Item


Habilitats comunicatives per a l’aprenentatge en l’entorn virtual = Communicative skills for learning in a virtual environment

The virtual learning environments are an option in permanent training with great possibilities for adults who look for studies that are compatible with their jobs and with their family life. So as to participate in determined learning as much in attitudes as knowledge and skills. The article is dedicated to analysing the necessary linguistic habits for moving within an environment of this type and offers didactic proposals that can facilitate the active participation in a virtual course and widen the perspectives of the control of new channels of communication with objectives that are different to learning

Els entorns virtuals d’aprenentatge són una opció de formació continuada amb grans possibilitats per als adults que busquen estudis compatibles amb l’activitat laboral i amb la vida familiar. Per participar-hi, calen determinats aprenentatges, tant actitudinals com de coneixements i habilitats. L’article es dedica a analitzar les habilitats lingüístiques necessàries per moure’s en un entorn d’aquest tipus i fa propostes didàctiques que poden facilitar la participació activa en un curs d’entorn virtual i ampliar les perspectives del domini dels nous canals de comunicació amb objectius distints de l’aprenentatge

© Articles de didàctica de la llengua i de la literatura, 2004, núm. 34, p. 35-48

Graó

Author: Sanz i Pinyol, Glòria
Date: 2004
Abstract: The virtual learning environments are an option in permanent training with great possibilities for adults who look for studies that are compatible with their jobs and with their family life. So as to participate in determined learning as much in attitudes as knowledge and skills. The article is dedicated to analysing the necessary linguistic habits for moving within an environment of this type and offers didactic proposals that can facilitate the active participation in a virtual course and widen the perspectives of the control of new channels of communication with objectives that are different to learning
Els entorns virtuals d’aprenentatge són una opció de formació continuada amb grans possibilitats per als adults que busquen estudis compatibles amb l’activitat laboral i amb la vida familiar. Per participar-hi, calen determinats aprenentatges, tant actitudinals com de coneixements i habilitats. L’article es dedica a analitzar les habilitats lingüístiques necessàries per moure’s en un entorn d’aquest tipus i fa propostes didàctiques que poden facilitar la participació activa en un curs d’entorn virtual i ampliar les perspectives del domini dels nous canals de comunicació amb objectius distints de l’aprenentatge
Format: application/pdf
ISSN: 1133-9845 (versió paper)
2014-4636 (versió electrònica)
Document access: http://hdl.handle.net/10256/10631
Language: cat
Publisher: Graó
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://articles.grao.com/revistes/articles/034-noves-necessitats-de-formacio-en-adults/habilitats-comunicatives-per-a-l-aprenentatge-en-l-entorn-virtual
Articles publicats (D-DE)
Is part of: © Articles de didàctica de la llengua i de la literatura, 2004, núm. 34, p. 35-48
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Ensenyament virtual
Web-based instruction
Tecnologia educativa
Educational technology
Title: Habilitats comunicatives per a l’aprenentatge en l’entorn virtual = Communicative skills for learning in a virtual environment
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors