Item


Insights into key parameters for bio-alcohol production in syngas fermentation using model carboxydotrophic bacteria

This doctoral thesis deals with the synthesis of two biofuels (bioethanol and biobuthanol) by bacteria. Concretely, the thesis is focused on a group of bacteria able to grow in a simple substrate such as synthesis gas or syngas. Syngas is a mixture of hydrogen, carbon monoxide, and carbon dioxide obtained through the gasification of urban and forestry wastes. The use of syngas as a substrate requires a good knowledge of bacterial metabolism to successfully control acid production and promote alcohol synthesis. To acquire this knowledge, the researcher carried out a set of experiments at lab scale, always using syngas. Among the most significant results, there is the relevance of both the temperature and the bacteria state at the start of the experiments. Additionally, new insights into bacterial metabolism which are applicable at industrial scale were gathered.

Aquesta tesi doctoral tracta la producció de dos biocombustibles – el bioetanol i el bioalcohol - per mitjà de microorganismes. En concret, la tesi s’ha centrat en un grup de bacteris capaços de sintetitzar bioalcohols a partir del gas de síntesis o syngas. El syngas és una mescla d’hidrogen, diòxid de carboni i monòxid de carboni que s’obté mitjançant la gasificació de diferents tipus de residus. L’ús d’aquest gas com a substrat requereix un bon coneixement del metabolisme dels bacteris involucrats a fi de controlar amb èxit la producció d’àcids i afavorir la d’alcohols. Aquest coneixement s’ha adquirit amb una sèrie d’experiments avançats a escala de laboratori. Entre els resultats més significatius destaca la rellevància que ha demostrat tenir la temperatura en què creixen els bacteris i l’estat del bacteri en el moment d’inici dels experiments. També s’han aportat nous coneixements sobre el metabolisme bacterià que són aplicables a escala industrial.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Ramió Pujol, Sara
Date: 2016 July 7
Abstract: This doctoral thesis deals with the synthesis of two biofuels (bioethanol and biobuthanol) by bacteria. Concretely, the thesis is focused on a group of bacteria able to grow in a simple substrate such as synthesis gas or syngas. Syngas is a mixture of hydrogen, carbon monoxide, and carbon dioxide obtained through the gasification of urban and forestry wastes. The use of syngas as a substrate requires a good knowledge of bacterial metabolism to successfully control acid production and promote alcohol synthesis. To acquire this knowledge, the researcher carried out a set of experiments at lab scale, always using syngas. Among the most significant results, there is the relevance of both the temperature and the bacteria state at the start of the experiments. Additionally, new insights into bacterial metabolism which are applicable at industrial scale were gathered.
Aquesta tesi doctoral tracta la producció de dos biocombustibles – el bioetanol i el bioalcohol - per mitjà de microorganismes. En concret, la tesi s’ha centrat en un grup de bacteris capaços de sintetitzar bioalcohols a partir del gas de síntesis o syngas. El syngas és una mescla d’hidrogen, diòxid de carboni i monòxid de carboni que s’obté mitjançant la gasificació de diferents tipus de residus. L’ús d’aquest gas com a substrat requereix un bon coneixement del metabolisme dels bacteris involucrats a fi de controlar amb èxit la producció d’àcids i afavorir la d’alcohols. Aquest coneixement s’ha adquirit amb una sèrie d’experiments avançats a escala de laboratori. Entre els resultats més significatius destaca la rellevància que ha demostrat tenir la temperatura en què creixen els bacteris i l’estat del bacteri en el moment d’inici dels experiments. També s’han aportat nous coneixements sobre el metabolisme bacterià que són aplicables a escala industrial.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/388041
Document access: http://hdl.handle.net/10256/12623
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Biofuel
Biocombustibles
Biocarburantes
Syngas
Carboxydotrophic clostridia
Alcohol production
Producció d’alcohols
Producción de alcoholes
Bacterial metabolism
Metabolisme bacterià
Metabolismo bacteriano
504 - Ciències del medi ambient
542 - Química pràctica de laboratori. Química preparativa i experimental
Title: Insights into key parameters for bio-alcohol production in syngas fermentation using model carboxydotrophic bacteria
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors