Item


Disseny, aplicació i avaluació d’un programa d’educació emocional per a monitors i monitores de lleure

Des de l’any 2004, l’Escola Lliure el Sol realitza formacions d’educació emocional, però és des de l’any 2011 que s’ha produït un augment significatiu en la demanda i realització d’aquest tipus de propostes de formació. Durant el passat any 2015, aquest augment es va doblar respecte d’anys anteriors, arribant a la xifra rècord de 15 formacions realitzades i més de 200 monitors i monitores beneficiats. Els principals demandants d’aquestes formacions són equips de monitors i monitores d’associacions d’esplai. Alhora que s’està produint aquest augment, des de l’Escola Lliure el Sol hem observat que molts dels formadors del claustre estan incorporant eines i temàtiques associades a les emocions, els sentiments, els estats anímics i, en general, a qüestions relacionades amb la dimensió personal de l’educador i de l’educació. Davant d’aquest panorama, l’objectiu de l’Escola ha estat dissenyar un programa d’educació emocional que millori l’oferta sobre aquesta temàtica. La present investigació pretén donar resposta a aquest objectiu a partir d’un diagnòstic previ sobre el treball fet des de l’Escola el Sol per, posteriorment, dissenyar un programa que pugui ser aplicat i avaluat en el marc de l’oferta formativa de l’Escola

Since 2004, in the Escola Lliure el Sol it takes part formation of emotional education. Since 2011 there has been a significant increase in demand and production of this kind of training proposals. During the past 2015, this increase is doubled compared to previous years, reaching 15 formations done and more than 200 instructors have been benefited. The main requests are teams of instructors’ recreational associations. While this increase is occurring, we have observed that many of the faculty trainers are incorporating tools and topics related to emotions, feelings, states of mind and, in general, matters related to personal dimension the educator and education. Against this background, the aim of the school was to design a program of emotional education to improve the offer on the subject. This paper aims to answer this objective from a prior diagnosis on the work done since the Escola el Sol, then, design a program that can be implemented and evaluated in the context of the training of the school

Manager: Trilla, Jaume
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Cortés Arrieta, Rafael
Date: 2016 September
Abstract: Des de l’any 2004, l’Escola Lliure el Sol realitza formacions d’educació emocional, però és des de l’any 2011 que s’ha produït un augment significatiu en la demanda i realització d’aquest tipus de propostes de formació. Durant el passat any 2015, aquest augment es va doblar respecte d’anys anteriors, arribant a la xifra rècord de 15 formacions realitzades i més de 200 monitors i monitores beneficiats. Els principals demandants d’aquestes formacions són equips de monitors i monitores d’associacions d’esplai. Alhora que s’està produint aquest augment, des de l’Escola Lliure el Sol hem observat que molts dels formadors del claustre estan incorporant eines i temàtiques associades a les emocions, els sentiments, els estats anímics i, en general, a qüestions relacionades amb la dimensió personal de l’educador i de l’educació. Davant d’aquest panorama, l’objectiu de l’Escola ha estat dissenyar un programa d’educació emocional que millori l’oferta sobre aquesta temàtica. La present investigació pretén donar resposta a aquest objectiu a partir d’un diagnòstic previ sobre el treball fet des de l’Escola el Sol per, posteriorment, dissenyar un programa que pugui ser aplicat i avaluat en el marc de l’oferta formativa de l’Escola
Since 2004, in the Escola Lliure el Sol it takes part formation of emotional education. Since 2011 there has been a significant increase in demand and production of this kind of training proposals. During the past 2015, this increase is doubled compared to previous years, reaching 15 formations done and more than 200 instructors have been benefited. The main requests are teams of instructors’ recreational associations. While this increase is occurring, we have observed that many of the faculty trainers are incorporating tools and topics related to emotions, feelings, states of mind and, in general, matters related to personal dimension the educator and education. Against this background, the aim of the school was to design a program of emotional education to improve the offer on the subject. This paper aims to answer this objective from a prior diagnosis on the work done since the Escola el Sol, then, design a program that can be implemented and evaluated in the context of the training of the school
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/13395
Language: cat
Collection: Màster interuniversitari en Joventut i Societat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Educació emocional
Affective education
Educació no-formal -- Catalunya -- Barcelona
Non-formal education -- Catalonia -- Barcelona
Title: Disseny, aplicació i avaluació d’un programa d’educació emocional per a monitors i monitores de lleure
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors