Item


Anàlisi de la comprensibilitat i l’accessibilitat dels consells de salut de la web de la Generalitat de Catalunya: projecte de recerca

Introducció: L’alfabetització per a la salut és un concepte relativament recent que està cobrant major rellevància dins del camp de la salut. En l’estudi d’HLS-EU (2011) es va analitzar el nivell d’alfabetització per a la salut d’Europa, on més de la meitat de la població espanyola presentava una alfabetització per a la salut limitada, sent un dels països amb pitjor alfabetització per a la salut a Europa. Una baixa alfabetització per a la salut es correlaciona amb mala salut, amb un major risc d’hospitalització i mortalitat, pitjor maneig de la malaltia i l’autocura, baixa adherència al tractament, entre d’altres. Als darrers anys s’han desenvolupat estratègies per millorar el nivell d’alfabetització per a la salut, la majoria es centren en proporcionar una informació per a la salut més comprensible i accessible per a les persones, comunitats i organitzacions. Una eina útil per augmentar l’alfabetització per a la salut és l’Internet i les noves tecnologies, sent actualment part integrant del sistema de difusió de la informació en l’àmbit sanitari, desenvolupant un paper important en l’educació per a la salut, la prevenció de malalties i la promoció de la salut. Tanmateix, diferents estudis mostren que la llegibilitat de la informació de salut online està escrit per sobre de la mitjana de capacitat de lectura dels adults. A més a més, molts mitjans d’informació i els seus continguts presenten carències i problemes d’accessibilitat, fent que un número considerable de persones es trobin excloses d’informació. Objectius: Analitzar la comprensibilitat i l’accessibilitat web dels consells de salut de la plana web del departament de salut de la Generalitat de Catalunya. Material i mètodes: Estudi observacional, descriptiu, transversal i quantitatiu on el subjecte d’estudi seran tots els consells de salut que es troben a la plana web de la Generalitat de Catalunya. Les dades de la comprensibilitat s’obtindran a partir del qüestionari SAM i les dades de l’accessibilitat web a partir del Test de Accesibilidad Web. L’anàlisi de les dades de la comprensibilitat es portarà a terme mitjançant el programa IBM SPSS 23 i el programa Microsoft Excel 2013 pel tractament de les dades de l’accessibilitat web

Introduction: Health literacy is a relatively new concept that is gaining greater importance in the field of health. In the study of HLS-EU (2011) was analyzed the level of health literacy in Europe, where more than half of the Spanish population had a limited health literacy, being one of the countries with the worst health literacy in Europe. Low health literacy is correlated with poor health, with an increased risk of hospitalization and mortality, worse disease management and self-care, low treatment adherence, among others. In recent years, it has been developed strategies to improve health literacy levels, most of them are focused on providing health information more understandable and accessible to individuals, communities and organizations. A useful tool for increasing health literacy is the Internet and new technologies, and is currently an integral part of the system of dissemination of health information, developing an important role in health education, disease prevention and health promotion. However, different studies show that the readability of online health information is written above the average reading ability of adults. In addition, many media and its contents have shortcomings and accessibility problems, causing the exclusion of information to a considerable number of people. Objectives: Analyze the comprehensibility and web accessibility of health advice from the website of the Health Department of the Generalitat de Catalunya. Methods: Observational, descriptive, cross-sectional and quantitative study where the study subject will be all the health advices found on the website of the Generalitat de Catalunya. The comprehensibility data will get from SAM questionnaire and the web accessibility data from Test Accessibility Web. The data analysis of comprehensibility will be carried out through the program IBM SPSS 23 and Microsoft Excel 2013 software for web accessibility data

Manager: Juvinyà Canal, Dolors
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Padilla Ruiz, Sònia
Date: 2016
Abstract: Introducció: L’alfabetització per a la salut és un concepte relativament recent que està cobrant major rellevància dins del camp de la salut. En l’estudi d’HLS-EU (2011) es va analitzar el nivell d’alfabetització per a la salut d’Europa, on més de la meitat de la població espanyola presentava una alfabetització per a la salut limitada, sent un dels països amb pitjor alfabetització per a la salut a Europa. Una baixa alfabetització per a la salut es correlaciona amb mala salut, amb un major risc d’hospitalització i mortalitat, pitjor maneig de la malaltia i l’autocura, baixa adherència al tractament, entre d’altres. Als darrers anys s’han desenvolupat estratègies per millorar el nivell d’alfabetització per a la salut, la majoria es centren en proporcionar una informació per a la salut més comprensible i accessible per a les persones, comunitats i organitzacions. Una eina útil per augmentar l’alfabetització per a la salut és l’Internet i les noves tecnologies, sent actualment part integrant del sistema de difusió de la informació en l’àmbit sanitari, desenvolupant un paper important en l’educació per a la salut, la prevenció de malalties i la promoció de la salut. Tanmateix, diferents estudis mostren que la llegibilitat de la informació de salut online està escrit per sobre de la mitjana de capacitat de lectura dels adults. A més a més, molts mitjans d’informació i els seus continguts presenten carències i problemes d’accessibilitat, fent que un número considerable de persones es trobin excloses d’informació. Objectius: Analitzar la comprensibilitat i l’accessibilitat web dels consells de salut de la plana web del departament de salut de la Generalitat de Catalunya. Material i mètodes: Estudi observacional, descriptiu, transversal i quantitatiu on el subjecte d’estudi seran tots els consells de salut que es troben a la plana web de la Generalitat de Catalunya. Les dades de la comprensibilitat s’obtindran a partir del qüestionari SAM i les dades de l’accessibilitat web a partir del Test de Accesibilidad Web. L’anàlisi de les dades de la comprensibilitat es portarà a terme mitjançant el programa IBM SPSS 23 i el programa Microsoft Excel 2013 pel tractament de les dades de l’accessibilitat web
Introduction: Health literacy is a relatively new concept that is gaining greater importance in the field of health. In the study of HLS-EU (2011) was analyzed the level of health literacy in Europe, where more than half of the Spanish population had a limited health literacy, being one of the countries with the worst health literacy in Europe. Low health literacy is correlated with poor health, with an increased risk of hospitalization and mortality, worse disease management and self-care, low treatment adherence, among others. In recent years, it has been developed strategies to improve health literacy levels, most of them are focused on providing health information more understandable and accessible to individuals, communities and organizations. A useful tool for increasing health literacy is the Internet and new technologies, and is currently an integral part of the system of dissemination of health information, developing an important role in health education, disease prevention and health promotion. However, different studies show that the readability of online health information is written above the average reading ability of adults. In addition, many media and its contents have shortcomings and accessibility problems, causing the exclusion of information to a considerable number of people. Objectives: Analyze the comprehensibility and web accessibility of health advice from the website of the Health Department of the Generalitat de Catalunya. Methods: Observational, descriptive, cross-sectional and quantitative study where the study subject will be all the health advices found on the website of the Generalitat de Catalunya. The comprehensibility data will get from SAM questionnaire and the web accessibility data from Test Accessibility Web. The data analysis of comprehensibility will be carried out through the program IBM SPSS 23 and Microsoft Excel 2013 software for web accessibility data
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/13331
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Alfabetització per a la salut -- Catalunya
Health literacy -- Catalonia
Salut -- Recursos electrònics en xarxa
Health -- Computer network resources
Educació sanitària -- Catalunya
Health education -- Catalonia
Title: Anàlisi de la comprensibilitat i l’accessibilitat dels consells de salut de la web de la Generalitat de Catalunya: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors