Ítem


Optimisation methods meet the smart grid. New methods for solving location and allocation problems under the smart grid paradigm

The smart grid offers a new infrastructure for the management of energy demand and generation towards a sustainable future. Accordingly, there is the objective to provide consumers with a response capacity to stimuli of the electricity market, and at the same time, to efficiently manage the generation system which tends to a diversification of the generators and the energy sources. For that purpose, this thesis is first focused on providing to consumers methods for managing their energy consumption and then reducing costs according to their production activities. Next, this thesis focuses on electricity generation, tackling the problem of how to share out energy production among a set of distributed generators using self-organisation. Finally, it tackles the problem of planning the placement of new generators suing meta-heuristics.

La xarxa elèctrica intel·ligent ofereix una nova infraestructura per a la gestió de la demanda i generació d’electricitat cap a un futur més sostenible. En aquest sentit, hi ha l’objectiu de proveir els consumidors de capacitat de reacció davant d’estímuls del mercat elèctric i, al mateix temps, gestionar de forma eficient un sistema de generació que tendeix cap a una diversificació. Amb aquest objectiu, aquesta tesi primer es centra a desenvolupar mètodes perquè els consumidors puguin gestionar els seus consums i així també reduir-ne els costos d’acord amb les seves activitats de producció. Posteriorment, la tesi es centra en la generació elèctrica abordant el problema de com repartir la producció d’energia d’entre un conjunt de generadors distribuïts utilitzant mètodes auto-organitzatius. Finalment, s’aborda la planificació de nous generadors utilitzant mètodes metaheurístics.

Universitat de Girona

Altres contribucions: Universitat de Girona. Institut d’Informàtica i Aplicacions
Autor: Torrent-Fontbona, Ferran
Data: 23 juny 2015
Resum: The smart grid offers a new infrastructure for the management of energy demand and generation towards a sustainable future. Accordingly, there is the objective to provide consumers with a response capacity to stimuli of the electricity market, and at the same time, to efficiently manage the generation system which tends to a diversification of the generators and the energy sources. For that purpose, this thesis is first focused on providing to consumers methods for managing their energy consumption and then reducing costs according to their production activities. Next, this thesis focuses on electricity generation, tackling the problem of how to share out energy production among a set of distributed generators using self-organisation. Finally, it tackles the problem of planning the placement of new generators suing meta-heuristics.
La xarxa elèctrica intel·ligent ofereix una nova infraestructura per a la gestió de la demanda i generació d’electricitat cap a un futur més sostenible. En aquest sentit, hi ha l’objectiu de proveir els consumidors de capacitat de reacció davant d’estímuls del mercat elèctric i, al mateix temps, gestionar de forma eficient un sistema de generació que tendeix cap a una diversificació. Amb aquest objectiu, aquesta tesi primer es centra a desenvolupar mètodes perquè els consumidors puguin gestionar els seus consums i així també reduir-ne els costos d’acord amb les seves activitats de producció. Posteriorment, la tesi es centra en la generació elèctrica abordant el problema de com repartir la producció d’energia d’entre un conjunt de generadors distribuïts utilitzant mètodes auto-organitzatius. Finalment, s’aborda la planificació de nous generadors utilitzant mètodes metaheurístics.
Format: application/pdf
Altres identificadors: Gi. 1369-2015
http://hdl.handle.net/10803/301440
Accés al document: http://hdl.handle.net/10256/10837
Llenguatge: eng
Editor: Universitat de Girona
Drets: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
Matèria: Xarxa elèctrica intel·ligent
Smart grid
Red eléctrica inteligente
Energy consumption management
Gestión del consumo eléctrico
Mercat elèctric
Electricity market
Mercado eléctrico
Generació elèctrica
Electricity generation
Generación eléctrica
Localització de demanda elèctrica
Electricity demand location
Electricity generators planning
Planificación de generadores de electricidad
Planificació de generadors d’electricitat
Gestió del consum energètic
621.3 - Enginyeria elèctrica. Electrotècnia. Telecomunicacions
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Títol: Optimisation methods meet the smart grid. New methods for solving location and allocation problems under the smart grid paradigm
Tipus: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repositori: DUGiDocs

Matèries

Autors