Dewey, filosofia i educació són indestriables. Sovint s’oblida que la concepció deweyana de l’escola i de l’educació només ha estat possible perquè Dewey concebia el pensament en termes d’experiència viscuda, d’experiència constantment posada a prova, de recerca sempre posada en qüestió; en altres termes, de ’recerca contínua’ de ’vies d’acció efectives’. Però a més, per Dewey, la vertadera educació és una educació per a la democràcia, i significa apostar per una educació que s’ocupi del fet de pensar. El servei al progrés democràtic es fa precisament a través d’una educació en la raonabilitat i tenint en compte l’experiència
En Dewey, filosofía y educación son inseparables. A menudo se olvida que la concepción deweyana de la escuela y de la educación sólo ha sido posible porque Dewey concebía el pensamiento en términos de experiencia vivida, de experiencia constantemente puesta a prueba, de investigación incesante; en otros términos, de ’búsqueda continua’ de ’vías de acción efectivas’. Pero además, según Dewey, la verdadera educación es una educación para la democracia, y eso significa apostar por una educación que se ocupe del pensar. El servicio al progreso democrático se hace precisamente a través de una educación en la razonabilidad y teniendo en cuenta la experiencia
Format: application/pdf
ISSN: 1134-0258 (versió paper)
2013-9632 (versió electrònica)
Document access: http://hdl.handle.net/10256/10428
Language: cat
Publisher: Institut d’Estudis Catalans. Societat d’Història de l’Educació dels Països de la Llengua Catalana
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.3009.01.141
Articles publicats (D-FS)
Is part of: Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, 2015, núm. 25, p. 21-42
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Dewey, John, 1859-1952
Pragmatisme
Pragmatism
Democràcia i educació
Democracy and education
Title: John Dewey i l’educació democràtica = John Dewey and democratic education
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors