Item


Posta en valor i creació de producte turístic: refugis antiaeris de Girona

L’objectiu principal d’aquest treball és dotar de valor turístic als refugis antiaeris de la província de Girona i poder-los fer atractius a tots els seus visitants. Els objectius secundaris són primer, proposar una xarxa de refugis de Girona que representi un enllaç permanent i serveixi per a destacar els refugis que la comprenen més enllà de l’àmbit local. Segon, emmarcar els refugis com a clares destinacions potencials de turisme de memòria. Tercer, fer dels refugis un punt turístic no només amb un target local, sinó amb un perfil divers. Quart i últim, proposar i/o modificar les existents visites guiades als diversos municipis que conserven els refugis per a adaptar-les a una realitat més concreta que el context històric d’aquests durant el conflicte bèl·lic que va comportar construir-los

The main objective of this work is to give tourism value to bomb shelters in the province of Girona and to make them attractive to all visitors. Other objectives are first proposed a network of shelters Girona representing a permanent link and serve to highlight shelters included beyond the local level; second, framed shelters as potential destinations of memory tourism; third, make shelters be a tourist spot with a target not only local, but with a different profile; and fourth, propose and / or modify existing tours to several towns that preserve shelters so as to adapt them to a more specific reality than the historical context of these during the war that brought them build

Manager: Grau Parramon, Sílvia
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Abulí Vergés, Oriol
Date: 2015 September
Abstract: L’objectiu principal d’aquest treball és dotar de valor turístic als refugis antiaeris de la província de Girona i poder-los fer atractius a tots els seus visitants. Els objectius secundaris són primer, proposar una xarxa de refugis de Girona que representi un enllaç permanent i serveixi per a destacar els refugis que la comprenen més enllà de l’àmbit local. Segon, emmarcar els refugis com a clares destinacions potencials de turisme de memòria. Tercer, fer dels refugis un punt turístic no només amb un target local, sinó amb un perfil divers. Quart i últim, proposar i/o modificar les existents visites guiades als diversos municipis que conserven els refugis per a adaptar-les a una realitat més concreta que el context històric d’aquests durant el conflicte bèl·lic que va comportar construir-los
The main objective of this work is to give tourism value to bomb shelters in the province of Girona and to make them attractive to all visitors. Other objectives are first proposed a network of shelters Girona representing a permanent link and serve to highlight shelters included beyond the local level; second, framed shelters as potential destinations of memory tourism; third, make shelters be a tourist spot with a target not only local, but with a different profile; and fourth, propose and / or modify existing tours to several towns that preserve shelters so as to adapt them to a more specific reality than the historical context of these during the war that brought them build
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/11626
Language: cat
Collection: Màster en Turisme Cultural
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Refugis antiaeris -- Catalunya -- Girona
Air raid shelters -- Catalonia -- Girona
Turisme cultural -- Catalunya -- Girona
Heritage tourism -- Catalonia -- Girona
Title: Posta en valor i creació de producte turístic: refugis antiaeris de Girona
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors