Item


Anàlisi d’incidències en platges de la Costa Brava des d’un punt de vista infermer: projecte finalitzat

En aquest treball es descriuen les característiques de les incidències registrades a la platja del municipi de Sant Antoni de Calonge (Costa Brava); posant de manifest la possibilitat d’incloure infermers socorristes especialitzats en urgències dins del servei de salvament i socorrisme aquàtic. La presència de la figura d’un infermer especialista en socorrisme aquàtic, permetria valorar de forma eficaç els riscos i les característiques de les incidències i així millorar la qualitat assistencial a l’usuari. L’estudi s’ha realitzat a través de l’anàlisi estadístic de les incidències registrades per l’equip de salvament i socorrisme aquàtic durant la temporada d’estiu (junysetembre) de 2014 a la platja de Sant Antoni de Calonge. Es realitza un estudi observacional transversal amb una mostra de 1144 participants, on es porta a terme un anàlisi descriptiu i gràfic de les variables qualitatives i quantitatives univariants i bivariants amb les proves i taules corresponents per el concepte d’independència de variables amb el programa estadístic IBM SPSS v23.0.0. A partir dels resultats s’identifica un gran volum d’incidències lleus evitables amb una bona prevenció, però que en el cas de ocórrer, precisen d’una atenció avalada per experts amb la formació adient que garanteixin una bona actuació, una correcte identificació de complicacions i unes recomanacions post-intervenció acord a cada necessitat. Tot i que els resultats no són estadísticament significatius, es creu convenient destacar la importància d’una valoració primària i Reanimació Cardio Pulmonar de qualitat en els casos que esdevenen en aturada cardiorespiratòria degut a la gravetat que suposa aquesta incidència. Així doncs, donada la variabilitat i quantitat d’incidències mostrades, caldria incloure infermers especialistes en urgències i emergències a les platges amb l’objectiu d’atendre qualsevol tipus d’incidència que pugui emergir ja que poden ser altament resolutiu en incidències moderades i greus/molt greus i són experts en incidències lleus com poden ser cures. Tot això seria beneficiós per augmentar la qualitat del servei, que repercutiria en una millor atenció cap a l’usuari i una amplitud de competències del col·lectiu infermer amb una nova àrea en l’especialització d’infermer d’urgències

This paper describes the characteristics of the incidences registered in the beach of Sant Antoni de Calonge (Costa Brava); highlighting the need to include lifeguard nurses specialized in rescue service emergencies. Having a specialized lifeguard nurse would allow to effectively assess the risks and characteristics of the incidences in order to improve the quality of care. The study has been conducted with statistical analysis of the incidences registered by the team of lifeguards during the summer season (June-September) of 2014 on the beach of Sant Antoni de Calonge. It has been an observational cross-sectional study with a sample of 1144 participants. A descriptive and graphic analysis was made of the qualitative and quantitative univariant and bivariants variables with tests and corresponding tables for the concept of independence of variables, using the statistical program IBM SPSS v23.0.0. From the results we could identify a big volume of avoidable slight incidences with a good prevention, which in the case of occurrence need attention by experts with a suitable formation that guarantee the best performance, the detection of complications and some post-intervention recommendations based on each need. Although the results are not statistically significant, it is worth emphasizing the importance of a primary survey and a cardiopulmonary resuscitation when cardiac arrest occurs. Because of the variety and quantity of reported issues, it would be necessary to include emergency nurse with a specialization in beaches with the aim to attend any type of incidence. They can be operative in moderated and serious/very serious incidences and they are experts in slight incidences such as cares. All this would be beneficial to increase the quality of service, resulting on a better attention to the user and an impact on the increase of skills, with a new area in the specialization of emergency nurses

Manager: Serdà, Bernat-Carles
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Serrat Sastre, Josep M.
Date: 2016
Abstract: En aquest treball es descriuen les característiques de les incidències registrades a la platja del municipi de Sant Antoni de Calonge (Costa Brava); posant de manifest la possibilitat d’incloure infermers socorristes especialitzats en urgències dins del servei de salvament i socorrisme aquàtic. La presència de la figura d’un infermer especialista en socorrisme aquàtic, permetria valorar de forma eficaç els riscos i les característiques de les incidències i així millorar la qualitat assistencial a l’usuari. L’estudi s’ha realitzat a través de l’anàlisi estadístic de les incidències registrades per l’equip de salvament i socorrisme aquàtic durant la temporada d’estiu (junysetembre) de 2014 a la platja de Sant Antoni de Calonge. Es realitza un estudi observacional transversal amb una mostra de 1144 participants, on es porta a terme un anàlisi descriptiu i gràfic de les variables qualitatives i quantitatives univariants i bivariants amb les proves i taules corresponents per el concepte d’independència de variables amb el programa estadístic IBM SPSS v23.0.0. A partir dels resultats s’identifica un gran volum d’incidències lleus evitables amb una bona prevenció, però que en el cas de ocórrer, precisen d’una atenció avalada per experts amb la formació adient que garanteixin una bona actuació, una correcte identificació de complicacions i unes recomanacions post-intervenció acord a cada necessitat. Tot i que els resultats no són estadísticament significatius, es creu convenient destacar la importància d’una valoració primària i Reanimació Cardio Pulmonar de qualitat en els casos que esdevenen en aturada cardiorespiratòria degut a la gravetat que suposa aquesta incidència. Així doncs, donada la variabilitat i quantitat d’incidències mostrades, caldria incloure infermers especialistes en urgències i emergències a les platges amb l’objectiu d’atendre qualsevol tipus d’incidència que pugui emergir ja que poden ser altament resolutiu en incidències moderades i greus/molt greus i són experts en incidències lleus com poden ser cures. Tot això seria beneficiós per augmentar la qualitat del servei, que repercutiria en una millor atenció cap a l’usuari i una amplitud de competències del col·lectiu infermer amb una nova àrea en l’especialització d’infermer d’urgències
This paper describes the characteristics of the incidences registered in the beach of Sant Antoni de Calonge (Costa Brava); highlighting the need to include lifeguard nurses specialized in rescue service emergencies. Having a specialized lifeguard nurse would allow to effectively assess the risks and characteristics of the incidences in order to improve the quality of care. The study has been conducted with statistical analysis of the incidences registered by the team of lifeguards during the summer season (June-September) of 2014 on the beach of Sant Antoni de Calonge. It has been an observational cross-sectional study with a sample of 1144 participants. A descriptive and graphic analysis was made of the qualitative and quantitative univariant and bivariants variables with tests and corresponding tables for the concept of independence of variables, using the statistical program IBM SPSS v23.0.0. From the results we could identify a big volume of avoidable slight incidences with a good prevention, which in the case of occurrence need attention by experts with a suitable formation that guarantee the best performance, the detection of complications and some post-intervention recommendations based on each need. Although the results are not statistically significant, it is worth emphasizing the importance of a primary survey and a cardiopulmonary resuscitation when cardiac arrest occurs. Because of the variety and quantity of reported issues, it would be necessary to include emergency nurse with a specialization in beaches with the aim to attend any type of incidence. They can be operative in moderated and serious/very serious incidences and they are experts in slight incidences such as cares. All this would be beneficial to increase the quality of service, resulting on a better attention to the user and an impact on the increase of skills, with a new area in the specialization of emergency nurses
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/13193
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Salvament -- Catalunya -- Costa Brava
Lifesaving -- Catalonia -- Costa Brava
Primers auxilis -- Catalunya -- Costa Brava
First aid in illness and injury -- Catalonia -- Costa Brava
Title: Anàlisi d’incidències en platges de la Costa Brava des d’un punt de vista infermer: projecte finalitzat
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors