Item


Pancreatic cancer markers based on aberrant glycosylation of serum proteins

Cancer is one of the leading causes of death worldwide. Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is characterized by high intrinsic aggressiveness and late diagnosis, causing poor prognosis and resulting in the lowest five-year survival rate among all cancers. Nowadays, there is no biomarker for PDAC diagnosis approved. The survival rate of cancer patients increases when they are diagnosed in the early stages of the pathology; and for this reason, the research of new biomarkers is of great interest. Tumour cells present aberrant glycosylation on their cell surface and also in the secreted glycoconjugates. Hence, a strategy for new tumour biomarker discovery is based on the identification of specific glycoforms. This work has explored the glycosylation of two serum glycoproteins, the alpha-1-acid glycoprotein (AGP) and the ceruloplasmin (CP). The glycosylation of the epithelial mucins MUC1 and MUC5AC in healthy and PDAC tissues has also been analysed.

El càncer és una de les principals causes de mort. L’adenocarcinoma ductal pancreàtic (PDAC) es caracteritza per una alta agressivitat i un diagnòstic tardà, causant un pronòstic desolador i resultant en el càncer amb la taxa relativa de supervivència als cinc anys menor. Actualment no es disposa d’un biomarcador per al diagnòstic del PDAC.La supervivència dels pacients augmenta quan són diagnosticats en els estadis inicials; per aquest motiu, la recerca de nous marcadors és de gran importància. Les cèl·lules tumorals presenten una glicosilació aberrant en la seva superfície cel·lular i també en els glicoconjugats que secreten. Per tant, una estratègia per al descobriment de nous biomarcadors es basa en la identificació de glicoformes específiques. Aquesta tesi ha explorat la glicosilació de dues glicoproteïnes del sèrum, la alfa-1-glicoproteïna àcida i la ceruloplasmina. També s’ha analitzat la glicosilació de les mucines epitelials MUC1 i MUA5AC en teixits sans i de PDAC.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Biologia
Author: Balmaña, Meritxell
Date: 2016 July 7
Abstract: Cancer is one of the leading causes of death worldwide. Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is characterized by high intrinsic aggressiveness and late diagnosis, causing poor prognosis and resulting in the lowest five-year survival rate among all cancers. Nowadays, there is no biomarker for PDAC diagnosis approved. The survival rate of cancer patients increases when they are diagnosed in the early stages of the pathology; and for this reason, the research of new biomarkers is of great interest. Tumour cells present aberrant glycosylation on their cell surface and also in the secreted glycoconjugates. Hence, a strategy for new tumour biomarker discovery is based on the identification of specific glycoforms. This work has explored the glycosylation of two serum glycoproteins, the alpha-1-acid glycoprotein (AGP) and the ceruloplasmin (CP). The glycosylation of the epithelial mucins MUC1 and MUC5AC in healthy and PDAC tissues has also been analysed.
El càncer és una de les principals causes de mort. L’adenocarcinoma ductal pancreàtic (PDAC) es caracteritza per una alta agressivitat i un diagnòstic tardà, causant un pronòstic desolador i resultant en el càncer amb la taxa relativa de supervivència als cinc anys menor. Actualment no es disposa d’un biomarcador per al diagnòstic del PDAC.La supervivència dels pacients augmenta quan són diagnosticats en els estadis inicials; per aquest motiu, la recerca de nous marcadors és de gran importància. Les cèl·lules tumorals presenten una glicosilació aberrant en la seva superfície cel·lular i també en els glicoconjugats que secreten. Per tant, una estratègia per al descobriment de nous biomarcadors es basa en la identificació de glicoformes específiques. Aquesta tesi ha explorat la glicosilació de dues glicoproteïnes del sèrum, la alfa-1-glicoproteïna àcida i la ceruloplasmina. També s’ha analitzat la glicosilació de les mucines epitelials MUC1 i MUA5AC en teixits sans i de PDAC.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/392636
Document access: http://hdl.handle.net/10256/12642
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Pancreatic cancer
Càncer de pàncrees
Cáncer de páncreas
Tumour markers
Marcadors tumorals
Marcadores tumorales
Pancreatic ductal adenocarcinoma
Adenocarcinoma ductal pancreàtic
Adenocarcinoma ductal pancreático
Glycosilation
Glicosilació
Glicosilación
Serum glycoproteins
Glicoproteïnes sèriques
Glicoproteínas séricas
Mucins
Mucines
Mucinas
577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica
616 - Patologia. Medicina clínica. Oncologia
Title: Pancreatic cancer markers based on aberrant glycosylation of serum proteins
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors