Item


Estratègia antirumors: informa’t, pensa i actua

La finalitat d’aquest article és presentar l’estratègia antirumors. Aquesta es basa en un conjunt d’eines de sensibilització que consisteix en contrarestar i combatre els estereotips negatius creats cap a la immigració estrangera que conviu en la nostra societat actual. En definitiva, aquesta estratègia es fonamenta en el poder de transformació i millora que cada persona té en el seu entorn diari. Mitjançant aportacions bibliogràfiques i plans d’acció de la ciutat de Barcelona, ens centrarem en la importància de la sensibilització ciutadana per combatre els rumors i com això ajuda a trencar el concepte negatiu que hi ha entorn la població immigrada. Finalment parlarem de quin paper pot aportar l’educador social en aquesta xarxa

La finalidad de este artículo es presentar la estrategia antirumores. Esta se basa en un conjunto de herramientas de sensibilización que consisten en contrarrestar y combatir los estereotipos negativos creados hacia la inmigración extranjera que convive en nuestra sociedad actual. En definitiva, esta estrategia se fundamenta en el poder de transformación y mejora que cada persona tiene en su entorno diario. Mediante aportaciones bibliográficas y planes de acciones de la ciudad de Barcelona, nos centraremos en la importancia de la sensibilización ciudadana para combatir los rumores y como ésto ayuda a romper el concepto nagativo que hay alrededor de la población inmigrada. Finalmente hablaremos de cual es el papel que puede aportar el educador social en esta red

The aim of this article is to introduce the anti-rumors strategy. It is based on sensitization tools which consist on contra resting and fighting the negative stereotypes created towards the foreing immigration living in our society. This strategy relies in the transformation strength and the improvement that each individual has in their daily environment. By means of bibliographic contributions and action plans of the city of Barcelona, we will focus on the importance of public sensitization combating rumors, and how this helps to break the negative concept that exists around immigrant population. To conclude we will discuss the social educator role and it’s contribution in this network

Manager: Serra i Salamé, Carles
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Caso de los Cobos, Sara
Date: 2014 September
Abstract: La finalitat d’aquest article és presentar l’estratègia antirumors. Aquesta es basa en un conjunt d’eines de sensibilització que consisteix en contrarestar i combatre els estereotips negatius creats cap a la immigració estrangera que conviu en la nostra societat actual. En definitiva, aquesta estratègia es fonamenta en el poder de transformació i millora que cada persona té en el seu entorn diari. Mitjançant aportacions bibliogràfiques i plans d’acció de la ciutat de Barcelona, ens centrarem en la importància de la sensibilització ciutadana per combatre els rumors i com això ajuda a trencar el concepte negatiu que hi ha entorn la població immigrada. Finalment parlarem de quin paper pot aportar l’educador social en aquesta xarxa
La finalidad de este artículo es presentar la estrategia antirumores. Esta se basa en un conjunto de herramientas de sensibilización que consisten en contrarrestar y combatir los estereotipos negativos creados hacia la inmigración extranjera que convive en nuestra sociedad actual. En definitiva, esta estrategia se fundamenta en el poder de transformación y mejora que cada persona tiene en su entorno diario. Mediante aportaciones bibliográficas y planes de acciones de la ciudad de Barcelona, nos centraremos en la importancia de la sensibilización ciudadana para combatir los rumores y como ésto ayuda a romper el concepto nagativo que hay alrededor de la población inmigrada. Finalmente hablaremos de cual es el papel que puede aportar el educador social en esta red
The aim of this article is to introduce the anti-rumors strategy. It is based on sensitization tools which consist on contra resting and fighting the negative stereotypes created towards the foreing immigration living in our society. This strategy relies in the transformation strength and the improvement that each individual has in their daily environment. By means of bibliographic contributions and action plans of the city of Barcelona, we will focus on the importance of public sensitization combating rumors, and how this helps to break the negative concept that exists around immigrant population. To conclude we will discuss the social educator role and it’s contribution in this network
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/10441
Language: cat
Collection: Educació social (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Prejudicis
Prejudices
Racisme
Racism
Rumor
Rumor
Title: Estratègia antirumors: informa’t, pensa i actua
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors