Item


Estudi d’unions cargolades en formigó sotmeses a fatiga

La teoria que estudia el comportament dels materials sotmesos a càrregues variables es coneix com a Teoria de fatiga. El comportament dels materials sota aquest tipus de càrrega és diferent a aquell sota càrregues estàtiques. Mentre que una peça suporta una gran càrrega estàtica, la mateixa pot fallar amb una càrrega molt menor si aquesta es repeteix un gran nombre de vegades. Els esforços variables en un element tendeixen a produir esquerdes que creixen a mesura que aquests es repeteixen, fins que es produeix la fallada total. La unió cargolada de peces prefabricades de formigó a estructures porticades d’altres materials seria un dels casos habituals on l’estudi a fatiga resulta crític. L’estudi de com pot afectar a la degradació d’aquestes unions és interessant i de molta utilitat, ja que el seu desgast pot comprometre l’estabilitat del conjunt construït. Per a fer el present projecte es pretén: - Fer un estudi de l’art detallat sobre la fatiga i unions cargolades en formigó fibrat d’ultra-altes prestacions. - Fer un recull de models numèrics emprats anteriorment, i adaptar-los segons les nostres necessitats. - Simular el comportament d’aquest tipus d’unió a laboratori. Fer un reportatge gràfic del mateix. - L’objectiu final serà comparar els resultats numèrics i experimentals, i a partir d’aquí, treure conclusions i idees per a futurs estudis

Manager: Llorens Sulivera, Miquel
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Venancio Sánchez, Marcel
Date: 2016 June
Abstract: La teoria que estudia el comportament dels materials sotmesos a càrregues variables es coneix com a Teoria de fatiga. El comportament dels materials sota aquest tipus de càrrega és diferent a aquell sota càrregues estàtiques. Mentre que una peça suporta una gran càrrega estàtica, la mateixa pot fallar amb una càrrega molt menor si aquesta es repeteix un gran nombre de vegades. Els esforços variables en un element tendeixen a produir esquerdes que creixen a mesura que aquests es repeteixen, fins que es produeix la fallada total. La unió cargolada de peces prefabricades de formigó a estructures porticades d’altres materials seria un dels casos habituals on l’estudi a fatiga resulta crític. L’estudi de com pot afectar a la degradació d’aquestes unions és interessant i de molta utilitat, ja que el seu desgast pot comprometre l’estabilitat del conjunt construït. Per a fer el present projecte es pretén: - Fer un estudi de l’art detallat sobre la fatiga i unions cargolades en formigó fibrat d’ultra-altes prestacions. - Fer un recull de models numèrics emprats anteriorment, i adaptar-los segons les nostres necessitats. - Simular el comportament d’aquest tipus d’unió a laboratori. Fer un reportatge gràfic del mateix. - L’objectiu final serà comparar els resultats numèrics i experimentals, i a partir d’aquí, treure conclusions i idees per a futurs estudis
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/12776
Language: cat
Collection: Arquitectura Tècnica (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Assaigs de materials
Materials -- Fatiga
Construcció en formigó armat amb fibres
Juntures (Enginyeria)
Title: Estudi d’unions cargolades en formigó sotmeses a fatiga
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors