Item


Estudi del coneixement que té la població de Girona envers l’ictus: projecte de recerca

Introducció: La malaltia cerebrovascular aguda o ictus representa la segona causa de mort a Espanya, la primera en el sexe femení i la tercera causa de mort a escala mundial. El nivell de coneixement d’aquesta malaltia és baix tenint en compte que l’ictus és una malaltia greu i la importància d’una resposta ràpida per a poder tractar a la persona afectada en les primeres hores dels símptomes. És per això que l’educació per a la salut és fonamental, ja que apoderant a la població d’una manera efectiva, se’n pot reduir la morbimortalitat. Objectius: L’objectiu principal d’aquest projecte és estudiar el coneixement que té la població de Girona envers l’ictus. A més, analitzar el coneixement que tenen sobre els signes i símptomes i els factors de risc, i estudiar l’actitud davant un episodi d’ictus i quines variables influeixen en el nivell de coneixement. Metodologia: Es tracta d’un estudi transversal que es durà a terme entre els mesos de setembre del 2016 al març del 2017. La població a estudiar són els habitants de Girona. Per a poder-ho dur a terme, s’escollirà una mostra no probabilística de conveniència entre les persones usuàries dels diferents centres cívics de Girona de 15 anys o majors. Les variables que s’estudiaran seran les variables sociodemogràfiques, el coneixement de l’ictus, l’actuació davant d’un ictus, la percepció de la gravetat de la malaltia i els antecedents personals, d’un familiar o d’un amic d’ictus. Per a estudiar-les s’utilitzarà un qüestionari elaborat amb preguntes obertes i tancades. Se sol·licitarà l’autorització dels directors de cada centre cívic. Les enquestes es realitzaran mantenint l’anonimat i confidencialitat de les persones voluntàries a participar. Les dades obtingudes a les enquestes s’analitzaran mitjançant el paquet estadístic IBM –Statistical Package for the Social Science (SPSS) versió 23.0

Introduction: Acute cerebrovascular disease or stroke represents the second cause of death in Spain, the first one between the female sex, and the third one in global scale. The level of knowledge of this disease is low, taking into account its gravity and the importance of a fast response to be able to treat the affected person in the early hours of the symptoms onset. That is why health education is fundamental, since teaching the population effectively the morbimortality can be reduced. Aim: The main aim of this project is to study the knowledge of the population of Girona in relation with stroke. Moreover, also to analyse the knowledge that they have on the signs and symptoms and also the risk factors, and to study the attitude facing a stroke episode and which variables influence on the level of knowledge. Methodology: It is about an across sectional study that will be carried out from September of 2016 to March of 2017. The study population are the inhabitants of Girona. So as to carry it out, a non probabilistic sample of convenience will be chosen between the users of the different cultural centres of Girona from 15 years old and above. The variables studied will be the sociodemographic variables, the knowledge of stroke, the response dealing with a stroke, the perception of gravity of stroke and the personal record of a stroke, or the record of a family member or a friend. To study them, a questionnaire developed by open and closed questions will be used. The director’s authorization of each centre will be requested. The interviews will be done by maintaining the anonymity and confidentiality of the volunteers. The data obtained from the interviews will be analysed by the 23.0 version of the Statistical Package for the Social Science (SPSS) by IBM

Manager: Suñer Soler, Rosa
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Cordonet Plana, Ariadna
Date: 2016
Abstract: Introducció: La malaltia cerebrovascular aguda o ictus representa la segona causa de mort a Espanya, la primera en el sexe femení i la tercera causa de mort a escala mundial. El nivell de coneixement d’aquesta malaltia és baix tenint en compte que l’ictus és una malaltia greu i la importància d’una resposta ràpida per a poder tractar a la persona afectada en les primeres hores dels símptomes. És per això que l’educació per a la salut és fonamental, ja que apoderant a la població d’una manera efectiva, se’n pot reduir la morbimortalitat. Objectius: L’objectiu principal d’aquest projecte és estudiar el coneixement que té la població de Girona envers l’ictus. A més, analitzar el coneixement que tenen sobre els signes i símptomes i els factors de risc, i estudiar l’actitud davant un episodi d’ictus i quines variables influeixen en el nivell de coneixement. Metodologia: Es tracta d’un estudi transversal que es durà a terme entre els mesos de setembre del 2016 al març del 2017. La població a estudiar són els habitants de Girona. Per a poder-ho dur a terme, s’escollirà una mostra no probabilística de conveniència entre les persones usuàries dels diferents centres cívics de Girona de 15 anys o majors. Les variables que s’estudiaran seran les variables sociodemogràfiques, el coneixement de l’ictus, l’actuació davant d’un ictus, la percepció de la gravetat de la malaltia i els antecedents personals, d’un familiar o d’un amic d’ictus. Per a estudiar-les s’utilitzarà un qüestionari elaborat amb preguntes obertes i tancades. Se sol·licitarà l’autorització dels directors de cada centre cívic. Les enquestes es realitzaran mantenint l’anonimat i confidencialitat de les persones voluntàries a participar. Les dades obtingudes a les enquestes s’analitzaran mitjançant el paquet estadístic IBM –Statistical Package for the Social Science (SPSS) versió 23.0
Introduction: Acute cerebrovascular disease or stroke represents the second cause of death in Spain, the first one between the female sex, and the third one in global scale. The level of knowledge of this disease is low, taking into account its gravity and the importance of a fast response to be able to treat the affected person in the early hours of the symptoms onset. That is why health education is fundamental, since teaching the population effectively the morbimortality can be reduced. Aim: The main aim of this project is to study the knowledge of the population of Girona in relation with stroke. Moreover, also to analyse the knowledge that they have on the signs and symptoms and also the risk factors, and to study the attitude facing a stroke episode and which variables influence on the level of knowledge. Methodology: It is about an across sectional study that will be carried out from September of 2016 to March of 2017. The study population are the inhabitants of Girona. So as to carry it out, a non probabilistic sample of convenience will be chosen between the users of the different cultural centres of Girona from 15 years old and above. The variables studied will be the sociodemographic variables, the knowledge of stroke, the response dealing with a stroke, the perception of gravity of stroke and the personal record of a stroke, or the record of a family member or a friend. To study them, a questionnaire developed by open and closed questions will be used. The director’s authorization of each centre will be requested. The interviews will be done by maintaining the anonymity and confidentiality of the volunteers. The data obtained from the interviews will be analysed by the 23.0 version of the Statistical Package for the Social Science (SPSS) by IBM
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/13328
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Educació sanitària -- Catalunya -- Girona
Health education -- Catalonia -- Girona
Malalties cerebrovasculars -- Factors de risc
Cerebrovascular disease -- Risk factors
Title: Estudi del coneixement que té la població de Girona envers l’ictus: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors