Item


Apunts de Fonaments de Física I

Aquest text pretén ser una guia útil per als estudiants del Grau en Enginyeria Industrial. El document s’estructura en divuit temes organitzats en sis blocs. El primer bloc és un repàs de la dinàmica de la partícula puntual, en el segon es fa una introducció als conceptes bàsics de la dinàmica dels sistemes de partícules i del sòlid rígid, el tercer està dedicat a les propietats elàstiques dels sòlids, en el quart es descriu el moviment oscil·latori i ondulatori, el cinquè està dedicat a la descripció dels fluids i en el sisè s’introdueixen conceptes bàsics de la termodinàmica. Per a cada tema s’estableixen les competències específiques (objectius) que s’han d’assolir, es desenvolupen de manera esquemàtica els continguts i s’adjunten exemples resolts de problemes. Al final de cada tema s’inclou també una col·lecció de qüestions i problemes. Aquest llibre només pretén ser una breu i concisa recopilació dels continguts bàsics de l’assignatura. Al final del llibre trobareu una bibliografia recomanada per poder desenvolupar exhaustivament la matèria

Universitat de Girona. Departament de Física

Author: Farjas Silva, Jordi
Date: 2015
Abstract: Aquest text pretén ser una guia útil per als estudiants del Grau en Enginyeria Industrial. El document s’estructura en divuit temes organitzats en sis blocs. El primer bloc és un repàs de la dinàmica de la partícula puntual, en el segon es fa una introducció als conceptes bàsics de la dinàmica dels sistemes de partícules i del sòlid rígid, el tercer està dedicat a les propietats elàstiques dels sòlids, en el quart es descriu el moviment oscil·latori i ondulatori, el cinquè està dedicat a la descripció dels fluids i en el sisè s’introdueixen conceptes bàsics de la termodinàmica. Per a cada tema s’estableixen les competències específiques (objectius) que s’han d’assolir, es desenvolupen de manera esquemàtica els continguts i s’adjunten exemples resolts de problemes. Al final de cada tema s’inclou també una col·lecció de qüestions i problemes. Aquest llibre només pretén ser una breu i concisa recopilació dels continguts bàsics de l’assignatura. Al final del llibre trobareu una bibliografia recomanada per poder desenvolupar exhaustivament la matèria
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/13076
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Departament de Física
Collection: Materials i objectes docents
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Física -- Ensenyament universitari
Physics -- Study and teaching (Higher)
Title: Apunts de Fonaments de Física I
Type: lecture notes
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors