Item


Estudi de l’hemodinàmica intrarenal mitjançant l’Index de Resistivitat com a marcador d’afectació renal, risc cardiovascular i rigidesa arterial

Dins de les mesures en la ona espectral intrarenal, l’índex de resistivitat (IRI) és el més conegut i estudiat com relacionat amb la valoració de la disfunció renal i el seu pronòstic. Així mateix s’ha relacionat amb marcadors de lesió d’òrgan diana i risc Càrdio-Vascular (RCV). Es realitza un estudi observacional de tall transversal per relacionar IRI amb variables de dany renal, RCV i rigidesa arterial. S’han estudiat 229 individus. L’IRI s’ha trobat significativament augmentat en pacients DM2 i amb insuficiència renal.S’ha correlacionat positivament amb l’edat i paràmetres de disfunció renal. A més s’han trobat correlacions positives i significatives amb tots els paràmetres de rigidesa arterial (VOP, AASI i pressió de pols de 24h), amb la disfunció endotelial, així com amb la càrrega ateromatosa (GIM i ITB). Els factors independents per a un IRI augmentat han estat l’edat, l’FG, la tensió arterial diastòlica de 24h, l’HbA1c i la rigidesa arterial. En resum, l’IRI es troba més elevat en diabètics i insuficients renals, i s’associa amb factors de risc càrdio-vasculars, amb rigidesa arterial i amb dany renal.

Among the intrarenal spectral wave measurements, the resistivity index (RRI) is the most known and studied as related to the assessment of renal function and its prognosis. Also, it has been associated with markers of target organ damage and cardiovascular risk. Cross-sectional and observational study in order to relate RRI with kidney damage, cardiovascular risk and arterial stiffness. We studied 229 individuals. RRI has been found to be significantly increased in DM 2 and in kidney disease. Intrarenal resistivity has been positively correlated with age, parameters of renal dysfunction. Also, positive and significant correlations have been found with all parameters of arterial stiffness (VOP, AASI and pulse pressure was 24), with endothelial dysfunction as well as atherosclerotic burden. Independent factors for increased RII were age, GFR, 24 h diastolic blood pressure, the HbA1C and arterial stiffness. In summary, the RRI is elevated in patients with diabetes 2 and renal impairment, and is associated with cardiovascular risk factors, arterial stiffness and kidney damage.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Calabia Martínez, Jordi
Date: 2014 December 12
Abstract: Dins de les mesures en la ona espectral intrarenal, l’índex de resistivitat (IRI) és el més conegut i estudiat com relacionat amb la valoració de la disfunció renal i el seu pronòstic. Així mateix s’ha relacionat amb marcadors de lesió d’òrgan diana i risc Càrdio-Vascular (RCV). Es realitza un estudi observacional de tall transversal per relacionar IRI amb variables de dany renal, RCV i rigidesa arterial. S’han estudiat 229 individus. L’IRI s’ha trobat significativament augmentat en pacients DM2 i amb insuficiència renal.S’ha correlacionat positivament amb l’edat i paràmetres de disfunció renal. A més s’han trobat correlacions positives i significatives amb tots els paràmetres de rigidesa arterial (VOP, AASI i pressió de pols de 24h), amb la disfunció endotelial, així com amb la càrrega ateromatosa (GIM i ITB). Els factors independents per a un IRI augmentat han estat l’edat, l’FG, la tensió arterial diastòlica de 24h, l’HbA1c i la rigidesa arterial. En resum, l’IRI es troba més elevat en diabètics i insuficients renals, i s’associa amb factors de risc càrdio-vasculars, amb rigidesa arterial i amb dany renal.
Among the intrarenal spectral wave measurements, the resistivity index (RRI) is the most known and studied as related to the assessment of renal function and its prognosis. Also, it has been associated with markers of target organ damage and cardiovascular risk. Cross-sectional and observational study in order to relate RRI with kidney damage, cardiovascular risk and arterial stiffness. We studied 229 individuals. RRI has been found to be significantly increased in DM 2 and in kidney disease. Intrarenal resistivity has been positively correlated with age, parameters of renal dysfunction. Also, positive and significant correlations have been found with all parameters of arterial stiffness (VOP, AASI and pulse pressure was 24), with endothelial dysfunction as well as atherosclerotic burden. Independent factors for increased RII were age, GFR, 24 h diastolic blood pressure, the HbA1C and arterial stiffness. In summary, the RRI is elevated in patients with diabetes 2 and renal impairment, and is associated with cardiovascular risk factors, arterial stiffness and kidney damage.
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 1155-2015
http://hdl.handle.net/10803/295974
Document access: http://hdl.handle.net/10256/10540
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Hemodinamica
Hemodinàmica
Hemodynamics
Hemodinámica
Insuficiència renal crònica
Insuficiencia renal crónica
Chronic renal failure
Risc cardiovascular
Riesgo cardiovascular
Cardiovascular risk
Resistivitat intrarenal
Resistividad intrarenal
Intrarenal resistivity
Rigidesa arterial
Rigidez arterial
Arterial stiffness
616.1 - Patologia del sistema circulatori, dels vasos sanguinis. Trastorns cardiovasculars
Title: Estudi de l’hemodinàmica intrarenal mitjançant l’Index de Resistivitat com a marcador d’afectació renal, risc cardiovascular i rigidesa arterial
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors