Item


Cuidar a una persona amb Alzheimer: sobrecàrrega del cuidador i intervencions infermeres: treball de revisió bibliogràfica

Introducció: Les millores en l’atenció sanitària entre d’altres aspectes, ha contribuït a que les persones tinguin vides més llargues i consegüentment augmenti el nombre de malalties cròniques com és el cas de la Malaltia d’Alzheimer. Aquesta malaltia neurodegenerativa és considerada la més freqüent de les demències i requereix una assistència per part de professionals i familiars, essent els darrers qui més pateixen la sobrecàrrega i qui finalment patiran les conseqüències d’aquesta malaltia. Objectius: Identificar els nivells de sobrecàrrega i factors associats del cuidador principal del malalt d’Alzheimer, analitzar la relació de dependència entre la persona amb demència i el seu cuidador principal segons el grau de demència tipus Alzheimer en la que es troba i identificar les principals intervencions infermeres per a disminuir la sobrecàrrega del cuidador principal Material i mètodes: S’ha dut a terme una revisió bibliogràfica a les bases de dades electròniques: Medline PubMed, Scielo, la Biblioteca Cochrane Plus i CSIC-IME, en els últims 10 anys i utilitzant les paraules clau “Malaltia d’Alzheimer” , “Cuidador” , “Sobrecàrrega” , “Infermeria” i “Intervencions”. Resultats: Els 8 articles seleccionats responen els tres objectius. La majoria d’articles coincideixen en que les variables sociodemogràfiques i factors més rellevants són edat, sexe, situació laboral i el temps com a cuidador. També relacionen el grau de dependència segons la severitat de la malaltia i en l’últim objectiu els estudis coincideixen que el “counselling” és la intervenció amb més bons resultats davant la sobrecàrrega i que les intervencions psicològiques i psicoterapèutiques disminueixen els sentiments negatius del cuidador. Conclusions: La cura integral d’una persona amb Alzheimer comporta una afectació en la salut del cuidador on les dones són les principals cuidadores. Hi ha relació de dependència segons el grau de la malaltia i les intervencions infermeres milloren la percepció de sobrecàrrega

Background: Improvements in Health care among other things, has contributed to people have longer lives and consequently has increased the number of chronic diseases such as Alzheimer. This neurodegenerative disease is considered the most common dementia which requires support by professionals and family. Being the family who suffer the most of this disease. Aims: Identify levels of excessive burden and the factors associated to the main caregiver of the Alzheimer’s patient. Analyze the dependence’s relationship between the patient and it’s caregiver according to the degree of the dementia, and identify needed nursing interventions in order to decrease the main caregiver burden. Material and Methods: A bibliographic research has been made in the electronic databases: Medline PubMed, Scielo, la Biblioteca Cochrane Plus and CSIC-IME, in the last 10 years using the keyworks “Alzheimer’s disease” , “Caregiver” , “Burden” , “Nursing” i “Intervention”. Results: The 8 selected articles meet the three aims. Most of the articles agree that sociodemographic variables and most important factors are age, sex, employment and time spent as a caregiver. Also, dependence’s degree is related to disease’s severity. According to the last aim, sudies reveal that counselling is the most succesful method to against excessive burden. Moreover, psychological and psychotherapeutic interventions decrease caregiver’s negative feelings. Conclusions: The integral care of an Alzheimer patient affects the caregiver Health, and women are the main caregivers. There is a dependence relationship according to disease’s degree and nursing interventions improve burden’s perception

Manager: Ballester Ferrando, David
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Cabrera Rodríguez, Andrea
Date: 2016
Abstract: Introducció: Les millores en l’atenció sanitària entre d’altres aspectes, ha contribuït a que les persones tinguin vides més llargues i consegüentment augmenti el nombre de malalties cròniques com és el cas de la Malaltia d’Alzheimer. Aquesta malaltia neurodegenerativa és considerada la més freqüent de les demències i requereix una assistència per part de professionals i familiars, essent els darrers qui més pateixen la sobrecàrrega i qui finalment patiran les conseqüències d’aquesta malaltia. Objectius: Identificar els nivells de sobrecàrrega i factors associats del cuidador principal del malalt d’Alzheimer, analitzar la relació de dependència entre la persona amb demència i el seu cuidador principal segons el grau de demència tipus Alzheimer en la que es troba i identificar les principals intervencions infermeres per a disminuir la sobrecàrrega del cuidador principal Material i mètodes: S’ha dut a terme una revisió bibliogràfica a les bases de dades electròniques: Medline PubMed, Scielo, la Biblioteca Cochrane Plus i CSIC-IME, en els últims 10 anys i utilitzant les paraules clau “Malaltia d’Alzheimer” , “Cuidador” , “Sobrecàrrega” , “Infermeria” i “Intervencions”. Resultats: Els 8 articles seleccionats responen els tres objectius. La majoria d’articles coincideixen en que les variables sociodemogràfiques i factors més rellevants són edat, sexe, situació laboral i el temps com a cuidador. També relacionen el grau de dependència segons la severitat de la malaltia i en l’últim objectiu els estudis coincideixen que el “counselling” és la intervenció amb més bons resultats davant la sobrecàrrega i que les intervencions psicològiques i psicoterapèutiques disminueixen els sentiments negatius del cuidador. Conclusions: La cura integral d’una persona amb Alzheimer comporta una afectació en la salut del cuidador on les dones són les principals cuidadores. Hi ha relació de dependència segons el grau de la malaltia i les intervencions infermeres milloren la percepció de sobrecàrrega
Background: Improvements in Health care among other things, has contributed to people have longer lives and consequently has increased the number of chronic diseases such as Alzheimer. This neurodegenerative disease is considered the most common dementia which requires support by professionals and family. Being the family who suffer the most of this disease. Aims: Identify levels of excessive burden and the factors associated to the main caregiver of the Alzheimer’s patient. Analyze the dependence’s relationship between the patient and it’s caregiver according to the degree of the dementia, and identify needed nursing interventions in order to decrease the main caregiver burden. Material and Methods: A bibliographic research has been made in the electronic databases: Medline PubMed, Scielo, la Biblioteca Cochrane Plus and CSIC-IME, in the last 10 years using the keyworks “Alzheimer’s disease” , “Caregiver” , “Burden” , “Nursing” i “Intervention”. Results: The 8 selected articles meet the three aims. Most of the articles agree that sociodemographic variables and most important factors are age, sex, employment and time spent as a caregiver. Also, dependence’s degree is related to disease’s severity. According to the last aim, sudies reveal that counselling is the most succesful method to against excessive burden. Moreover, psychological and psychotherapeutic interventions decrease caregiver’s negative feelings. Conclusions: The integral care of an Alzheimer patient affects the caregiver Health, and women are the main caregivers. There is a dependence relationship according to disease’s degree and nursing interventions improve burden’s perception
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/13116
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Alzheimer, Malaltia d’
Alzheimer’s disease
Cuidadors
Caregivers
Title: Cuidar a una persona amb Alzheimer: sobrecàrrega del cuidador i intervencions infermeres: treball de revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors