Item


Disseny d’un dispositiu per l’aprofitament de la calor residual d’un turisme i obtenció d’electricitat mitjançant l’efecte Seebeck

En el present projecte, s’ha dissenyat un dispositiu per tal de generar potència elèctrica a partir de l’energia tèrmica de què disposen els gasos d’escapament d’un motor d’un turisme de 1800 cm3 de cilindrada, mitjançant l’efecte Seebeck. Primerament, s’han realitzat diversos dissenys per tal de donar cabuda a tots els elements necessaris per al dispositiu. Una carcassa per canalitzar el flux de gasos de l’escapament del motor, un dissipador que actua com a captador de l’energia tèrmica dels gasos, generador termoelèctric, i un circuit de refrigeració líquida. Un cop realitzats els dissenys bàsics, s’han anat modificant de manera que representin el mínim impacte possible en termes de pèrdues de càrrega i variació de la direcció del flux de gasos. S’ha decidit realitzar el disseny per tal d’estudiar la generació de potència a partir d’un sol mòdul termoelèctric per tal de minimitzar els danys a l’hora de extreure uns resultats experimentals. Un cop fet el disseny de la carcassa, s’han generat quatre variacions per la configuració final del dispositiu, basades en la utilització de dos dissipadors de diferents característiques, i dos refrigeradors, un d’alumini, i un de més complex format per una base de coure i una carcassa d’alumini

Manager: Montoro Moreno, Lino
Comamala Laguna, Martí
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Fernández Rueda, Ricard
Date: 2016 June
Abstract: En el present projecte, s’ha dissenyat un dispositiu per tal de generar potència elèctrica a partir de l’energia tèrmica de què disposen els gasos d’escapament d’un motor d’un turisme de 1800 cm3 de cilindrada, mitjançant l’efecte Seebeck. Primerament, s’han realitzat diversos dissenys per tal de donar cabuda a tots els elements necessaris per al dispositiu. Una carcassa per canalitzar el flux de gasos de l’escapament del motor, un dissipador que actua com a captador de l’energia tèrmica dels gasos, generador termoelèctric, i un circuit de refrigeració líquida. Un cop realitzats els dissenys bàsics, s’han anat modificant de manera que representin el mínim impacte possible en termes de pèrdues de càrrega i variació de la direcció del flux de gasos. S’ha decidit realitzar el disseny per tal d’estudiar la generació de potència a partir d’un sol mòdul termoelèctric per tal de minimitzar els danys a l’hora de extreure uns resultats experimentals. Un cop fet el disseny de la carcassa, s’han generat quatre variacions per la configuració final del dispositiu, basades en la utilització de dos dissipadors de diferents característiques, i dos refrigeradors, un d’alumini, i un de més complex format per una base de coure i una carcassa d’alumini
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/12804
Language: cat
Collection: Enginyeria en Tecnologies Industrials (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Termoelectricitat
Cogeneració de calor i d’electricitat
Thermoelectricity
Cogeneration of electric power and heat
Title: Disseny d’un dispositiu per l’aprofitament de la calor residual d’un turisme i obtenció d’electricitat mitjançant l’efecte Seebeck
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors