Item


L’Ansietat dels estudiants davant el pràcticum: és necessari intervenir?

L’objectiu d’aquesta recerca és realitzar un estudi exploratori amb la finalitat d’avaluar l’ansietat percebuda pels estudiants immediatament abans de començar el Pràcticum en centres externs, la contribució de les creences disfuncionals a la percepció d’estrès i ansietat, les expectatives d’autoeficàcia per afrontar els estressors percebuts, les pors i preocupacions principals dels estudiants, així com les seves necessitats de formació específica per afrontar el Pràcticum. Els resultats mostren nivells moderats d’ansietat. Les situacions anticipades com a més estressants són l’intent de suïcidi d’un client, l’atac físic, la confidència sobre la comissió d’un delicte, les afirmacions suïcides per part d’un client i la manifestació d‘ira cap a l’estudiant. Les dades també suggereixen que un 44% de la variància de l’ansietat-Estat és pot explicar a partir de l’efecte conjunt de l’ansietat disposicional i les creences disfuncionals, així com l’existència d’una relació negativa entre l’estrès percebut i les expectatives d’autoeficàcia per afrontar-lo. Als estudiants els preocupa no estar a l’alçada de les expectatives, no rebre suficient atenció i orientació dels seus tutors i no saber donar resposta a les demandes del centre o dels usuaris

Esta investigación se propone realizar un estudio exploratorio con el fin de evaluar la ansiedad percibida por los estudiantes inmediatamente antes de iniciar el Practicum en centros externos, la contribución de las creencias disfuncionales a la percepción de estrés y ansiedad, las expectativas de autoeficacia para afrontar los estresores percibidos, los miedos y preocupaciones principales de los estudiantes, así como su necesidad de formación específica para afrontar el Practicum. Los resultados muestran niveles moderados de ansiedad. Las situaciones anticipadas como más estresantes fueron el intento de suicidio de un cliente, el ataque físico, la confidencia sobre la comisión de un delito, las afirmaciones suicidas por parte de un cliente y la manifestación de ira hacia el estudiante. Los datos también sugieren que un 44% de la varianza de la ansiedad-Estado puede explicarse a partir de la ansiedad disposicional y de las creencias disfuncionales, así como la existencia de una relación negativa entre el estrés percibido y las expectativas de autoeficacia para afrontarlo. A los estudiantes les preocupa no estar a la altura de las expectativas, no recibir suficiente atención y orientación de sus tutores y no saber dar respuesta a las demandas del centro o de los usuarios

This research intended to carry out an exploratory study in order to assess the anxiety perceived by students immediately before their practicum stage in external centers, the contribution of dysfunctional beliefs to students perception of stress and anxiety, the selfefficacy expectations to cope with perceived stressors, and the demand to faculty for specific education and training to cope with perceived stress. Results show moderate rates of anticipatory anxiety. The most stressful situations anticipated by students were suicide attempt by a client, physical attack, a client’s reporting his or her criminal activity, suicidal statements made by a client and a client’s expressing anger toward the student. Data also suggest that up to 44% of the variance of State-anxiety can be explained by dispositional anxiety and dysfunctional beliefs, and a negative relationship between the perceived stress and the selfefficacy expectations to cope with it. Students’ worries relate mainly to their ability to cope with the clients and the center’s demands and lack of adequate supervision from faculty and professionals

© Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE), 2006, núm. 2, p. 17-32

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Author: Villar, Esperança
Viñas i Poch, Ferran
Torrent Jerez, Anna
Serrat Sellabona, Elisabet
Rostán Sánchez, Carles
Caparrós Caparrós, Beatriu
Cabruja i Ubach, Teresa
Aymerich Andreu, Maria
Albertín Carbó, Pilar
Date: 2006
Abstract: L’objectiu d’aquesta recerca és realitzar un estudi exploratori amb la finalitat d’avaluar l’ansietat percebuda pels estudiants immediatament abans de començar el Pràcticum en centres externs, la contribució de les creences disfuncionals a la percepció d’estrès i ansietat, les expectatives d’autoeficàcia per afrontar els estressors percebuts, les pors i preocupacions principals dels estudiants, així com les seves necessitats de formació específica per afrontar el Pràcticum. Els resultats mostren nivells moderats d’ansietat. Les situacions anticipades com a més estressants són l’intent de suïcidi d’un client, l’atac físic, la confidència sobre la comissió d’un delicte, les afirmacions suïcides per part d’un client i la manifestació d‘ira cap a l’estudiant. Les dades també suggereixen que un 44% de la variància de l’ansietat-Estat és pot explicar a partir de l’efecte conjunt de l’ansietat disposicional i les creences disfuncionals, així com l’existència d’una relació negativa entre l’estrès percebut i les expectatives d’autoeficàcia per afrontar-lo. Als estudiants els preocupa no estar a l’alçada de les expectatives, no rebre suficient atenció i orientació dels seus tutors i no saber donar resposta a les demandes del centre o dels usuaris
Esta investigación se propone realizar un estudio exploratorio con el fin de evaluar la ansiedad percibida por los estudiantes inmediatamente antes de iniciar el Practicum en centros externos, la contribución de las creencias disfuncionales a la percepción de estrés y ansiedad, las expectativas de autoeficacia para afrontar los estresores percibidos, los miedos y preocupaciones principales de los estudiantes, así como su necesidad de formación específica para afrontar el Practicum. Los resultados muestran niveles moderados de ansiedad. Las situaciones anticipadas como más estresantes fueron el intento de suicidio de un cliente, el ataque físico, la confidencia sobre la comisión de un delito, las afirmaciones suicidas por parte de un cliente y la manifestación de ira hacia el estudiante. Los datos también sugieren que un 44% de la varianza de la ansiedad-Estado puede explicarse a partir de la ansiedad disposicional y de las creencias disfuncionales, así como la existencia de una relación negativa entre el estrés percibido y las expectativas de autoeficacia para afrontarlo. A los estudiantes les preocupa no estar a la altura de las expectativas, no recibir suficiente atención y orientación de sus tutores y no saber dar respuesta a las demandas del centro o de los usuarios
This research intended to carry out an exploratory study in order to assess the anxiety perceived by students immediately before their practicum stage in external centers, the contribution of dysfunctional beliefs to students perception of stress and anxiety, the selfefficacy expectations to cope with perceived stressors, and the demand to faculty for specific education and training to cope with perceived stress. Results show moderate rates of anticipatory anxiety. The most stressful situations anticipated by students were suicide attempt by a client, physical attack, a client’s reporting his or her criminal activity, suicidal statements made by a client and a client’s expressing anger toward the student. Data also suggest that up to 44% of the variance of State-anxiety can be explained by dispositional anxiety and dysfunctional beliefs, and a negative relationship between the perceived stress and the selfefficacy expectations to cope with it. Students’ worries relate mainly to their ability to cope with the clients and the center’s demands and lack of adequate supervision from faculty and professionals
Format: application/pdf
ISSN: 1699-5546
Document access: http://hdl.handle.net/10256/1162
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Repte/article/view/55579/64789
Is part of: © Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE), 2006, núm. 2, p. 17-32
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Anxiety
Ansietat
Stress (Psychology)
Estrès
Pràctiques (Ensenyament)
Internship programs
Title: L’Ansietat dels estudiants davant el pràcticum: és necessari intervenir?
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors