Ítem


Mesures de seguretat en els pacients amb traumatismes cranials lleus assistits en el mitjà extrahospitalari

The Traumatic brain injury is classified into mild, moderate and severe depending on the initial severity. With mild TBI, the patients may remain conscious or may lose consciousness, but usually these patients have a satisfactory evolution, even though a small number many present intracranial subsidiary lesions that might need Neurosurgical treatment. Security is defined as the absence, or reduction to a minimum acceptable level, of the risk of suffering any unnecessary damage in the course of the health care. These errors can be prevented with appropriate material, reviewed and completed altogether with many defined human factors such as leadership, communication, team organization, coordination and loyalty to the protocols. The stated objective is to develop a predictive model of intracranial lesions in the outpatient environment, which allows the identification of patients with high probability of intracranial injury.

El traumatisme cranial encefàlic (TCE) es classifica en lleu, moderat i greu segons la gravetat inicial. El TCE lleu és aquell traumatisme en el cap, acompanyat o no de pèrdua de coneixement. Normalment l’evolució d’aquests pacients és satisfactòria, però un petit nombre presenten lesions intracranials subsidiàries de tractament neuroquirúrgic. La seguretat es defineix com l’absència o reducció, a un nivell mínim acceptable, del risc de patir un dany innecessari en el curs de l’atenció sanitària. Aquests errors es poden prevenir amb un material apropiat, revisat i complert, amb uns factors humans molt definits com el lideratge, la comunicació, l’organització de l’equip, la coordinació i la fidelitat als protocols. L’objectiu plantejat és elaborar un model predictiu de lesions intracranials que permeti identificar aquells pacients amb una alta probabilitat de presentar una lesió intracranial en el medi extrahospitalari.

Los traumatismos craneales encefálicos (TCE) se clasifican, según la gravedad inicial, en: leves, moderados y graves. El TCE leve es aquel traumatismo localizado en la cabeza y que puede ir acompañado o no de pérdida de conocimiento. Normalmente la evolución de estos pacientes es satisfactoria, pero un pequeño número presenten lesiones intracraneales subsidiarias de tratamiento neuroquirúrgico. La seguridad se define como la ausencia o reducción, a un nivel mínimo aceptable, del riesgo a tener un daño innecesario en el curso de la atención sanitaria. Los posibles errores se pueden prevenir considerando dos factores: un material apropiado (revisado y completo), unos factores humanos muy definidos como el liderazgo, la comunicación, la organización del equipo, la coordinación y la fidelidad de los protocolos. El objetivo planteado fue elaborar un modelo predictivo de lesiones intracraneales que permita identificar aquellos pacientes con una alta probabilidad de presentar una lesión intracraneal en el medio extrahospitalario.

Universitat de Girona

Altres contribucions: Universitat de Girona. Departament d’Infermeria
Autor: Soler Sellarès, Montserrat
Data: 25 febrer 2016
Resum: The Traumatic brain injury is classified into mild, moderate and severe depending on the initial severity. With mild TBI, the patients may remain conscious or may lose consciousness, but usually these patients have a satisfactory evolution, even though a small number many present intracranial subsidiary lesions that might need Neurosurgical treatment. Security is defined as the absence, or reduction to a minimum acceptable level, of the risk of suffering any unnecessary damage in the course of the health care. These errors can be prevented with appropriate material, reviewed and completed altogether with many defined human factors such as leadership, communication, team organization, coordination and loyalty to the protocols. The stated objective is to develop a predictive model of intracranial lesions in the outpatient environment, which allows the identification of patients with high probability of intracranial injury.
El traumatisme cranial encefàlic (TCE) es classifica en lleu, moderat i greu segons la gravetat inicial. El TCE lleu és aquell traumatisme en el cap, acompanyat o no de pèrdua de coneixement. Normalment l’evolució d’aquests pacients és satisfactòria, però un petit nombre presenten lesions intracranials subsidiàries de tractament neuroquirúrgic. La seguretat es defineix com l’absència o reducció, a un nivell mínim acceptable, del risc de patir un dany innecessari en el curs de l’atenció sanitària. Aquests errors es poden prevenir amb un material apropiat, revisat i complert, amb uns factors humans molt definits com el lideratge, la comunicació, l’organització de l’equip, la coordinació i la fidelitat als protocols. L’objectiu plantejat és elaborar un model predictiu de lesions intracranials que permeti identificar aquells pacients amb una alta probabilitat de presentar una lesió intracranial en el medi extrahospitalari.
Los traumatismos craneales encefálicos (TCE) se clasifican, según la gravedad inicial, en: leves, moderados y graves. El TCE leve es aquel traumatismo localizado en la cabeza y que puede ir acompañado o no de pérdida de conocimiento. Normalmente la evolución de estos pacientes es satisfactoria, pero un pequeño número presenten lesiones intracraneales subsidiarias de tratamiento neuroquirúrgico. La seguridad se define como la ausencia o reducción, a un nivel mínimo aceptable, del riesgo a tener un daño innecesario en el curso de la atención sanitaria. Los posibles errores se pueden prevenir considerando dos factores: un material apropiado (revisado y completo), unos factores humanos muy definidos como el liderazgo, la comunicación, la organización del equipo, la coordinación y la fidelidad de los protocolos. El objetivo planteado fue elaborar un modelo predictivo de lesiones intracraneales que permita identificar aquellos pacientes con una alta probabilidad de presentar una lesión intracraneal en el medio extrahospitalario.
Format: application/pdf
Altres identificadors: http://hdl.handle.net/10803/390959
Accés al document: http://hdl.handle.net/10256/12624
Llenguatge: cat
Editor: Universitat de Girona
Drets: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Matèria: Traumatisme cranioencefàlic lleu
Traumatismo craneoencefálico leve
Mild traumatic brain injury
Clínica neurològica
Clinic neurologic
Atenció prehospitalària
Atención prehospitalaria
Pre-hospital care
Infermeria d’urgència
Enfermería de emergencia
Emergency nursing
Lesions intracraneals
Lesiones intracraneales
Intracraneal lesions
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós
Títol: Mesures de seguretat en els pacients amb traumatismes cranials lleus assistits en el mitjà extrahospitalari
Tipus: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repositori: DUGiDocs

Matèries

Autors