Item


Infermeria d’atenció primària gironina: coneixements sobre medicació inclosa en gestió infermera de la demanda: projecte de recerca

Antecedents: Des del 2008, a Catalunya hi ha l’anomenada gestió de la demanda aguda en les consultes d’infermeria comunitària. Per la resolució d’aquests problemes, els professionals disposen de diverses guies assistencials on es suggereixen l’ús de medicacions d’acord amb la situació en la que es trobi el demandant. L’ús i la prescripció dels professionals d’infermeria és un fet recent a tot el món, provocant que hi hagi pocs estudis dedicats a saber quin és el coneixement, en la professió, amb relació als fàrmacs com de la medicació amb infermeria als diferents àmbits laborals. Objectius: L’objectiu principal de l’estudi és explorar el grau de coneixement de les medicacions utilitzades en les guies de pràctica assistencial de demandes espontànies dels professionals d’infermeria d’atenció primària del servei d’ICS, a les àrees bàsiques de salut (ABS) de Girona, Salt i Sarrià de Ter; altres objectius en relació al estudi són: comparar el nivell de coneixements en relació de la medicació entre els professionals d’infermeria amb titulació de graduació i els diplomats o ATS; explorar la formació envers la medicació que han realitzat els professionals d’infermeria en atenció primària, així com la influència de la periodicitat d’aquesta; comparar la percepció de la capacitat dels professionals d’infermeria per pre.scriure la medicació inclosa a les guies assistencials, amb el resultat final; conèixer la conformitat amb la medicació suggerida a les guies de pràctica assistencials entre els professionals d’infermeria. Metodologia: Estudi quantitatiu, exploratori i transversal. La mostra es farà amb tots els professionals d’infermeria –tant fixes com suplents, amb més d’un any d’experiència clínica, i residents– de les ABS de Girona, Sarrià de Ter i Salt. S’utilitzarà com a recollida de dades un qüestionari propi, valorant aspectes importants de la medicació suggerida a les guies assistencials. L’anàlisi de dades es farà mitjançant el programa IBM SPSS Statistics Base 23

Background: In Catalonia, the so called acute demand management service has been implemented into community nurse consultations since 2008. In order to cope with any of these demands, there are several guides available for nurses in which the use of medications is suggested following to the situation of the petitioner. The drug prescription is something new for nurses all over the world, thus there is a lack of studies reporting the nurses’ knowledge of pharmacology and protocol of action in different work environments. Aims: The main purpose will be to explore the degree of knowledge of the drugs suggested in the guidelines of spontaneous demand of ICS’s community health nursing professionals in areas of Girona, Salt and Sarrià de Ter where basic health service are provided. Other objectives will be to compare the degree of pharmacology knowledge between licensed nurses, diplomated nurses and those qualified of ATS; to compare the drug’s knowledge level between the graduated nurses and diplomated nurse or ATS; to analyse the training of medication knowledge that done by nurses in primary health, as well as the influence of the last time they did some course concerning drugs; to compare the nurses’ perception of their capacity to prescribe the drugs that appear in the guidelines with the final result; to know the agreement of the nurses with the drugs suggested in the guidelines. Methodology: A quantitative, explorative and transversal study. The sample will be all nurses – both permanent and substitute workers with at least one year of clinical experience – from the basic health service of Girona, Sarrià de Ter and Salt. An own questionnaire will be used as a date collection evaluating of the drugs suggested drugs in the guideline. All data will be analysed by the programme IBM SPSS Statistics Base 23

Manager: Romero Collado, Ángel
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Valcàrcel Marchante, Aitor
Date: 2016
Abstract: Antecedents: Des del 2008, a Catalunya hi ha l’anomenada gestió de la demanda aguda en les consultes d’infermeria comunitària. Per la resolució d’aquests problemes, els professionals disposen de diverses guies assistencials on es suggereixen l’ús de medicacions d’acord amb la situació en la que es trobi el demandant. L’ús i la prescripció dels professionals d’infermeria és un fet recent a tot el món, provocant que hi hagi pocs estudis dedicats a saber quin és el coneixement, en la professió, amb relació als fàrmacs com de la medicació amb infermeria als diferents àmbits laborals. Objectius: L’objectiu principal de l’estudi és explorar el grau de coneixement de les medicacions utilitzades en les guies de pràctica assistencial de demandes espontànies dels professionals d’infermeria d’atenció primària del servei d’ICS, a les àrees bàsiques de salut (ABS) de Girona, Salt i Sarrià de Ter; altres objectius en relació al estudi són: comparar el nivell de coneixements en relació de la medicació entre els professionals d’infermeria amb titulació de graduació i els diplomats o ATS; explorar la formació envers la medicació que han realitzat els professionals d’infermeria en atenció primària, així com la influència de la periodicitat d’aquesta; comparar la percepció de la capacitat dels professionals d’infermeria per pre.scriure la medicació inclosa a les guies assistencials, amb el resultat final; conèixer la conformitat amb la medicació suggerida a les guies de pràctica assistencials entre els professionals d’infermeria. Metodologia: Estudi quantitatiu, exploratori i transversal. La mostra es farà amb tots els professionals d’infermeria –tant fixes com suplents, amb més d’un any d’experiència clínica, i residents– de les ABS de Girona, Sarrià de Ter i Salt. S’utilitzarà com a recollida de dades un qüestionari propi, valorant aspectes importants de la medicació suggerida a les guies assistencials. L’anàlisi de dades es farà mitjançant el programa IBM SPSS Statistics Base 23
Background: In Catalonia, the so called acute demand management service has been implemented into community nurse consultations since 2008. In order to cope with any of these demands, there are several guides available for nurses in which the use of medications is suggested following to the situation of the petitioner. The drug prescription is something new for nurses all over the world, thus there is a lack of studies reporting the nurses’ knowledge of pharmacology and protocol of action in different work environments. Aims: The main purpose will be to explore the degree of knowledge of the drugs suggested in the guidelines of spontaneous demand of ICS’s community health nursing professionals in areas of Girona, Salt and Sarrià de Ter where basic health service are provided. Other objectives will be to compare the degree of pharmacology knowledge between licensed nurses, diplomated nurses and those qualified of ATS; to compare the drug’s knowledge level between the graduated nurses and diplomated nurse or ATS; to analyse the training of medication knowledge that done by nurses in primary health, as well as the influence of the last time they did some course concerning drugs; to compare the nurses’ perception of their capacity to prescribe the drugs that appear in the guidelines with the final result; to know the agreement of the nurses with the drugs suggested in the guidelines. Methodology: A quantitative, explorative and transversal study. The sample will be all nurses – both permanent and substitute workers with at least one year of clinical experience – from the basic health service of Girona, Sarrià de Ter and Salt. An own questionnaire will be used as a date collection evaluating of the drugs suggested drugs in the guideline. All data will be analysed by the programme IBM SPSS Statistics Base 23
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/13327
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Infermeria en l’atenció primària -- Catalunya -- Girona
Primary nursing -- Catalonia -- Girona
Medicaments -- Prescripció -- Catalunya -- Girona
Drugs -- Prescribing -- Catalunya -- Girona
Infermeria comunitària -- Catalunya -- Girona
Community health nursing -- Catalonia -- Girona
Infermeria -- Pràctica professional -- Catalunya -- Girona
Nursing -- Practice -- Catalonia -- Girona
Title: Infermeria d’atenció primària gironina: coneixements sobre medicació inclosa en gestió infermera de la demanda: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors