Item


La metacognición en la escuela : la importancia de enseñar a pensar

The objective of teaching the abilities of the thought one would not have to consider as something opposed to teach the conventional content but as a complement of this. People frequently reason from an inferior to the good one; therefore, they are important to develop methods that allow to improve the thought abilities. The authentic protagonism of the school has to go to help to think the person and to teach to learn. The teacher has to teach learning strategies and it should promote the student’s effort to propitiate the construction of outlines and to facilitate the permanent learning. Finally, one of the current and future high-priority areas in investigation is that of the interventions in strategies metacognitives, their impact in the development cognitive of the students and the transfer and the duration of their effects in the learning

L’objectiu d’ensenyar les habilitats del pensament no s’hauria de considerar una cosa oposada a ensenyar el contingut convencional, sinó un complement d’aquest. Les persones raonen sovint d’una manera inferior a l’òptima; per tant, els esforços per desenvolupar mètodes que permetin millorar les habilitats de pensament són importants. L’autèntic protagonisme de l’escola ha de dirigir-se a ajudar la persona a pensar i a ensenyar a aprendre. És a dir, el docent ha d’ensenyar estratègies d’aprenentatge i ha de promoure l’esforç de l’estudiant per propiciar la construcció d’esquemes i facilitar l’aprenentatge permanent. Finalment, cal destacar que una de les àrees prioritàries actuals i futures en la investigació és la de les intervencions en estratègies metacognitives, el seu impacte en el desenvolupament cognitiu dels alumnes i la transferència i la perdurabilitat dels seus efectes en l’aprenentatge

El objetivo de enseñar las habilidades del pensamiento no se tendría que considerar como algo opuesto a enseñar el contenido convencional, sino como un complemento de éste. Las personas razonan con frecuencia de una manera inferior a la óptima; por lo tanto, son importantes los esfuerzos para desarrollar métodos que permitan mejorar las habilidades de pensamiento. El auténtico protagonismo de la escuela tiene que dirigirse a ayudar a pensar a la persona y a enseñar a aprender. Es decir, el docente tiene que enseñar estrategias de aprendizaje y debe promover el esfuerzo del estudiante para propiciar la construcción de esquemas y facilitar el aprendizaje permanente. Finalmente, cabe destacar que una de las áreas prioritarias actuales y futuras en investigación es la de las intervenciones en estrategias metacognitivas, su impacto en el desarrollo cognitivo de los alumnos y la transferencia y la perdurabilidad de sus efectos en el aprendizaje

Educar, 2005, vol. 35, p. 135-144

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada

Author: Tesouro i Cid, Montserrat
Date: 2005
Abstract: The objective of teaching the abilities of the thought one would not have to consider as something opposed to teach the conventional content but as a complement of this. People frequently reason from an inferior to the good one; therefore, they are important to develop methods that allow to improve the thought abilities. The authentic protagonism of the school has to go to help to think the person and to teach to learn. The teacher has to teach learning strategies and it should promote the student’s effort to propitiate the construction of outlines and to facilitate the permanent learning. Finally, one of the current and future high-priority areas in investigation is that of the interventions in strategies metacognitives, their impact in the development cognitive of the students and the transfer and the duration of their effects in the learning
L’objectiu d’ensenyar les habilitats del pensament no s’hauria de considerar una cosa oposada a ensenyar el contingut convencional, sinó un complement d’aquest. Les persones raonen sovint d’una manera inferior a l’òptima; per tant, els esforços per desenvolupar mètodes que permetin millorar les habilitats de pensament són importants. L’autèntic protagonisme de l’escola ha de dirigir-se a ajudar la persona a pensar i a ensenyar a aprendre. És a dir, el docent ha d’ensenyar estratègies d’aprenentatge i ha de promoure l’esforç de l’estudiant per propiciar la construcció d’esquemes i facilitar l’aprenentatge permanent. Finalment, cal destacar que una de les àrees prioritàries actuals i futures en la investigació és la de les intervencions en estratègies metacognitives, el seu impacte en el desenvolupament cognitiu dels alumnes i la transferència i la perdurabilitat dels seus efectes en l’aprenentatge
El objetivo de enseñar las habilidades del pensamiento no se tendría que considerar como algo opuesto a enseñar el contenido convencional, sino como un complemento de éste. Las personas razonan con frecuencia de una manera inferior a la óptima; por lo tanto, son importantes los esfuerzos para desarrollar métodos que permitan mejorar las habilidades de pensamiento. El auténtico protagonismo de la escuela tiene que dirigirse a ayudar a pensar a la persona y a enseñar a aprender. Es decir, el docente tiene que enseñar estrategias de aprendizaje y debe promover el esfuerzo del estudiante para propiciar la construcción de esquemas y facilitar el aprendizaje permanente. Finalmente, cabe destacar que una de las áreas prioritarias actuales y futuras en investigación es la de las intervenciones en estrategias metacognitivas, su impacto en el desarrollo cognitivo de los alumnos y la transferencia y la perdurabilidad de sus efectos en el aprendizaje
Format: application/pdf
ISSN: 0211-819X (versió paper)
2014-8801 (versió electrònica)
Document access: http://hdl.handle.net/10256/10437
Language: spa
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://educar.uab.cat/article/view/223
Articles publicats (D-P)
Is part of: Educar, 2005, vol. 35, p. 135-144
Rights: Attribution-NonCommercial 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
Subject: Metacognició
Metacognition
Estratègies d’aprenentatge
Learning strategies
Title: La metacognición en la escuela : la importancia de enseñar a pensar
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors