Item


Poesia, ritual i cant per a la festa: l’univers creatiu i festiu dels poemes de vesticions i professions al convent de carmelites descalces de Barcelona (segle XVII) = Poetry, ritual and chant for celebrations: the creative and festive universe of the poems of vesticions and professions in the convent of Discalced Carmelites of Barcelona (17th century)

In this essay we address one of the most important poetic subgenres in the tradition of Carmelite women: the works composed for ceremonies of vestition and solemn profession in which the nuns left behind his mundane life and opened a new life as the wife of Jesus. First of all, we provide a general overview of the customs and functions of the poetry in the Discalced Carmelites, which has been already analysed in the context of the Hispanic literature, but rarely from the perspective of the Catalan area. Secondly, we present and contextualize a corpus of twenty-five unpublished compositions on vestitions and professions, copied in the manuscript of the Discalced Carmelites of Barcelona

En aquest treball analitzem les composicions escrites per a les cerimònies de presa d’hàbit i vel i la professió solemne al convent de la Immaculada Concepció de Barcelona. Aquests poemes amb què les religioses deixaven enrere la seva vida seglar i inauguraven un nou camí com a esposa de Jesucrist, amb una nova identitat construïda en la clausura, formen part d’un dels “subgèneres” poètics més importants i amb una presència més arrelada en la tradició poètica carmelitana femenina. Per a estudiar-los, en primer lloc, oferim una caracterització general necessària dels usos i funcions de la poesia i el cant al Carmel Descalç femení, aspecte que rarament havia estat tractat des d’una perspectiva catalana. En segon lloc, presentem i emmarquem un corpus tancat de vint-i-cinc composicions inèdites sobre vesticions i professions, que foren escrites per les monges mateixes i copiades posteriorment en el manuscrit de les carmelites descalces de Barcelona, recentment exhumat. N’analitzem les formes d’expressió poètica i els temes presents, per tractar d’extreure’n una identitat femenina carmelitana en el marc d’una tradició hispànica més àmplia

Scripta : revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 2016, núm. 7, p. 160-186

Universitat de València

Author: Zaragoza, Verònica
Date: 2016 June 30
Abstract: In this essay we address one of the most important poetic subgenres in the tradition of Carmelite women: the works composed for ceremonies of vestition and solemn profession in which the nuns left behind his mundane life and opened a new life as the wife of Jesus. First of all, we provide a general overview of the customs and functions of the poetry in the Discalced Carmelites, which has been already analysed in the context of the Hispanic literature, but rarely from the perspective of the Catalan area. Secondly, we present and contextualize a corpus of twenty-five unpublished compositions on vestitions and professions, copied in the manuscript of the Discalced Carmelites of Barcelona
En aquest treball analitzem les composicions escrites per a les cerimònies de presa d’hàbit i vel i la professió solemne al convent de la Immaculada Concepció de Barcelona. Aquests poemes amb què les religioses deixaven enrere la seva vida seglar i inauguraven un nou camí com a esposa de Jesucrist, amb una nova identitat construïda en la clausura, formen part d’un dels “subgèneres” poètics més importants i amb una presència més arrelada en la tradició poètica carmelitana femenina. Per a estudiar-los, en primer lloc, oferim una caracterització general necessària dels usos i funcions de la poesia i el cant al Carmel Descalç femení, aspecte que rarament havia estat tractat des d’una perspectiva catalana. En segon lloc, presentem i emmarquem un corpus tancat de vint-i-cinc composicions inèdites sobre vesticions i professions, que foren escrites per les monges mateixes i copiades posteriorment en el manuscrit de les carmelites descalces de Barcelona, recentment exhumat. N’analitzem les formes d’expressió poètica i els temes presents, per tractar d’extreure’n una identitat femenina carmelitana en el marc d’una tradició hispànica més àmplia
Format: application/pdf
ISSN: 2340-4841
Document access: http://hdl.handle.net/10256/12554
Language: cat
Publisher: Universitat de València
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://dx.doi.org/10.7203/SCRIPTA.7.8475
Articles publicats (D-FLC)
Is part of: Scripta : revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 2016, núm. 7, p. 160-186
Rights: Reconeixement 3.0 Espanya
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca
Subject: Carmelites -- Poesia
Carmelites -- Congresses
Title: Poesia, ritual i cant per a la festa: l’univers creatiu i festiu dels poemes de vesticions i professions al convent de carmelites descalces de Barcelona (segle XVII) = Poetry, ritual and chant for celebrations: the creative and festive universe of the poems of vesticions and professions in the convent of Discalced Carmelites of Barcelona (17th century)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors