Item


Els àmbits de pràctica professional en els estudis de psicologia: present i futur

Els alumnes de Psicologia, quan inicien els seus estudis universitaris, sovint tenen una imatge parcial i esbiaixada de l’ampli ventall de possibilitats professionals de què disposa el psicòleg en l’àmbit aplicat. Seria desitjable que aquestes representacions inicials anessin modificant-se al llarg dels estudis per anar-se apropant als perfils existents en la pràctica professional. Els plans d’estudi anteriors a la reforma del Espai Europeu d’Educació Superior difícilment assolien aquest objectiu en l’àmbit de la Psicologia: una llicenciatura estructurada en àrees de coneixement, no sempre directament vinculades a perfils professionals, i poques hores de pràctica en centres aplicats, hi contribuïen clarament. Però les múltiples reformes que planteja la convergència europea a nivell d’estudis superiors, introdueixen un seguit de modificacions importants al respecte que poden resultar avantatjoses: l’increment de les hores de pràctiques tutelades en centres aplicats, tant en els estudis de Grau i com de Màster, així com la clara correspondència entre, d’una banda, els perfils professionals de la Psicologia i, per una altra, els quatre Màsters que s’ofereixen a Espanya, en són alguns exemples. El present article analitza, no només el curs de la reforma de la titulació de Psicologia en l’estat espanyol en relació als àmbits de pràctica professional, si no que també recull els que es contemplen en el marc universitari de la convergència europea, partint de la directrius de l’interessant projecte EuroPsy (European Diploma of Psychology). Finalment, es reflexiona sobre les àrees de pràctica professional envers les àrees d’especialització en Psicologia, així com de les òptimes perspectives de creixement que presenta la professió en un futur immediat

Los alumnos de Psicología, cuando inician sus estudios universitarios, a menudo tienen una imagen parcial y sesgada del amplio abanico de posibilidades profesionales que potencialmente dispone el psicólogo en el ámbito aplicado. Sería deseable que estas representaciones previas fueran modelándose a lo largo de los estudios para acercarse e ir correspondiéndose progresivamente a los perfiles existentes en la práctica profesional. Los planes de estudio anteriores a la reforma del Espacio Europeo de la Educación Superior difícilmente lograban este objetivo en el ámbito de la Psicología: una licenciatura estructurada en áreas de conocimiento no siempre directamente vinculadas a perfiles profesionales y pocas horas de prácticas en centros aplicados, contribuían a ello. Pero las múltiples reformas que plantea la convergencia europea a nivel de estudios superiores, introducen una serie de importantes modificaciones al respecto que pueden resultar ventajosas: el incremento de las horas de prácticas tuteladas en centros aplicados, tanto en los estudios de Grado y como de Máster, así como la clara correspondencia entre, por una parte, España, son algunos ejemplos. El presente artículo analiza, no sólo el curso de la reforma de la titulación de Psicología en el estado español en relación con los ámbitos de práctica profesional, si no que también recoge los que se contemplan en el marco universitario de la convergencia europea, partiendo de la directrices del interesante proyecto EuroPsy (European Diploma of Psychology). Finalmente, se reflexiona acerca de las áreas de práctica profesional versus las áreas de especialización en Psicología, así como de las óptimas perspectivas de crecimiento que presenta la profesión para un futuro inmediato

© Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE), 2007, núm. 3, p. 44-52

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Author: Aymerich Andreu, Maria
Caparrós Caparrós, Beatriu
Rostán Sánchez, Carles
Date: 2007
Abstract: Els alumnes de Psicologia, quan inicien els seus estudis universitaris, sovint tenen una imatge parcial i esbiaixada de l’ampli ventall de possibilitats professionals de què disposa el psicòleg en l’àmbit aplicat. Seria desitjable que aquestes representacions inicials anessin modificant-se al llarg dels estudis per anar-se apropant als perfils existents en la pràctica professional. Els plans d’estudi anteriors a la reforma del Espai Europeu d’Educació Superior difícilment assolien aquest objectiu en l’àmbit de la Psicologia: una llicenciatura estructurada en àrees de coneixement, no sempre directament vinculades a perfils professionals, i poques hores de pràctica en centres aplicats, hi contribuïen clarament. Però les múltiples reformes que planteja la convergència europea a nivell d’estudis superiors, introdueixen un seguit de modificacions importants al respecte que poden resultar avantatjoses: l’increment de les hores de pràctiques tutelades en centres aplicats, tant en els estudis de Grau i com de Màster, així com la clara correspondència entre, d’una banda, els perfils professionals de la Psicologia i, per una altra, els quatre Màsters que s’ofereixen a Espanya, en són alguns exemples. El present article analitza, no només el curs de la reforma de la titulació de Psicologia en l’estat espanyol en relació als àmbits de pràctica professional, si no que també recull els que es contemplen en el marc universitari de la convergència europea, partint de la directrius de l’interessant projecte EuroPsy (European Diploma of Psychology). Finalment, es reflexiona sobre les àrees de pràctica professional envers les àrees d’especialització en Psicologia, així com de les òptimes perspectives de creixement que presenta la professió en un futur immediat
Los alumnos de Psicología, cuando inician sus estudios universitarios, a menudo tienen una imagen parcial y sesgada del amplio abanico de posibilidades profesionales que potencialmente dispone el psicólogo en el ámbito aplicado. Sería deseable que estas representaciones previas fueran modelándose a lo largo de los estudios para acercarse e ir correspondiéndose progresivamente a los perfiles existentes en la práctica profesional. Los planes de estudio anteriores a la reforma del Espacio Europeo de la Educación Superior difícilmente lograban este objetivo en el ámbito de la Psicología: una licenciatura estructurada en áreas de conocimiento no siempre directamente vinculadas a perfiles profesionales y pocas horas de prácticas en centros aplicados, contribuían a ello. Pero las múltiples reformas que plantea la convergencia europea a nivel de estudios superiores, introducen una serie de importantes modificaciones al respecto que pueden resultar ventajosas: el incremento de las horas de prácticas tuteladas en centros aplicados, tanto en los estudios de Grado y como de Máster, así como la clara correspondencia entre, por una parte, España, son algunos ejemplos. El presente artículo analiza, no sólo el curso de la reforma de la titulación de Psicología en el estado español en relación con los ámbitos de práctica profesional, si no que también recoge los que se contemplan en el marco universitario de la convergencia europea, partiendo de la directrices del interesante proyecto EuroPsy (European Diploma of Psychology). Finalmente, se reflexiona acerca de las áreas de práctica profesional versus las áreas de especialización en Psicología, así como de las óptimas perspectivas de crecimiento que presenta la profesión para un futuro inmediato
Format: application/pdf
Citation: Aymerich Andreu, Maria, Caparrós Caparrós, Beatriz i Rostán Sánchez, Carles(2007). Els àmbits de pràctica professional en els estudis de psicologia: present i futur. Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE), 3, 44-52. Recuperat 26 febrer 2009, a http://www.raco.cat/index.php/Repte/article/view/74458/94805
ISSN: 1699-5546
Document access: http://hdl.handle.net/10256/1300
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Repte/article/view/74458/94805
Grup de Recerca: Psicologia de la Salut
Is part of: © Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE), 2007, núm. 3, p. 44-52
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Estudiants -- Psicologia
Students -- Psychology
Pràctica professional
Professional practice
Title: Els àmbits de pràctica professional en els estudis de psicologia: present i futur
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors