Item


Els mestres públics gironins i la renovació pedagògica: de la dictadura a la democràcia (1971-1994) = The public teachers of Girona and pedagogical reform: from the Franco dictatorship to democracy (1971-1994)

Educational reform during the Franco years and the political transition to democracy in Catalonia had a name: Rosa Sensat, who launched on-going teacher training in 1964 and resumed Summer Schools in 1965. In 1971, four female teachers in the Girona region organised the first Summer School, which generated a group of active, assertive public school teachers who began to organise themselves and became the seed of reform in the different districts in Girona over time. This article presents the history of educational reform by focussing on the most important groups of teachers in the district: Teachers from Girona for a Catalan School Movement, Teachers from Alt Empordà for a Catalan School Movement and the Garrotxa Teachers Group

La renovació pedagògica durant el franquisme i els anys de la transició política té un nom propi a Catalunya: Rosa Sensat, que el 1964 va iniciar la formació permanent dels mestres i el 1965 va reprendre l’Escola d’Estiu. A les comarques de Girona quatre noies mestres varen organitzar la primera Escola d’Estiu el 1971. A partir d’aquí es generà un col·lectiu de mestres públics actiu i reivindicatiu; començà a organitzar-se i, ben aviat, es convertí en ferment de renovació en diferents comarques de les terres gironines. L’article presenta la història de la renovació pedagògica centrada en els grups més importants a la demarcació de Girona: el Moviment de Mestres per una Escola de Catalunya de Girona, el Moviment de Mestres per una Escola de Catalunya de l’Alt Empordà i el Grup d’Ensenyants de la Garrotxa

La renovación pedagógica durante el franquismo y los años de la transición política un nombre propio en Cataluña: Rosa Sensat. Esta institución organizó cursos de formación para maestros el 1964 y relanzó las escuelas de verano en 1965. En las comarcas de Girona cuatro chicas maestras organizaron la primera Escuela de Verano en 1971. A partir de aquí el colectivo de maestros públicos más activo y reivindicativo empezó a organizarse y, muy pronto, se convirtió en fermento de renovación en diferentes comarcas gerundenses. El artículo presenta la historia de la renovación pedagógica centrada en los grupos más importantes: el Movimiento de Maestros para una Escuela de Cataluña de Girona, el Movimiento de Maestros para una Escuela de Cataluña del Alt Empordà y el Grupo de Profesores de la Garrotxa

Educació i història : revista d’història de l’educació, 2011, núm. 18, p. 137-159

Institut d’Estudis Catalans. Societat d’Història de l’Educació dels Països de la Llengua Catalana

Author: Marquès, Salomó
Date: 2011
Abstract: Educational reform during the Franco years and the political transition to democracy in Catalonia had a name: Rosa Sensat, who launched on-going teacher training in 1964 and resumed Summer Schools in 1965. In 1971, four female teachers in the Girona region organised the first Summer School, which generated a group of active, assertive public school teachers who began to organise themselves and became the seed of reform in the different districts in Girona over time. This article presents the history of educational reform by focussing on the most important groups of teachers in the district: Teachers from Girona for a Catalan School Movement, Teachers from Alt Empordà for a Catalan School Movement and the Garrotxa Teachers Group
La renovació pedagògica durant el franquisme i els anys de la transició política té un nom propi a Catalunya: Rosa Sensat, que el 1964 va iniciar la formació permanent dels mestres i el 1965 va reprendre l’Escola d’Estiu. A les comarques de Girona quatre noies mestres varen organitzar la primera Escola d’Estiu el 1971. A partir d’aquí es generà un col·lectiu de mestres públics actiu i reivindicatiu; començà a organitzar-se i, ben aviat, es convertí en ferment de renovació en diferents comarques de les terres gironines. L’article presenta la història de la renovació pedagògica centrada en els grups més importants a la demarcació de Girona: el Moviment de Mestres per una Escola de Catalunya de Girona, el Moviment de Mestres per una Escola de Catalunya de l’Alt Empordà i el Grup d’Ensenyants de la Garrotxa
La renovación pedagógica durante el franquismo y los años de la transición política un nombre propio en Cataluña: Rosa Sensat. Esta institución organizó cursos de formación para maestros el 1964 y relanzó las escuelas de verano en 1965. En las comarcas de Girona cuatro chicas maestras organizaron la primera Escuela de Verano en 1971. A partir de aquí el colectivo de maestros públicos más activo y reivindicativo empezó a organizarse y, muy pronto, se convirtió en fermento de renovación en diferentes comarcas gerundenses. El artículo presenta la historia de la renovación pedagógica centrada en los grupos más importantes: el Movimiento de Maestros para una Escuela de Cataluña de Girona, el Movimiento de Maestros para una Escuela de Cataluña del Alt Empordà y el Grupo de Profesores de la Garrotxa
Format: application/pdf
ISSN: 1134-0258 (versió paper)
2013-9632 (versió electrònica)
Document access: http://hdl.handle.net/10256/10989
Language: cat
Publisher: Institut d’Estudis Catalans. Societat d’Història de l’Educació dels Països de la Llengua Catalana
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.3009.01.88
Articles publicats (D-P)
Is part of: Educació i història : revista d’història de l’educació, 2011, núm. 18, p. 137-159
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Reforma de l’educació -- Catalunya -- Girona -- 1971-1994
Educational change -- Catalonia -- Girona -- 1971-1994
Pedagogia -- Catalunya -- 1971-1994
Education--Study and teaching -- Catalonia -- Girona -- 1971-1994
Mestres -- Girona (Catalunya : Província)
Elementary school teachers -- Girona (Catalonia : Province)
Title: Els mestres públics gironins i la renovació pedagògica: de la dictadura a la democràcia (1971-1994) = The public teachers of Girona and pedagogical reform: from the Franco dictatorship to democracy (1971-1994)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors