Item


La gramàtica inèdita de Pau Cardellach i Busquets

Aquesta tesi se centra en l’edició i l’estudi de la Gramàtica catalana de Pau Cardellach i Busquets (1814-1879), una obra inèdita de la qual només existeix una còpia, manuscrita, avui dipositada a la Universitat de Girona. La gramàtica de Cardellach, només coneguda fins ara per referències indirectes, és una obra original que exemplifica una perspectiva davant la llengua catalana diferent de les que coneixíem fins ara en el segle XIX. El seu estudi contribueix a precisar millor el procés, tardà, de codificació gramatical de la llengua catalana i enriqueix la història de la filologia al nostre país. El treball necessari de contextualització de l’obra ha exigit també un estudi exhaustiu del seu autor i de les circumstàncies en què va produir la gramàtica. És per això que la tesi s’estructura internament en tres grans blocs: a) l’estudi biobibliogràfic de Pau Cardellach i de les circumstàncies en què va produir la Gramàtica catalana; b) l’edició crítica de l’obra, amb l’advertiment de tots els aspectes materials, dels problemes textuals i de les intervencions que s’hi han fet per posar-la a l’abast dels estudiosos; i c) l’estudi detallat dels continguts i de les particularitats de la gramàtica, i de la seva rellevància respecte del context gramatical contemporani

This thesis focuses on the edition and study of the Catalan Grammar of Pau Cardellach i Busquets (1818-1879), an unpublished work of which there is only one copy, handwritten, today at the University of Girona. Cardellach’s grammar, which only known by indirect references, is an original work that exemplifies a different outlook on the Catalan language than those we knew so far in the nineteenth century. Its study helps to better define the late process of grammatical encoding of Catalan, and enriches the history of philology of Catalan. The necessary work to contextualize this book has also demanded a thorough study of its author and the circumstances that led to his grammar. Therefore, the thesis is divided internally into three sections: a) the bio-bibliographic study of Pau Cardellach and the circumstances in which he produced his Catalan Grammar; b) the critical edition of the work, with attention to all material respects, to the textual problems and to interventions to make it available to scholars; and c) the detailed contents and peculiarities of grammar, and their relevance to contemporary grammatical context study

http://hdl.handle.net/10256.2/14456 http://hdl.handle.net/10256.2/14457 http://hdl.handle.net/10256.2/14458

Universitat de Girona

Manager: Feliu, Francesc
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació
Author: Fullana, Olga
Date: 2014 November 7
Abstract: Aquesta tesi se centra en l’edició i l’estudi de la Gramàtica catalana de Pau Cardellach i Busquets (1814-1879), una obra inèdita de la qual només existeix una còpia, manuscrita, avui dipositada a la Universitat de Girona. La gramàtica de Cardellach, només coneguda fins ara per referències indirectes, és una obra original que exemplifica una perspectiva davant la llengua catalana diferent de les que coneixíem fins ara en el segle XIX. El seu estudi contribueix a precisar millor el procés, tardà, de codificació gramatical de la llengua catalana i enriqueix la història de la filologia al nostre país. El treball necessari de contextualització de l’obra ha exigit també un estudi exhaustiu del seu autor i de les circumstàncies en què va produir la gramàtica. És per això que la tesi s’estructura internament en tres grans blocs: a) l’estudi biobibliogràfic de Pau Cardellach i de les circumstàncies en què va produir la Gramàtica catalana; b) l’edició crítica de l’obra, amb l’advertiment de tots els aspectes materials, dels problemes textuals i de les intervencions que s’hi han fet per posar-la a l’abast dels estudiosos; i c) l’estudi detallat dels continguts i de les particularitats de la gramàtica, i de la seva rellevància respecte del context gramatical contemporani
This thesis focuses on the edition and study of the Catalan Grammar of Pau Cardellach i Busquets (1818-1879), an unpublished work of which there is only one copy, handwritten, today at the University of Girona. Cardellach’s grammar, which only known by indirect references, is an original work that exemplifies a different outlook on the Catalan language than those we knew so far in the nineteenth century. Its study helps to better define the late process of grammatical encoding of Catalan, and enriches the history of philology of Catalan. The necessary work to contextualize this book has also demanded a thorough study of its author and the circumstances that led to his grammar. Therefore, the thesis is divided internally into three sections: a) the bio-bibliographic study of Pau Cardellach and the circumstances in which he produced his Catalan Grammar; b) the critical edition of the work, with attention to all material respects, to the textual problems and to interventions to make it available to scholars; and c) the detailed contents and peculiarities of grammar, and their relevance to contemporary grammatical context study
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/398239
Document access: http://hdl.handle.net/10256/13303
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
See also: http://hdl.handle.net/10256.2/14456
http://hdl.handle.net/10256.2/14457
http://hdl.handle.net/10256.2/14458
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Català
Catalán
Catalan language
Gramàtica catalana
Gramática catalana
Catalan grammar
Filologia catalana
Filología catalana
Catalan philology
Segle XIX
Siglo XIX
Nineteenth century
Notariat
Notariado
Notaries
80 - Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia
Title: La gramàtica inèdita de Pau Cardellach i Busquets
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors