Item


Coneixement lingüístic i matemàtic d’escolars de nivel sociocultural baix en programes d’immersió = Linguistic and mathematic knowledge in pupils of low sociocultural level in immersiom programmes

This piece of research compares knowledge of Catalan, Castilian and mathematics, as well as the attitudes to these two languages, of a sample of non-Catalan speaking pupils of low sociocultural level in their fourth year of primary school. Some of the pupils had followed an immersion programme in Catalan, whereas others had approached Catalan through their habitual language (Castilian). The findings show that not only did the immersion pupils obtain significantly better results in L2 (Catalan), but their mother tongue (Castilian) competence was undiminished and their performance on the mathematics test was superior to that of the other group. Moreover, the findings indicate that in pupils starting out from less favourable conditions (a low sociocultural level and a low I.Q.) the effect of the educational approach variable is greater than in other cases

En aquest treball d’investigació es compara el coneixement de llengua catalana, castellana i matemàtic així com les actituds respecte a les llengües que tenen una mostra d’alumnes no-catalanoparlants de nivell sociocultural baix de 4rt de primària, alguns dels quals han estat escolaritzats en un programa d’immersió al català i, uns altres, en un programa d’aproximació en la seva llengua habitual (castellà). Els resultats indiquen que la mostra d’alumnes d’immersió, a més d’obtenir resultats significativament superiors en la L2 (català), no veuen minvada la competència en la seva llengua materna (castellà) i mostren també millors resultats en la prova de coneixement matemàtic. A més, els resultats indiquen que, en aquells alumnes que parteixen d’unes condicions més desfavorables (nivell sociocultural baix i quoficient intel·lectual baix) l’efecte de la variable tractament educatiu és superior

Graó

Author: Serra i Bonet, Josep Maria
Vila, Ignasi
Date: 1996
Abstract: This piece of research compares knowledge of Catalan, Castilian and mathematics, as well as the attitudes to these two languages, of a sample of non-Catalan speaking pupils of low sociocultural level in their fourth year of primary school. Some of the pupils had followed an immersion programme in Catalan, whereas others had approached Catalan through their habitual language (Castilian). The findings show that not only did the immersion pupils obtain significantly better results in L2 (Catalan), but their mother tongue (Castilian) competence was undiminished and their performance on the mathematics test was superior to that of the other group. Moreover, the findings indicate that in pupils starting out from less favourable conditions (a low sociocultural level and a low I.Q.) the effect of the educational approach variable is greater than in other cases
En aquest treball d’investigació es compara el coneixement de llengua catalana, castellana i matemàtic així com les actituds respecte a les llengües que tenen una mostra d’alumnes no-catalanoparlants de nivell sociocultural baix de 4rt de primària, alguns dels quals han estat escolaritzats en un programa d’immersió al català i, uns altres, en un programa d’aproximació en la seva llengua habitual (castellà). Els resultats indiquen que la mostra d’alumnes d’immersió, a més d’obtenir resultats significativament superiors en la L2 (català), no veuen minvada la competència en la seva llengua materna (castellà) i mostren també millors resultats en la prova de coneixement matemàtic. A més, els resultats indiquen que, en aquells alumnes que parteixen d’unes condicions més desfavorables (nivell sociocultural baix i quoficient intel·lectual baix) l’efecte de la variable tractament educatiu és superior
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/10522
Language: cat
Publisher: Graó
Collection: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/1133-9845
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2014-4636
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Immersió lingüística
Immersion method (Language teaching)
Educació secundària
Study and teaching (Secondary)
Title: Coneixement lingüístic i matemàtic d’escolars de nivel sociocultural baix en programes d’immersió = Linguistic and mathematic knowledge in pupils of low sociocultural level in immersiom programmes
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors