Item


El Llibre sisè i la proposta de nou "código mercantil"

Jornades de Dret Català a Tossa (18es: 2014: Tossa de Mar, Catalunya)

I. La "civilitat", imprevista qüestió afegida a les "bases de les obligacions contractuals". 1. L’avantprojecte de llei del codi mercantil i projecte de llei del llibre sisè del codi civil de catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, en clau d’incompatibilitat. 2. La unitat de mercat com a pretext. II. El contracte mixt: concurrència de matèries i prevalença de l’estatut civil. III. L’estatut civil especial. 1. El cas paradigmàtic de la relació contractual de consum: la correcció de la desigualtat com ratio iuris de l’especialitat civil. 2. L’estatut civil del consumidor com la persona aliena a activitats professionals en una relació contractual de consum. 3. La formació d’un estatut de drets del consumidor i la prevalença de l’estatut civil. 4. El reconeixement de la civilitat: la remissió de les lleis especials al dret sectorial i al dret comú (arts. 112-1 CCons i 59.1 TRLCU). IV. L’estatut civil del client de béns i serveis en les regulacions sectorials. V. El Llibre sisè CCCat com seu de dret general i de dret civil especial. 1. El Llibre sisè CCCat com seu del dret general de les obligacions i els contractes. 2. L’absorció de l’especialitat en els nous Codis civils. L’empara del principi de bona fe. 3. La “comunitat” de les normes especials incorporades al CCCat

Documenta Universitaria

Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Dret Privat Europeu i Comparat
Author: Llácer Matacás, M. Rosa
Date: 2015
Abstract: Jornades de Dret Català a Tossa (18es: 2014: Tossa de Mar, Catalunya)
I. La "civilitat", imprevista qüestió afegida a les "bases de les obligacions contractuals". 1. L’avantprojecte de llei del codi mercantil i projecte de llei del llibre sisè del codi civil de catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, en clau d’incompatibilitat. 2. La unitat de mercat com a pretext. II. El contracte mixt: concurrència de matèries i prevalença de l’estatut civil. III. L’estatut civil especial. 1. El cas paradigmàtic de la relació contractual de consum: la correcció de la desigualtat com ratio iuris de l’especialitat civil. 2. L’estatut civil del consumidor com la persona aliena a activitats professionals en una relació contractual de consum. 3. La formació d’un estatut de drets del consumidor i la prevalença de l’estatut civil. 4. El reconeixement de la civilitat: la remissió de les lleis especials al dret sectorial i al dret comú (arts. 112-1 CCons i 59.1 TRLCU). IV. L’estatut civil del client de béns i serveis en les regulacions sectorials. V. El Llibre sisè CCCat com seu de dret general i de dret civil especial. 1. El Llibre sisè CCCat com seu del dret general de les obligacions i els contractes. 2. L’absorció de l’especialitat en els nous Codis civils. L’empara del principi de bona fe. 3. La “comunitat” de les normes especials incorporades al CCCat
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/10966
Language: cat
Publisher: Documenta Universitaria
Collection: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-84-9984-291-2
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Dret català -- Congressos
Catalan law -- Congresses
Dret civil -- Codificació -- Congressos
Civil law -- Codification -- Congresses
Title: El Llibre sisè i la proposta de nou "código mercantil"
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors