Item


Ensenyar a puntuar a l’ESO: suggeriments des de la pràctica = Teaching to punctuate in Compulsory Secondary Education: suggestions from practice

This article reflects on the difficulties that students have in Compulsory Secondary Education (12-16) in the correct use of punctuation marks and offers proposals for designing and choosing activities that allow the learning of correct use. Students in Compulsory secondary education as much in the first as in the second cycle have researched information about the use of each mark. They know the function but they are weak in practice and this is especially demonstrated in the absence and abuse of some signs and in their irregular use. This article presents a brief typology of spoken activities, observation of written work, transcriptions of oral texts, writing and manipulation of texts and gives examples with the aim of offering practical ideas for Secondary education teachers

L’article reflexiona sobre les dificultats que tenen els alumnes d’ensenyament secundari obligatori (12-16) en el domini dels signes de puntuació, i fa propostes per dissenyar i escollir activitats que en permetin l’aprenentatge i l’ús adequat. Els alumnes d’ESO, tant a primer cicle com a segon cicle, han rebut informació sobre l’ús de cada signe. En coneixen la funció, però demostren sovint una manca de domini pràctic, que es reflecteix especialment en l’absència o l’abús d’alguns signes i, en general, en un ús irregular i vacil·lant. L’article presenta una breu tipologia d’activitats de lectura en veu alta, observació d’escrits, transcripció de textos orals, redacció i manipulació de textos..., i en mostra uns exemples amb la intenció d’aportar idees pràctiques al professorat de llengua de secundària

© Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 2000, núm. 20, p. 76-87

Graó

Author: Sanz i Pinyol, Glòria
Date: 2000
Abstract: This article reflects on the difficulties that students have in Compulsory Secondary Education (12-16) in the correct use of punctuation marks and offers proposals for designing and choosing activities that allow the learning of correct use. Students in Compulsory secondary education as much in the first as in the second cycle have researched information about the use of each mark. They know the function but they are weak in practice and this is especially demonstrated in the absence and abuse of some signs and in their irregular use. This article presents a brief typology of spoken activities, observation of written work, transcriptions of oral texts, writing and manipulation of texts and gives examples with the aim of offering practical ideas for Secondary education teachers
L’article reflexiona sobre les dificultats que tenen els alumnes d’ensenyament secundari obligatori (12-16) en el domini dels signes de puntuació, i fa propostes per dissenyar i escollir activitats que en permetin l’aprenentatge i l’ús adequat. Els alumnes d’ESO, tant a primer cicle com a segon cicle, han rebut informació sobre l’ús de cada signe. En coneixen la funció, però demostren sovint una manca de domini pràctic, que es reflecteix especialment en l’absència o l’abús d’alguns signes i, en general, en un ús irregular i vacil·lant. L’article presenta una breu tipologia d’activitats de lectura en veu alta, observació d’escrits, transcripció de textos orals, redacció i manipulació de textos..., i en mostra uns exemples amb la intenció d’aportar idees pràctiques al professorat de llengua de secundària
Format: application/pdf
ISSN: 1133-9845 (versió paper)
2014-4636 (versió electrònica)
Document access: http://hdl.handle.net/10256/10523
Language: cat
Publisher: Graó
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://articles.grao.com/revistes/articles/020-puntuacio/ensenyar-a-puntuar-a-l-eso-suggeriments-des-de-la-practica
Articles publicats (D-DE)
Is part of: © Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 2000, núm. 20, p. 76-87
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Educació secundària obligatòria
Study and teaching (Secondary)
Puntuació -- Ensenyament
Punctuation -- Study and teaching
Title: Ensenyar a puntuar a l’ESO: suggeriments des de la pràctica = Teaching to punctuate in Compulsory Secondary Education: suggestions from practice
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors