Item


Comunicació CAM-CNC per control de màquina eina i disseny de sistema de subjecció de material per a operacions de deformació incremental

El peticionari del present projecte és el Grup de recerca en Enginyeria de Producte, Procés i Producció (GREP), pertanyent a la Universitat de Girona. Una de les línies de recerca del GREP es centra en les operacions de Deformació Incremental i per a la consecució de dita recerca necessiten realitzar una sèrie de modificacions sobre equipament ja existent així com la fabricació de nou equipament. Fins a la data, no han realitzat assaigs d’operacions de Deformació Incremental amb matriu positiva, degut a que, si bé disposen d’una plataforma mòbil per poder realitzar el desplaçament sobre matriu de la làmina de material, no disposen d’un sistema per a la subjecció de les làmines de material sobre aquesta plataforma. L’objecte del present projecte té com objectiu dos punts principals: - Modificació del programa de control del centre de mecanitzat. - Disseny d’un sistema de subjecció de les làmines de material. Els requeriments bàsics sobre els punts esmentats en l’apartat anterior són: - Programa de control CNC: la modificació ha de permetre controlar el funcionament de la plataforma mòbil existent de tal manera que baixi un recorregut predeterminat. - El sistema de subjecció ha de poder configurar-se per a subjecció de diverses dimensions de làmines de material. Ha d’estar muntat sobre la part mòbil de la plataforma i ha de permetre el canvi ràpid entre el material sense deformar i el ja deformat

Manager: Garcia-Romeu, Maria Luisa
Bagudanch Frigolé, Isabel
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Segade Peleteiro, Albert
Date: 2015 June
Abstract: El peticionari del present projecte és el Grup de recerca en Enginyeria de Producte, Procés i Producció (GREP), pertanyent a la Universitat de Girona. Una de les línies de recerca del GREP es centra en les operacions de Deformació Incremental i per a la consecució de dita recerca necessiten realitzar una sèrie de modificacions sobre equipament ja existent així com la fabricació de nou equipament. Fins a la data, no han realitzat assaigs d’operacions de Deformació Incremental amb matriu positiva, degut a que, si bé disposen d’una plataforma mòbil per poder realitzar el desplaçament sobre matriu de la làmina de material, no disposen d’un sistema per a la subjecció de les làmines de material sobre aquesta plataforma. L’objecte del present projecte té com objectiu dos punts principals: - Modificació del programa de control del centre de mecanitzat. - Disseny d’un sistema de subjecció de les làmines de material. Els requeriments bàsics sobre els punts esmentats en l’apartat anterior són: - Programa de control CNC: la modificació ha de permetre controlar el funcionament de la plataforma mòbil existent de tal manera que baixi un recorregut predeterminat. - El sistema de subjecció ha de poder configurar-se per a subjecció de diverses dimensions de làmines de material. Ha d’estar muntat sobre la part mòbil de la plataforma i ha de permetre el canvi ràpid entre el material sense deformar i el ja deformat
Format: application/pdf
image/jpeg
Document access: http://hdl.handle.net/10256/11572
Language: cat
Collection: Màster en Enginyeria en Industrial
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Màquines-eines -- Control numèric -- Programació
Metal•listeria -- Maquinària
Machine-tools -- Numeric control -- Programming
Metal-working machinery
Title: Comunicació CAM-CNC per control de màquina eina i disseny de sistema de subjecció de material per a operacions de deformació incremental
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors