Item


Formulació i caracterització de materials compostos de polipropilè reforçat amb fibres lignocel·lulòsiques procedents de poda de taronger. Estudi del seu ús per a materials aplicables a la construcció

Aquesta tesi doctoral i tot el treball experimental s’ha realitzat dintre les línies de treball del grup de recerca, Laboratori d’Enginyeria Paperera i Materials Polímers (LEPAMAP) de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Les fibres de reforça amb les que s’ha treballat provenen de la biomassa resultant de la poda de tarongers. Dita biomassa s’ha processat per extreure’n tres tipus de fibres, mecàniques, termomecàniques i químico-termomecàniques. Aquestes fibres s’han usat com a reforç d’una matriu de polipropilè, amb percentatges de fins a un 50% en pes, amb i sense agent compatibilitzador.

This doctoral thesis and all experimental work have been done within the lines of the research group, Laboratory of Paper Engineering and Polymeric Materials (LEPAMAP) of the Polytechnic School of the University of Girona. The reinforcing fibres used in this study come from the biomass from orange pruning. The biomass has been processed to remove three types of fibres, mechanical, thermomechanical and chemical-thermomechanical.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Reixach Corominas, Rafel
Date: 2015 October 28
Abstract: Aquesta tesi doctoral i tot el treball experimental s’ha realitzat dintre les línies de treball del grup de recerca, Laboratori d’Enginyeria Paperera i Materials Polímers (LEPAMAP) de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Les fibres de reforça amb les que s’ha treballat provenen de la biomassa resultant de la poda de tarongers. Dita biomassa s’ha processat per extreure’n tres tipus de fibres, mecàniques, termomecàniques i químico-termomecàniques. Aquestes fibres s’han usat com a reforç d’una matriu de polipropilè, amb percentatges de fins a un 50% en pes, amb i sense agent compatibilitzador.
This doctoral thesis and all experimental work have been done within the lines of the research group, Laboratory of Paper Engineering and Polymeric Materials (LEPAMAP) of the Polytechnic School of the University of Girona. The reinforcing fibres used in this study come from the biomass from orange pruning. The biomass has been processed to remove three types of fibres, mechanical, thermomechanical and chemical-thermomechanical.
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 2082-2015
http://hdl.handle.net/10803/328722
Document access: http://hdl.handle.net/10256/11819
Language: cat
eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
Subject: Fibres naturals
Natural fibers
Fibras naturales
Materials compostos
Composite materials
Materiales compuestos
Polímers
Polymers
Polímeros
Construcció sostenible
Sustainable construction
Construcción sostenible
504 - Ciències del medi ambient
54 - Química
62 - Enginyeria. Tecnologia
620 - Assaig de materials. Materials comercials. Economia de l’energia
Title: Formulació i caracterització de materials compostos de polipropilè reforçat amb fibres lignocel·lulòsiques procedents de poda de taronger. Estudi del seu ús per a materials aplicables a la construcció
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors