Item


Identidad, sentimientos y lengua: ¿nos definimos por lo que sentimos o por lo que hablamos?

This paper aims to bring the social dimension into the analysis of the relationship between feelings and language, in order to try to see if the context of social meanings offers us useful guidelines to begin to understand the importance of this relationship and consider its implications. We would transcend the meaning of concepts of language and feelings to begin bridging contact between the two, and we suggest that this bridge might be constructed with social foundations, taking into account the need of the ’others’, its existence to ensure our existence, the need to share meanings in the world around us and the need to develop tools that allow us to develop cultural practices and identification. This exposition will attempt not only to focus on the concepts of language and feelings but also we, although we believe necessary to strengthen the contact bridge, introduce the concepts of social identity, social categorization and power relations

Aquest article pretén posar de relleu la dimensió social en l’anàlisi de la relació entre sentiments i llengua per tal d’intentar veure si el context dels significats socials ens ofereix pautes de reflexió útils per comprendre la importància d’aquesta relació i valorar les seves implicacions. Voldríem anar més enllà del significat dels conceptes de sentiment i llengua per tal de començar a establir un punt d’unió entre tots dos; proposem que aquest punt parteixi d’uns fonaments socials, és a dir, tenint en compte la necessitat que tenim dels «altres», de la seva existència per assegurar la nostra, de la necessitat de compartir significats del món que ens envolta i de la necessitat d’elaborar instruments que ens permetin desenvolupar pràctiques culturals i d’identificació. En aquesta article no només reflexionarem sobre els conceptes de llengua i sentiment, sinó que també presentarem els conceptes d’identitat social, de categorització social i de relacions de poder, ja que és del tot imprescindible si el que volem és afavorir aquest punt d’unió

Este artículo pretende poner de relevancia la dimensión social en el análisis de la relación entre sentimientos y lengua para intentar ver si el contexto de los significados sociales nos ofrece pautas de reflexión útiles para entender la importancia de esta relación y valorar sus implicaciones. Quisiéramos trascender el significado de los conceptos de sentimiento y lengua para poder empezar a tender un puente de contacto entre ambos, y este puente proponemos que esté construido con fundamentos sociales, es decir, teniendo en cuenta la necesidad que tenemos de los «otros», de su existencia para asegurar la nuestra, de la necesidad de compartir significados del mundo que nos rodea y de la necesidad de elaborar instrumentos que nos permitan desarrollar prácticas culturales y de identificación. En esta exposición intentaremos no sólo poner en escena los conceptos de lengua y sentimiento sino también, puesto que también lo creemos necesario para fortalecer el puente de contacto, presentar los conceptos de identidad social, de categorización social y de relaciones de poder

© Ianua: revista Philologica Romanica, 2013, vol. 13, núm. 1, p. 23-31

Author: Perera, Santiago
Monreal i Bosch, Pilar
Date: 2013 June
Abstract: This paper aims to bring the social dimension into the analysis of the relationship between feelings and language, in order to try to see if the context of social meanings offers us useful guidelines to begin to understand the importance of this relationship and consider its implications. We would transcend the meaning of concepts of language and feelings to begin bridging contact between the two, and we suggest that this bridge might be constructed with social foundations, taking into account the need of the ’others’, its existence to ensure our existence, the need to share meanings in the world around us and the need to develop tools that allow us to develop cultural practices and identification. This exposition will attempt not only to focus on the concepts of language and feelings but also we, although we believe necessary to strengthen the contact bridge, introduce the concepts of social identity, social categorization and power relations
Aquest article pretén posar de relleu la dimensió social en l’anàlisi de la relació entre sentiments i llengua per tal d’intentar veure si el context dels significats socials ens ofereix pautes de reflexió útils per comprendre la importància d’aquesta relació i valorar les seves implicacions. Voldríem anar més enllà del significat dels conceptes de sentiment i llengua per tal de començar a establir un punt d’unió entre tots dos; proposem que aquest punt parteixi d’uns fonaments socials, és a dir, tenint en compte la necessitat que tenim dels «altres», de la seva existència per assegurar la nostra, de la necessitat de compartir significats del món que ens envolta i de la necessitat d’elaborar instruments que ens permetin desenvolupar pràctiques culturals i d’identificació. En aquesta article no només reflexionarem sobre els conceptes de llengua i sentiment, sinó que també presentarem els conceptes d’identitat social, de categorització social i de relacions de poder, ja que és del tot imprescindible si el que volem és afavorir aquest punt d’unió
Este artículo pretende poner de relevancia la dimensión social en el análisis de la relación entre sentimientos y lengua para intentar ver si el contexto de los significados sociales nos ofrece pautas de reflexión útiles para entender la importancia de esta relación y valorar sus implicaciones. Quisiéramos trascender el significado de los conceptos de sentimiento y lengua para poder empezar a tender un puente de contacto entre ambos, y este puente proponemos que esté construido con fundamentos sociales, es decir, teniendo en cuenta la necesidad que tenemos de los «otros», de su existencia para asegurar la nuestra, de la necesidad de compartir significados del mundo que nos rodea y de la necesidad de elaborar instrumentos que nos permitan desarrollar prácticas culturales y de identificación. En esta exposición intentaremos no sólo poner en escena los conceptos de lengua y sentimiento sino también, puesto que también lo creemos necesario para fortalecer el puente de contacto, presentar los conceptos de identidad social, de categorización social y de relaciones de poder
Format: application/pdf
ISSN: 1616-413X
Document access: http://hdl.handle.net/10256/12062
Language: spa
Collection: Versió postprint del document publicat a: http://www.romaniaminor.net/ianua/Ianua13/01/03.pdf
Articles publicats (D-PS)
Is part of: © Ianua: revista Philologica Romanica, 2013, vol. 13, núm. 1, p. 23-31
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Relacions entre grups
Identitat (Psicologia)
Intergroup relations
Identity (Psychology)
Title: Identidad, sentimientos y lengua: ¿nos definimos por lo que sentimos o por lo que hablamos?
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors