Item


Bacteriospermia and porcine reproduction: effects on sperm quality and fertility potential of boar spermatozoa

Boar semen is not collected under sterile conditions,so boar ejaculates are commonly contaminated with a broad range of microorganisms, which may affect sperm quality and lead to a low reproductive performance and severe economic losses in the swine industry. For that reason, the present thesis has focused on the effects that different concentrations of two different bacteria cause upon sperm quality and fertility potential of boar spermatozoa. Concretely, the present study has established that concentrations over 10e6-10e7 CFU/mL of Pseudomonas aeruginosa and Clostridium perfringens cause detrimental effects on sperm motility, sperm viability and sperm acrosome integrity. Moreover, concentrations of P. aeruginosa higher than 10e4-10e6 CFU/mL also affect the ability of boar sperm to become fully capacitated, an essential requirement for a proper fertilisation. In conclusion, this thesis has established a concentration threshold from which sperm quality and fertility potential are affected.

La recol·lecció del semen de porc no és un procés estèril, per tant, aquest acostuma a estar contaminat per microorganismes, els quals poden comprometre la qualitat espermàtica i provocar un rendiment reproductiu sub-òptim i pèrdues econòmiques a la indústria porcina. Per aquest motiu, aquesta tesi s’ha centrat en analitzar els efectes que causen diferents concentracions de dos bacteris tant sobre la qualitat espermàtica com sobre el potencial de fertilitat de l’espermatozoide porcí. Concretament, aquest estudi estableix que concentracions superiors a 10e6-10e7 UFC/mL de Pseudomonas aeruginosa i Clostridium perfringens causen efectes perjudicials sobre la motilitat, la viabilitat i la integritat de l’acrosoma de l‘espermatozoide. Tanmateix, concentracions superiors a 10e4-10e6 UFC/mL de P. aeruginosa també afecten a la capacitat de l’esperma d’assolir el seu complert estat de capacitació, requeriment essencial per al procés de fecundació. En conjunt, aquesta tesi doctoral estableix un llindar de concentració bacteriana a partir del qual tant la qualitat espermàtica com el potencial de fertilitat es veuen afectats.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Biologia
Author: Sepúlveda, Lilian
Date: 2016 September 30
Abstract: Boar semen is not collected under sterile conditions,so boar ejaculates are commonly contaminated with a broad range of microorganisms, which may affect sperm quality and lead to a low reproductive performance and severe economic losses in the swine industry. For that reason, the present thesis has focused on the effects that different concentrations of two different bacteria cause upon sperm quality and fertility potential of boar spermatozoa. Concretely, the present study has established that concentrations over 10e6-10e7 CFU/mL of Pseudomonas aeruginosa and Clostridium perfringens cause detrimental effects on sperm motility, sperm viability and sperm acrosome integrity. Moreover, concentrations of P. aeruginosa higher than 10e4-10e6 CFU/mL also affect the ability of boar sperm to become fully capacitated, an essential requirement for a proper fertilisation. In conclusion, this thesis has established a concentration threshold from which sperm quality and fertility potential are affected.
La recol·lecció del semen de porc no és un procés estèril, per tant, aquest acostuma a estar contaminat per microorganismes, els quals poden comprometre la qualitat espermàtica i provocar un rendiment reproductiu sub-òptim i pèrdues econòmiques a la indústria porcina. Per aquest motiu, aquesta tesi s’ha centrat en analitzar els efectes que causen diferents concentracions de dos bacteris tant sobre la qualitat espermàtica com sobre el potencial de fertilitat de l’espermatozoide porcí. Concretament, aquest estudi estableix que concentracions superiors a 10e6-10e7 UFC/mL de Pseudomonas aeruginosa i Clostridium perfringens causen efectes perjudicials sobre la motilitat, la viabilitat i la integritat de l’acrosoma de l‘espermatozoide. Tanmateix, concentracions superiors a 10e4-10e6 UFC/mL de P. aeruginosa també afecten a la capacitat de l’esperma d’assolir el seu complert estat de capacitació, requeriment essencial per al procés de fecundació. En conjunt, aquesta tesi doctoral estableix un llindar de concentració bacteriana a partir del qual tant la qualitat espermàtica com el potencial de fertilitat es veuen afectats.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/395943
Document access: http://hdl.handle.net/10256/13246
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Pseudomonas aeruginosa
Clostridium perfringens
Sperm quality
Qualitat espermàtica
Calidad espermática
Boar spermatozoa
Espermatozoides de porcí
Espermatozoides de porcino
Pig-male reproductor
Mascle reproductor porcí
Macho reproductor porcino
Sus domesticus
Sperm capacitation
Capacitació espermàtica
Capacitación espermática
576 - Biologia cel·lular i subcel·lular. Citologia
Title: Bacteriospermia and porcine reproduction: effects on sperm quality and fertility potential of boar spermatozoa
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors